Prohlížíte si webovou stránku pro zákazníky z: Czech Republic. Na základě údajů o poloze doporučená verze stránek pro Vás je USA / US
Panel zákazníka
Váš košík
Registrace

Měniče napětí RECOM pro svět inteligentních řešení

2020-08-03

Měniče napětí RECOM pro svět inteligentních řešení

Všechny technologie uvedené v úvodu zahrnují řadu různých koncepcí, ale mají jisté společné rysy. Jsou to: distribuovaná inteligence, získávání informací pomocí mnoha navzájem propojených čidel/akčních prvků a decentralizovaný řídicí systém. V praxi jejich použití způsobuje, že se jisté prostory, prostředí nebo objekty mohou stát „inteligentními” díky sběru dat z různorodých čidel s dosahem teritoriálně téměř neomezeným.

Způsob rozmisťování čidel si vynucuje použití různorodých zdrojů napájení. Nezřídka jsou to zdroje volně dostupné energie, jako jsou fotovoltaické články, širokopásmové antény, piezoelektrické měniče, generátory poháněné větrem a další. Jiná situace nastává např. v inteligentních budovách, kde je přivedeno napájení z energetické sítě – napětí, které je v ní dostupné, je rozdílné a závislé na standardu, který se v dané zemi používá.

Různorodé oblasti využití stanovují konkrétní požadavky pro měniče, které s nimi spolupracují, a proto ne každý je vhodný pro uvedené oblasti použití. Parametry, jaké by měly mít, jsou: nevelké rozměry, zvýšená spolehlivost, velká energetická účinnost v celé rozsahu zatěžovacího proudu a také přiměřená cena, jelikož se budou měniče napětí používat v masovém měřítku, podobně jak čidla, procesory a akční členy, které se z nich napájejí.

Nabídka RECOMu vychází vstříc výše uvedeným nárokům. Zahrnuje vysoce účinné měniče napětí AC/DC s velmi malou spotřebou energie v režimu bez zatížení, které se skvěle osvědčují v inteligentní kanceláři v roli součástek napájejících uzly čidel. V nabídce se objevily také izolované měniče DC/DC, které mohou pracovat v širokém rozsahu napětí, použitelné s různorodými zdroji energie, včetně jednotlivými články zinkových baterií nebo akumulátorů.

Měniče RECOM AC/DC z řady RACxx-G

Řada měničů RACxx-G je určená pro napájení uzlů čidel nebo nevelkých akčních členů v inteligentní budově. Shodně s nomenklaturou, kterou RECOMpřijalo, označuje číslo, které je za označením RAC, činný výkon měniče, který je v případě této řady od 1 do 4 W. Parametrem, který odlišuje tuto rodinu měničů napětí, je velmi malý příkon pouhých 75 mW při rozpojených výstupních svorkách. Výstupní napětí je nastaveno výrobcem na hodnoty 3,3, 5, 12, 15 nebo 24 V, což pokrývá potřebu většiny polovodičových a elektromechanických zařízení. Rozsah vstupního napětí je velmi široký a roven 85 VAC až 305 VAC, prakticky tak zahrnuje tak zvaný rozsah univerzálního napětí. Měniče napětí RACxx-G mohou pracovat při teplotě okolí od -40 do +85 °C bez potřeby použití chladiče nebo nuceného oběhu chladicího vzduchu.

Moduly splňují požadavky normy EN55022 Class A (RACxx-GA) nebo Class B (RACxx-GB). Je důležité, že při tom není vyžadováno použití žádných dalších vnějších součástek, jako jsou filtry EMC nebo kondenzátory. Měniče splňují požadavky norem EN60950 a EN62368.

RACxx-K/277 – měniče RECOM pro rozšířený rozsah napětí sítě

Měniče z řad RAC3.5-K/277, RAC04-K/277 a RAC05-K/277 (+/W pro verzi s připojovacími vodiči) mohou být napájeny jmenovitým napětím 277 V AC, přičemž podobně jak u jiných rodin výrobce deklaruje správnou funkci měničů v rozsahu napětí od 85 do 305 V AC. Nabízí se také varianta RAC05-K/480, která může pracovat při vstupním napětí do 480 V AC. Díky tomu se měniče skvěle hodí nejen pro napájení inteligentní budovy, ale naleznou uplatnění také v automatizaci procesů v III. přepěťové kategorii (OVC III).

Číslo umístěné za písmeny označující typ určuje jmenovitý výkon měniče, lze se tedy snadno zorientovat, že dostupné moduly mají výkon od 3,5 do 5 W. Výstupní napětí je nastaveno výrobcem a v závislosti na typu je 3,3, 5, 12, 15 nebo 24 V DC. Modul lze používat při teplotě okolí od -40 do +90 °C bez nutnosti použít doplňkové chlazení.

