Prohlížíte si webovou stránku pro zákazníky z: Czech Republic. Na základě údajů o poloze doporučená verze stránek pro Vás je USA / US
Panel zákazníka
Váš košík
Registrace

Značení vodičů podle harmonizovaných norem

2020-10-12

Značení vodičů podle harmonizovaných norem

Standardizace metody označování kabelů a vodičů pomocí harmonizovaných norem byla zavedena pro usnadnění identifikace výrobků dostupných na trhu. Často se jedná o výrobky mnoha různých domácích nebo zahraničních výrobců. Seznámíme-li se se schématem označování harmonizovaných norem a dodržujeme-li ho, můžeme si být jisti přesným výběrem kabelu přizpůsobeného potřebám a požadavkům z hlediska materiálu, ze kterého byl vyroben.

Výrobci kabelů a vodičů nejčastěji označovali výrobky na základě národních norem a jasných systémů či schémat označování výrobků v nich obsažených. Toto řešení fungovalo na domácím trhu, ale způsobovalo značné potíže při volném zahraničním obchodu. V článku představíme příklady vodičů klasifikovaných podle polských norem a s využitím schématu harmonizovaných norem. Nejdříve bychom však chtěli na několika příkladech představit samotný systém označování vodičů a definovat kombinace čísel a písmen, které obsahuje.

Harmonizovaný systém značení kabelů a vodičů byl zaveden Evropským výborem pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC), který podporuje Evropský hospodářský prostor a jehož členem je také Polský výbor pro normalizaci (PKN). Klasifikační systém je obsažen v dokumentu PN-HD 361 S3 „Klasifikace vodičů a kabelů“, který jasně definuje pořadí značení kabelů a vodičů s jmenovitým napětím do 450/750V. Značení vodičů je rozděleno do několika částí, které berou v potaz základní vlastnosti vodiče při zachování jejich pořadí:

1. Stanovení vztahu k harmonizované normě

 • H - vodič vyrobený podle harmonizované normy
 • A - harmonizovaný vodič (vodič národního typu)

2. Jmenovité napětí:

 • 01 - napětí 100/100V
 • 03 - napětí 300/300V
 • 05 - napětí 300/500V
 • 07 - napětí 450/750V

3. Izolační materiál:

 • B - ethylen-propylenová pryž
 • G - ethylen/vinylacetátový kopolymer
 • J - oplet ze skelného vlákna
 • N - samozhášecí polychloroprenová pryž
 • N2 - speciální polychloroprenová směs pro potahy svařovacích kabelů
 • N4 - chlorsulfonovaný polyethylen nebo chlorovaný polyethylen
 • R - obyčejný ethylen-polypropylenový kaučuk
 • S - pryž silikonová
 • T - textilní oplet
 • V - PVC
 • V2 - žáruvzdorné PVC
 • V3 - PVC pro kabely pokládané při nízkých teplotách
 • V4 - zesítěné PVC
 • V5 - PVC speciální olejodolné
 • Z - zesítěná směs polyolefinů s nízkými emisemi plynů
 • Z1 - termoplastická směs polyolefinů s nízkými emisemi plynů

4. Kovový potah:

 • C - koncentrická měděná žíla
 • C4 - měděné stínění uprostřed

5. Nekovový potah:

 • B - ethylen-propylenový kaučuk
 • G - ethylen/vinylacetátový kopolymer
 • J - oplet ze skelného vlákna
 • N - protipožární polychloroprenová pryž
 • N2 - speciální polychloroprenová směs pro potahy svařovacích kabelů
 • N4 - chlorsulfonovaný polyethylen nebo chlorovaný polyethylen
 • Q - polyuretan
 • Q4 - polyamid
 • R - obyčejná ethylen-polypropylenová pryž
 • S - silikonová pryž
 • T - textilní oplet
 • V - PVC
 • V2 - žáruvzdorné PVC
 • V3 - PVC pro kabely pokládané za nízké teploty
 • V4 - zesítěné PVC
 • V5 - speciální olejodolné PVC
 • Z - zesítěná směs polyolefinů s nízkými emisemi plynů
 • Z1 - termoplastická směs polyolefinů s nízkými emisemi plynů

6. Konstrukce kabelu:

 • Pro kruhové vodiče se nepoužívá žádné označení
 • H - plochý, dělitelný kabel
 • H2 - plochý, nedělitelný kabel
 • H6 - plochý kabel se 3 nebo více žilami

7. Materiál:

 • A - Hliník
 • Ponechání pomlčky „-“ bez dalšího označení písmeny znamená, že materiál použitý k vytvoření žíly je měď. Současně je třeba poznamenat, že samotná pomlčka je také prvkem přechodu mezi popisem izolace a konstrukce kabelu a vnitřním popisem žíla.

