Prohlížíte si webovou stránku pro zákazníky z: Czech Republic. Na základě údajů o poloze doporučená verze stránek pro Vás je USA / US
Panel zákazníka
Váš košík
Registrace

Všechno o signalizátorech

2019-12-18

Signalizátory a signalizační systémy slouží ke generování jednoduchých hlášení týkajících se fungování strojového parku, výrobních linek nebo jednotlivých průmyslových zařízení. Jen těžko bychom si představili dobře fungující průmyslový závod bez vhodného systému nízkoúrovňové optické a akustické komunikace.

Z tohoto článku se dozvíte:

Průmyslová signalizace a litera zákona

Průmyslová signalizace a její rámce jsou precizně definovány ve vnitrostátních právních předpisech. V jejich světle jsou jak výrobci, tak i uživatelé průmyslových strojů povinni používat signalizační prvky. Musejí zajistit spolehlivou výstražnou signalizaci (zvukovou nebo optickou) v situacích, kdy může dojít k ohrožení zdraví a života osob přebývajících v okolí strojů, v situaci vzniku jejich poruch a závad a také informovat o stavu provozu strojů. Vydávaná hlášení musejí být snadno zpozorovatelná a jednoznačná.

Vnitrostátní nařízení obvykle definují typy optických a zvukových signálů, zodpovědných za předávání konkrétních informací. Z téhož důvodu jsou signalizační sloupky a ostatní signalizátory přizpůsobeny státním normám.

Každé signalizační zařízení na pracovišti musí být instalováno tak, aby byla informace o nebezpečí viditelná z každého místa, do kterého systém zasahuje. Nezřídka tento požadavek vede k nutnosti instalace doplňkových signalizačních světel.

Státní normy regulují rovněž situace, ve kterých se na výrobní lince nebo stroji používají jak signály alarmové, tak i signály výstražné. V takovém případě a v případě, kdy pracovníci nemohou výstražné signály vidět (např. z důvodu práce v ochranných brýlích s filtrem nebo svářečské kukle), musí být signál o nebezpečí generován s dvakrát silnější intenzitou než výstražný signál.

Barvy signalizačních sloupků a signalizátorů jsou přesně definovány. Je možné se odchýlit od normy, ale výlučně v případě informativních sdělení, shodných s procedurami firmy nebo výrobce strojů.

Jaké jsou typy signalizátorů?

Na trhu fungují signalizátory optické, akustické a také opticko-akustické. Dále je uvedena charakteristika každého z nich.

Optické signalizátory

18-980500 Mezi nejběžněji používané optické signalizátory patří signalizační sloupky (někdy také nazývané signalizační věže) a světla. Jak světla, tak i sloupky lze používat nejen v rámci průmyslové signalizace ve výrobních závodech, ale také v logistickém oboru, dopravě, sportu nebo ve veřejných zařízeních, např. v systémech kontroly přístupu.

Signalizátory v podobě signalizačních světel jsou jednoduchá výstražná zařízení, vybavená patřičně silným zdrojem světla – nejčastěji v podobě LED žárovek, halogenů nebo xenonových výbojek. Příkladem takového řešení může být model KLAXON SIGNALS PSC-0002.

Signalizační sloupky se dělí na dva konstrukční typy: modulové a kompaktní. Modulové signalizační sloupky umožňují pružný výběr vhodné instalační verze, přesně přizpůsobené potřebám a specifikům pracoviště. Umožňují libovolný výběr barev signalizačních světel a přidávat nebo odebírat komponenty. Kromě toho usnadňují modulové signalizační sloupky rychlou montáž a demontáž a případné rozšíření. 69811075

Kompaktní signalizační sloupky jsou hotová řešení s předem definovanými funkcemi. Jako příklad funkčního kompaktního sloupku poslouží model WERMA 69811075.

Mezi nejpopulárnějšími typy signalizačních sloupků můžeme vyzdvihnout sloupky s průměry 30, 50 a 70mm. Při výběru sloupku je třeba věnovat pozornost nejen počtu barev optických prvků, ale také typu krytu, jeho stupni krytí IP, rozsahu pracovních teplot nebo montážnímu řešení – a především elektrické charakteristice.

Akustické signalizátory

14015050 Akustické signalizátory informují o vzniku incidentu pomocí akustického signálu s vhodnou intenzitou a modulací. Zprávu lze vydávat různými formami, např. bzučákem, sirénou, stálým nebo přerušovaným signálem nebo zvonkem. V případě obecného varování je přípustná hladina zvuku do 90 dB a až 130 dB, jsou-li výstražné systémy implementovány ve výrobních halách a jiných průmyslových aplikacích. Příkladem může být akustický signalizátor ve formě sirény WERMA 14015050.

Při výběru akustického signalizátoru je třeba věnovat pozornost nejen intenzitě emitovaného zvuku a způsobu jeho signalizace, ale také – podobně jak v případě optických signalizátorů – stupni krytí a pracovní teplotě. Při výběru zařízení budou důležitými parametry rovněž napájecí napětí a spotřeba proudu.

Opticko-akustické signalizátory

Používají se v signalizačních systémech, technických instalacích, průmyslu a ve speciálních aplikacích pro jiné obory, které vyžadují použití zdvojené signalizace.

Opticko-akustické signalizátory jsou vybaveny dvěma měniči (obvykle piezokeramickými), které umožňují nezávislou funkci zvukového signálu a optického signálu.

Jak se realizuje ovládání signalizace?

Ovládání signalizačního modulu musí být v souladu s ovládacími výstupy, jaké máme k dispozici v dané aplikaci či automatizačním systému.

Standardně je v signalizačních sloupcích implementováno analogové ovládání v odporové nebo napěťové verzi. U nejnovějších řešení používají výrobci číslicové ovládání (na vstup sloupků se přivádějí nízkoproudové signály s dvěma logickými úrovněmi).

Ovládání signalizačních zařízení je běžnou funkcí implementovanou v téměř všech kontrolérech pohybu nebo kontrolérech PLC, díky čemu je instalace sloupků na výrobních linkách jednoduchá a rychlá.

Označení: Popis:
18-980500 Signalizátor: světelně-zvukový; 17÷60VDC; Barva: červená; IP21
69811075 Signalizátor: sloupcový; nepřerušované světlo; Unap: 24VDC; LED; IP65
14015050 Signalizátor: zvukový; siréna; 9÷28VDC; 115dB; Řada: 140; IP65

TAKÉ SI PŘEČTĚTE

Váš prohlížeč již není podporován, stáhněte si novou verzi