Standardní ochrany zahrnují jištění před přehřátím, zkratem a překročením výstupního napětí. Moduly splňují požadavky standardů UL62368-1, EN62368-1, IEC/EN60335-1, EN62233, IEC/EN61558-1, IEC/EN61558-2-16, EN55032, EN55014-1(-2), což umožňuje jejich široké využití v automatizačních zařízeních, nejen pro budovy, ale také pro průmysl. Důležité je, že splnění požadavků EMC nevyžaduje použití žádných dodatečných součástek.

Měniče AC/DC typu RAC03-SER/277 v pouzdru do krabic

Zajímavým měničem napětí je RAC03-SER/277, protože jej výrobce umístil do kulatého, plochého a nevysokého krytu. Jeho průměr je 50,3 mm a tloušťka 11 mm a dá se tedy umístit do standardních krabic na omítku a pod omítku, a přitom ponechává dost prostoru pro jiné komponenty. Je to ideální zdroj napájení pro aplikace inteligentní budovy: čidla, systémy kontroly bezpečnosti a přístupu a telekomunikační zařízení.

Nominální rozsah vstupního napětí sahá od 100 do 277 VAC, ale RECOM deklaruje správnou funkci měničů v rozsahu napětí od 85 do 305 VAC. Výstupní napětí je nastaveno výrobcem a v závislosti na typu je 3,3, 5, 12 nebo 24 VDC. Účinnost měničů dosahuje 76 % již při zatížení v řádu 30 % jmenovitého proudu. Příkon ve stavu bez zátěže při vstupním napětí 230 VAC je pouhých 40 mW. Producent deklaruje odolnost vůči napětí 3 kV mezi vstupem a výstupem po dobu minimálně 1 minuty. Standardní ochranu zahrnuje jištění proti zkratu a překročení výstupního napětí. Rozsah teploty okolí při používání je -40 do +85 °C. Měniče napětí splňují požadavky norem UL60950-1, CAN/CSA-22.2 No. 60950, EN60335-1, IEC/EN60950-1, EN55032, EN55024, EN55014.

Miniaturní měniče napětí RECOM RACxx-K

Firma RECOM tvrdí, že aktuálně jsou měniče AC/DC z rodiny RACxx-K nejmenší ve své třídě, dostupné na trhu. Jsou vyvinuty pro široký rozsah aplikací v automatizaci budov, procesů, IoT, pro napájení akčních členů, sensorů a komunikačních modulů. Jak bylo uvedeno, vlastností, která je odlišuje od nabídky konkurence, je miniaturní pouzdro, určené k připájení na plošný spoj, zabírající plochu 25,4 mm×25,4 mm (1”×1”). U pětiwattových měničů (RAC05-K) je výkonová hustota až 7,7 W/krychlový palec, ale přesto může modul pracovat při teplotě od -40 do +60 °C bez vynuceného oběhu chladicího vzduchu. Přípustná mezní teplota je až +80 °C, ale pak musí být výkon napájení, který je k dispozici na výstupu, snížen na asi 2/3 jmenovitého výkonu.

Měniče mají tzv. univerzální vstupní napětí v rozsahu od 85 do 264 V AC. Výstupní napětí je nastaveno výrobcem a je 3,3, 5, 12, 15, 18 nebo 24 VDC. V závislosti na zvoleném výstupním napětí může modul dodávat do zátěže proud od 0,125 do 0,9 A. Moduly mají zesílenou izolaci třídy II a splňují požadavky emisí pro zařízení třídy B bez použití dodatečných externích součástek. Jejich účinnost dosahuje 80 % již při zatížení kolem 20 % jmenovitého zatížení. Přidáme-li k tomu nevelký příkon, který je 75 mW při nezapojených výstupních svorkách, můžeme vyvodit, že se moduly skvěle hodí pro aplikace typu „vždy zapnuté“. Standardní ochrany obsahují jištění před zkratem, překročením výstupního napětí a přehřátím. Splňují požadavky norem UL62368-1, CSA C22.2 No. 62368-1-14, IEC/EN60950-1, IEC/EN62368-1, EN61204-3.

Měniče napětí RAC10-K/277, RAC15-K, RAC20-K s výkonem do 20 W

Největší v prezentované řadě, jak s ohledem na výkon dodávaný do zátěže, tak i na rozměry, jsou měniče RAC10, RAC15 a RAC20. Pro označení tohoto typu je použita stejná nomenklatura, lze si tedy snadno domyslit, že jsou to moduly, které mohou dodat do napájeného spotřebiče proud s výkonem 10, 15 nebo 20 W. Jsou umístěny v nevelkém pouzdru určeném k připájení na plošný spoj a zabírají plochu 50,8 mm×25,4 mm (2”×1”).

