Prohlížíte si webovou stránku pro zákazníky z: Czech Republic. Na základě údajů o poloze doporučená verze stránek pro Vás je USA / US
Panel zákazníka
Váš košík
Registrace

Kabely profibus / profinet určené pro průmyslovou automatizaci

2020-07-28

Kabely profibus / profinet

Spolu s postupující automatizací průmyslu se komunikační sítě stávají neoddělitelným prvkem fungování rostoucího počtu firem. Stále častěji se role člověka omezuje na dohled, kontrolu a údržbu automaticky fungujících zařízení. Úkoly přenosu dat zadávané průmyslovým sítím jsou značně náročnější než jsou ty v případě standardních sítí. Průmyslové sítě pracují jak s malým, tak i velkým množstvím dat a jejich hlavním úkolem je zajištění komunikace na mnoha platformách v relativně krátkém čase. Tyto sítě často sestávají z velmi mnoha síťových zařízení, která často nevidíme, ale tvoří neodlučitelný element infrastruktury.

Jak zvolit kabel pro průmyslovou síť?

V článku se soustředíme především na kabely, jejich vlastnosti a charakteristiky, ale než přejdeme k charakteristice kabelů jako takové, je třeba přiblížit téma komunikačních sítí, které se všeobecně používají ve výrobních závodech. Každý, kdo s nimi přišel do styku, se setkal s názvy jako Profinet či Profibus, proberme tedy charakteristiku těchto sítí a způsob jejich funkce.

Kabely Profinet pro průmyslové sítě

Profinet je běžné používaná zkratka pro Process Field Net a není to nic jiného, než komunikační síť založená na standardu Industrial Ethernet, tedy standardu průmyslového Ethernetu. Profinet umožňuje obsluhovat 256 zařízení a využívá takové komunikační kanály, jako IRT (Isochronous real-time), izochronní komunikaci v reálném čas, RT (real-time) komunikaci v reálném čase a TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), protokol kontroly přenosu. O volbě komunikačního kanálu rozhoduje často příští použití sítě. Nejjednodušší model sítě Profinet se skládá z minimálně jednoho IO Controlleru, který hraje roli řadiče, zodpovědného za zpracovávání dat, stanice IO-device a jednoho IO-device – zařízení dodávajícího data do IO Controlleru.

Prohlédněte si kabely profinet

Kabely Profibus pro průmyslové sítě

Profibus je zkratka pro Process Field Bus a je standardem sítě reálného času, umožňujícího obsluhu 127 zařízení. Komunikace je založena na relaci master/slave, kde master je nadřízené zařízení a rozhoduje o zapojení nebo odpojení podřízeného zařízení „slave”. Princip funkce, i když zdánlivě může vypadat jednoduše, vyžaduje precizní rozvržení práce zařízení v určených časových intervalech. Hlavním úkolem sítě je efektivní přenos velkého počtu krátkých zpráv při minimalizaci času potřebného pro jejich přenos. Obecně pojatý standard Profibus můžeme rozdělit na Profibus PA (Process Automation), Profibus DP (Decentralized Peripheral) a Profibus FMS (Fieldbus Message Specification). Síť Profibus využívá jako prvek pro přenosu signálu světlovod nebo interfejs RS485.

Prohlédněte si kabely profibus

Výběr kabelů pro průmyslové sítě

Podmínkou správně fungující průmyslové sítě je nejen výběr vhodné kabeláže samotné, ale rovněž její správné rozmístění. Je třeba pamatovat mezi jiným na minimalizaci vlivu elektromagnetického rušení dodržením vhodné bezpečné vzdálenosti mezi silovými, napájecími kabely a kabely sítě Profinet a Profibus, jak rovněž na jejich vhodné zabezpečení. Bezvýhradně je třeba také vyloučit riziko přetržení nebo mechanického poškození kabelů, např. použitím kabelové trasy nebo ochranného opletení. Výběr vhodného zajištění kabelů a vodičů je často určen prostředím, v jakém mají pracovat. Je tedy třeba přizpůsobit zabezpečení panujícím podmínkám. V místech, kde je pravděpodobnost mechanického poškození největší, je vhodné použít kovové žlaby nebo kabelové lávky. Neměla by se překračovat vyhrazená délka kabelů v daných segmentech a počet zařízení připojovaných do sítě. Důležitou otázkou je také dodržení minimálního poloměru ohybu a vyhnutí se propletení a křižování kabelů, je-li to možné.