8. Konstrukce žíly:

 • D - flexibilní pro svařovací kabely
 • E - velmi flexibilní pro svařovací kabely
 • F - flexibilní pro kabely (třída 5)
 • H - velmi flexibilní pro kabely (třída 6)
 • K - ohebná pro trvale položené kabely (třída 5)
 • R - tuhá zkroucená s více vodiči
 • U - kulatá s jedním vodičem

9. Číselné označení počtu žil v kabelu

10. Ochranná žíla

 • G - žlutozelená ochranná žíla
 • X - bez žluto-zelené ochranné žíly
 • U - kulatá jednoduchá žíla

11. Číselné označení průřezu žíly v kabelu

Po seznámení se s teorií lze říci, že samotné schéma označování vodičů podle harmonizované normy není složité. Je však třeba věnovat pozornost způsobu značení materiálů použitých pro výrobu vnitřní izolace nebo vnějšího potahu kabelu. Zkusme identifikovat konstrukci a základní vlastnosti příkladů výrobků dostupných v nabídce TME.

Jednožilový kabel H07V2-K

 • Vztah k harmonizované normě: H - kabel vyrobený podle harmonizované normy
 • Jmenovité napětí: 07- napětí 450/750V
 • Izolační materiál: V2 - žáruvzdorný polyvinylchlorid (PVC)
 • Konstrukce kabelu: bez označení: kulatý kabel
 • Materiál žíly: pomlčka označující měď
 • Konstrukce žíly: K - ohebná pro trvale pokládané kabely (třída 5)
 • Počet žil: 1
 • Ochranná žíla: X - bez žlutozelené ochranné žíly
 • Průřez žíly: 10 mm2

Vícežilový napájecí kabel H03VVH2-F

 • Vztah k harmonizované normě: H - kabel vyrobený podle harmonizované normy
 • Jmenovité napětí: 03 - napětí 300/300V
 • Izolační materiál: V- PVC
 • Nekovový potah: V - PVC
 • Konstrukce kabelu: H2 - plochý, nedělitelný kabel
 • Materiál žíly: pomlčka označující měď
 • *Konstrukce žíly: * F - ohebná pro kabely (třída 5)
 • Počet žil: 12
 • Ochranná žíla G - žluto-zelená ochranná žíla
 • Průřez žíly 1,5 mm2

Vícežilový napájecí kabel H07RN-F

 • Vztah k harmonizované normě: H - kabel vyrobený podle harmonizované normy
 • Jmenovité napětí 07- napětí 450/750V
 • Izolační materiál: R - běžný ethylen-polypropylenový kaučuk
 • Nekovový potah: N - samozhášecí polychloroprenová pryž
 • Konstrukce kabelu: bez označení: kulatý kabel
 • Materiál žíly: pomlčka označující měď
 • Konstrukce žíly: F - ohebná pro kabely (třída 5)
 • *Počet žil: * 12
 • Ochranná žíla: G - žluto-zelená ochranná žíla
 • Průřez žíly: 1,5mm2

Vícežilový napájecí kabel H05RR-F

 • Vztah k harmonizované normě: H - kabel vyrobený podle harmonizované normy
 • Jmenovité napětí 05 - napětí 300/500V
 • Izolační materiál: R - běžný ethylen-polypropylenový kaučuk
 • Nekovový potah: R - běžná ethylen-polypropylenová pryž
 • Konstrukce kabelu: bez označení: kulatý kabel
 • Materiál žíly: pomlčka označující měď
 • Konstrukce žíly: F - ohebné pro kabely (třída 5)
 • Počet žil: 2
 • Ochranná žíla: X - bez žlutozelené ochranné žíly
 • Průřez žíly: 0,75 mm2

Vícežilový napájecí kabel H05VVH6-F

 • Vztah k harmonizované normě: H - kabel vyrobený v souladu s harmonizovanou normou
 • Jmenovité napětí 05 - napětí 300/500V
 • Izolační materiál: V - PVC
 • Nekovový potah : V - PVC
 • Konstrukce kabelu: H6 - plochý, minimálně 3 žíly
 • Materiál žíly: pomlčka označující měď
 • Konstrukce žíly: F - ohebná pro kabely (třída 5)
 • Počet žil: 12
 • Ochranná žíla: G - žluto-zelená ochrana
 • Průřez žíly: 0,75 mm2

Níže uvedená tabulka obsahuje nejoblíbenější kabely označené podle polské normy používané v minulosti a aktuálně požadované harmonizované normy.

Značení podle polské normy: Značení podle harmonizované normy:
OMY 300/300V H03VV-F
OMYp 300/300V H03VVH2-F
LgY 300/500V H05V-K
LgY 450/750V H07V-K
OWY 300/500V H05VV-F
OWYp 300/500V H05VVH2-F

Katalog kabelů dostupných v TME zahrnuje jak značení polské normy běžně používané v Polsku, tak evropské značení podle harmonizované normy PN-HD 361 S3. Výrobky v našem katalogu lze vyhledávat podle obou typů značení.

Viz kabely v katalogu

TAKÉ SI PŘEČTĚTE

Váš prohlížeč již není podporován, stáhněte si novou verzi