Podobně jak výše představované výrobky, tak i tyto měniče napětí jsou navrženy pro napájení automatizace procesů, budov, pro napájení uzlů IoT atp. Rozsah vstupního napětí pro typ RAC10-K sahá od 85 do 305 VAC, pro ostatní pak od 85 do 264 VAC. Identicky jak u ostatních měničů se i zde výstupní napětí stanovuje ve fázi výroby. Zajímavostí je také skutečnost, že v rámci této rodiny jsou nabízeny rovněž napájecí moduly se symetrickým (dvojitým) výstupním napětím ±12 nebo ±15 VDC, požadované v případě čidel obsahujících operační zesilovače. Podobně jak ty předchozí, tak i tyto měniče splňují požadavky norem IEC/EN62368-1, UL62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14, IEC/EN60335, IEC/EN61558-1, IEC/EN61558-2-16, IEC/EN61204-3, EN55032/14 a EN55024.

RECOM R1SX – nedrahé, miniaturní izolační moduly

Konstruktéry navrhující řídicí nebo interfejsní obvody budou se značnou jistotou zajímat nedrahé měniče z řady R1SX. Jsou to miniaturní izolační moduly, které mají vstupní napětí 3,3 nebo 5 V a nestabilizované výstupní napětí stejné velikosti. Jmenovitý výstupní výkon je 1 W, aniž je vyžadováno minimální zatížení.
Standardně dostupné moduly zajišťují izolaci mezi vstupem a výstupem 1 kV po dobu 1 sekundy. Dostupné jsou také odolné varianty na napětí 3 kV – jsou označeny příponou „/H”. Rozsah teploty okolí, ve kterém je lze provozovat, je od -40 do až +100 °C.

Vývody modulů R1SX jsou z hlediska rozmístění kompatibilní s průmyslovým standardem R1S, ale moduly jsou o polovinu nižší než standardní. Splňují při tom požadavky standardů IEC/EN/UL62368 a IEC/EN/UL60950. Výrobce deklaruje také shodu 10/10 se směrnicí RoHS. Splnění požadavků EMC třídy A vyžaduje použití pouze jednoho vstupního kondenzátoru, třída B pak levného LC filtru.

Měniče zvyšující napětí R-78S

Rodina měničů R-78S je odpovědí RECOMu na miniaturní napájecí moduly zvyšující napětí, umožňující konstrukci napájecích obvodů složených z jednotlivých článků akumulátorů NiCd, NiMH, Li-Ion, alkalických baterií a jiných. Modul napájený z takového chemického zdroje dodává jedno stabilizované napětí určené k napájení procesoru, bezdrátového komunikačního modulu a jiných.

Rozsah vstupního napětí sahá od 0,65 do 3,3 V. Modul napájený tímto napětím může dodávat na výstupu stabilní napětí s hodnotou určenou výrobcem, která je 1,8, 3,3 nebo 3,6 V. Výkon napájení je 1 W, což uspokojí nároky většiny procesorů určených pro zařízení embedded nebo modulů pro bezdrátovou komunikaci. Velmi velká energetická účinnost a nevelký příkon v režimu bez zátěže umožňují maximální využití energie obsažené ve zdroji. Rozsah teploty okolí, ve kterém lze měniče používat, sahá od -40 do +100 °C. Vestavěné ochrany zahrnují jištění před zkratem na výstupu, přehřátím, přepětím.

Shrnutí

Firma RECOM po mnoho let dodává vysoce kvalitní výrobky určené pro napájení automatizačních, telekomunikačních, spotřebních a dalších zařízení. Nikoliv bez významu je skutečnost, že se sídlo firmy nachází na Starém kontinentu – jako firma s evropskými standardy dbá o certifikace a splnění norem, což ji přibližuje nárokům, které staví náš trh.

Bez ohledu na to, jaké zařízení stavíme a jaký procesor nebo komunikační modul bude použitý, jeho srdcem vždy bude napájecí obvod. Na účinnosti a spolehlivosti napájecího měniče, stabilizátoru napětí nebo jiného zdroje bude záviset to, jak spolehlivě bude fungovat celé zařízení. V tomto ohledu proto stojí za to vsadit na ověřené výrobky, uznávaného výrobce.

rightColumnPicture

TAKÉ SI PŘEČTĚTE

Váš prohlížeč již není podporován, stáhněte si novou verzi