Váš prohlížeč již není podporován, stáhněte si novou verzi

Panel zákazníka
Váš košík

Jak čistit kontakty baterií?

2019-12-11

Jak čistit kontakty baterií?

Kontakty baterií a svorky akumulátorů jsou vystaveny mnoha vlivům, které způsobují jejich pokrytí oxidy, zašpinění a také rezivění. Řeč je o nepříznivých atmosférických podmínkách a vzniku netěsností článků, a tím úniku látek z nich, které způsobují pokrytí kontaktů oxidem. Podívejte se, jak čistit svorky akumulátoru a kontakty baterií.

Z tohoto článku se dozvíte:

Proč se kontakty a svorky pokrývají oxidy a korodují?

Většina kovů se v přirozeném prostředí vyskytuje v okysličené podobě a jejich volný (metalický) stav se snaží při používání vrátit do trvalého okysličeného stavu – neboli koroze. Je zajímavé, že čím více energie se vloží během technologického procesu přetváření rudy (trvale vázané formy) do metalické podoby (nestabilního volného stavu), tím snadněji a rychleji podlehne kov při používání korozi.

Ke korozi dochází na povrchu kovových materiálů a je podmíněná existencí elektrolytu v podobě vlhkosti a vody s plyny a chemickými sloučeninami, které jsou v ní rozpuštěné, a také depolarizátoru v podobě kyslíku. Právě elektrolyt a depolarizátor jsou hlavními vnějšími faktory koroze.

Proces koroze je také určen chemickým složením, stavem povrchu a pnutím vzniklým při tepelném zpracování materiálu – to jsou vnitřní faktory. Vnitřní korozní faktory materiálu jsou určeny především krystalickou mřížkou, která obsahuje atomy prvků s definovanými vlastnostmi a popsanými počtem valenčních elektronů. Náchylnost ke korozi je také určena stupněm čistoty materiálu – čím větší znečištění slitin a čím nižší elektrochemický potenciál, tím snáze se objeví koroze.

Jev pokrytí oxidy vzniká na dílech, které jsou nepozinkované a pozinkované neochráněné před oxidací zinku. Zinek je velmi reaktivní prvek v kyselém a zásaditém prostředí a v případě kontaktu neochráněného povrchu s elektrolytem na něm vznikne tzv. bílá rez – patina. Za normálních atmosférických podmínek vytváří zinek oxid zinečnatý, uhličitan zinečnatý a hydroxid zinečnatý ve formě bílého a snadno odstranitelného povlaku. Tento povlak zabraňuje korozi kovových součástek, ačkoli významně snižuje elektrickou vodivost.

Povlak na svorkách akumulátoru může také být způsoben vznikem netěsností a sulfatací – pak bude trochu tmavší. Problém vzniku pokrytí oxidy může nastat také v případě poškození regulátoru napětí, což způsobuje přebíjení akumulátoru, varu elektrolytu a zvýšeného vývinu plynů, které reagují se svorkami a v důsledku způsobují pokrytí kontaktů oxidy. V takovém případě je nezbytné vhodné očištění svorek akumulátoru.

Jak čistit svorky akumulátoru?

Čištění svorek akumulátoru je třeba začít jejich odpojením od zdroje napájení. Jsou-li svorky silně zoxidované, lze pro jejich očištění použít měkký drátěný kartáč – např. PG MINI 496.82, a také arch smirkového papíru nebo měkkou drátěnku a následně měkký hadřík. K čištění kontaktů lze také použít jedlou sodu. Je třeba však pamatovat na odstranění jejích zbytků po očištění povrchu. Kromě toho může příliš intenzivní otěr povrchu svorek a kontaktů vést k nadměrnému odstranění materiálu a v důsledku ke zvětšení otvorů ve svorkách nebo zmenšení průměru kolíků na akumulátoru, což omezí styková plocha kontaktu a ohrozí správný průtok elektrické energie.

Jak očistit svorky akumulátoru, nelze-li nános lehce odstranit? Je možné použít izopropylalkohol IPA – např. AG TERMOPASTY KONTAKT IPA+ 60ML. Neosvědčují se naopak líh a jiné ethylové alkoholy, protože obsahují salicylové soli, které po vyschnutí zanechávají bílý povlak. Dobrým nápadem je také použití prostředků určených pro čištění kontaktů – např. prostředků KONTAKT.

Je třeba pamatovat na to, že čištění svorek a kontaktů je třeba provádět bez použití preparátů a prostředků obsahujících vodu. Z tohoto důvodu je třeba se vyhnout okysličené vodě doporučované v některých kruzích.

Po očistění svorek akumulátoru je třeba ošetřit jejich povrch proti opětovnému pokrytí oxidem nebo korodování. K tomu použijte mastnou látku, které omezí oxidaci povrchu kontaktů a zároveň nesníží elektrickou vodivost.

Pro tyto účely se skvěle osvědčí technická vazelína ve spreji nebo měděné mazivo – např. AG TERMOPASTY COPPER GREASE. Pozor: svorky je třeba ošetřit po jejich připevnění na kolíky akumulátoru důkladným postříkáním vnějších částí svorek. Vazelína vytvoří po vyvětrání škraloup, který účinně utěsní spojení, aniž sníží jeho elektrickou vodivost.

Jak čistit kontakty baterií?

Kontakty baterií se čistí analogicky jak čištění svorek u akumulátorů. Obvykle se tato činnost provádí po tzv. vytečení baterií a proces samotný závisí na druhu článků. Pokud elektrolyt vytekl pouze na povrch baterie a jejích kontaktů, bude jeho očištění rychlé a prosté.

Problematičtější bude odstraňování elektrolytu, který pronikl dovnitř elektrického nebo elektronického zařízení a vyžírá cesty a integrované obvody. Pak je nezbytné rozebrat kryt zařízení a důkladně prověřit stav jeho komponent.

Dobrým způsobem, jako očistit kontakty od vyteklého elektrolytu, je ultrazvuková vanička. Za tím účelem však lze také použít bavlněný hadřík nebo vatu napuštěnou octem, který odstraní soli z elektrolytu.

Poté je možné umýt kontakty vodou a lihem, ačkoliv účinnějším a bezpečnějším řešením je použití izopropylalkoholu nebo speciálního prostředku na čištění kontaktů. Tyto prostředky nejen odstraní elektrolyt a oxid, ale rovněž vytáhnou vlhkost z obvodu a ochrání povrch kontaktu před korozí a oxidací, přičemž současně nezvyšují odpor kontaktu.

Označení: Popis:
SMAR-CU-100 Vysokoteplotní mazivo; aerosol; Složky: měď; plechovka
PG-49682 Kartáč; ocel
IPA-60ML Izopropylalkohol; 60ml; aerosol; plechovka; bezbarvá

TAKÉ SI PŘEČTĚTE