Klíčovými parametry při volbě kabelů jsou:

  • Pracovní teplota - technické specifikace kabelů často obsahují maximální a minimální pracovní teplotu se zohledněním umístění kabelu a pohyblivý nebo pevný režim práce. Je třeba se seznámit s teplotami a před volbou kabelu provést na pracovišti měření. Většina kabelů dostupných v nabídce TME má rozsah od -20 do +70 °C.
  • Poloměr ohybu - je třeba pamatovat, aby byl dodržen minimální poloměr ohybu, jinak může dojít k poškození žíly a v důsledku toho k trvalému zastavení přenosu dat.
  • Materiál izolace - je jedním z klíčových parametrů rozhodujícím o vlastnostech a odolnosti kabelů. Vhodně zvolený materiál vnější izolace ochrání kabel před různým mechanickým poškozením, chemickými látkami, atmosférickými vlivy v případě použití v exteriéru, jak rovněž ochrání instalace tím, že nešíří plamen. Stojí za to vzít v úvahu bezhalogenové materiály, které ve své struktuře neobsahují prvky jako chlór, brom, jód nebo fluor, materiály, které při požárech neuvolňují toxické plyny, ohrožující člověka. Materiály vnější izolace, se kterými se setkáváme nejčastěji, jsou PUR (polyuretan), PVC (polyvinylchlorid), FRNC (Flame retardant non Corrosive), LSZH (low smoke zero halogen), neboli materiál, který neuvolňuje škodlivé plyny.
  • Konstrukce stínění - tvoří přímou ochranu signálu před vnějším rušením, pocházejícím ze zařízení pracujících poblíž, z jiných blízkých vodičů, často napájecích, které ovlivňují kvalitu přenášeného signálu. Stíněné mohou být jak kabely samotné, tak i do párů skroucené žíly. Mezi běžně dostupná stínění patří opletení z měděných drátků, dodatečně postříbřených nebo pocínovaných, a také hliníková fólie, která je často ještě zesílená vrstvou z umělé hmoty. Pro zvýšení účinnosti ochrany před elektromagnetickým rušením se nezřídka používá několik stínění současně.
  • Kategorie síťových kabelů, která určuje šířku pásma dat a rychlost jejich přenosu. Každá z kategorií je charakteristická definovaným rozsahem uvedených vlastností. Na příklad: měděné kabely kategorie 7 (Cat 7) přenášejí data v pásmu od 1 do 600 MHz, rychlostí až 10 Gb/s, zatímco běžně používané kabely Cat 5e přenášejí data v pásmu od 1 do100 MHz, rychlostí 1 Gb/s.
  • K ostatních, rovněž důležitým parametrům, můžeme počítat počet a průřez žil a vnější průměr kabelu, který hraje význačnou roli v místech těsných, obtížně dostupných, závislou na počtu a průřezu žil, použitého stínění nebo materiálu vnější izolace.

V nabídce TME lze nalézt mnoho kabelů určených pro průmyslové komunikační sítě. Jsou to výrobky firem, uznávaných na trhu, jako jsou: LappKabel, Helukabel, Harting, Igus či Belden. Kabely jsou parametrizované a obsahují nezbytné informace takové, aby bylo možné je porovnat a identifikovat.

TAKÉ SI PŘEČTĚTE

Váš prohlížeč již není podporován, stáhněte si novou verzi