Panel zákazníka
Váš košík
Registrace

Keysight – nové systémy sběru dat v nabídce TME

2020-11-10

Keysight – nové systémy sběru dat v nabídce TME

Nabídka společnosti TME byla rozšířena o nová zařízení pro sběr dat americké firmy Keysight Technologies. Systémy DAQ970A a DAQ973A představují nový a komplexnější přístup k záznamu dat.

Sběr dat – stručné připomenutí základů

Sběr dat znamená shromažďování dat (veškerých signálů) z prostředí, jejich zpracování a přenos do počítače k další analýze a zpracování. Shromažďovanými signály mohou být změny teploty, tlaku nebo objemu v průběhu času, stejně jako vlnové jevy. Ať už jsou signály jakékoliv, pokaždé se jedná o záznam dané velikosti příslušným senzorem, její převod na elektrický signál a přenos do zařízení pro záznam dat (například do počítače s příslušným softwarem).

Moderní systémy sběru dat mají velmi odlišné podoby – některé modely jsou levné USB moduly, zatímco jiné jsou pokročilé vícekanálové systémy. Pracují na bázi různých softwarů, často nabízejí možnosti vizualizace měření na LCD obrazovce (externí nebo integrované v samotném měřiči). Pokročilé systémy sběru dat často plní ještě další úlohy: na základě změřených a předběžně analyzovaných parametrů provádějí určité operace, jako je například spuštění poplachu, zapnutí ventilačního systému nebo osvětlovacího systému.

Měřiče Keysight Technologies DAQ970A a DAQ973A určené pro sběr dat – nejdůležitější vlastnosti

DAQ970A Systém sběru dat: DAQ970A

DAQ973A Systém sběru dat: DAQ973A

Keysight Technologies DAQ970A a Keysight Technologies DAQ973A jsou automatizované testovací systémy s vysokým měřicím výkonem, které nahrazují starší zařízení – Keysight Technologies 34970A a Keysight Technologies 34972A. Vyznačují se vysokou přesností, rozlišením a rychlostí provozu. V konfiguraci s 20kanálovým reléovým multiplexerem DAQM900A (DAQM901A) se stávají výkonnými záznamníky dat pro běžné průmyslové a laboratorní aplikace. Kromě toho díky rozhraním LAN, USB nebo GPIB jsou ideálním zařízením pro snadnou konfiguraci a kontrolu procesů zaznamenávání dat ve vzdálených lokalitách: přístup k nim je umožněn prostřednictvím síťového připojení nebo USB portu, a to kopírováním konfigurace zařízení a výsledků měření na USB flash disk. Oba záznamníky dat se používají ke sledování více signálů, k detekci nesrovnalostí a varování o nich. Příklady použití těchto zařízení zahrnují monitorování environmentální komory, laboratorní testy, řešení problémů souvisejících s různými procesy nebo profilování teploty. Flexibilní a modulární konstrukce DAQ970A a DAQ973A umožňují škálovatelnost v rozmezí od 4 do 120 kanálů. Jsou vybaveny digitálními vstupy/výstupy a analogovými výstupními kanály.

Klíčové atributy těchto systémů sběru dat lze popsat ve třech bodech:

  • umožňují měření mnoha typů vstupních signálů s vysokou rychlostí a přesností;
  • nabízejí připojení libovolného signálu k libovolnému kanálu pomocí univerzálních vstupů;
  • umožňují snadnou konfiguraci měření a vytváření automatizovaných testů pomocí předního panelu, aniž by bylo zapotřebí uchýlit se k programování, nebo pomocí přiloženého v balíčku, intuitivního softwaru BenchVue.

Záznamníky dat DAQ970A a DAQ973A – možnosti a charakteristika

V záznamnících naměřených dat DAQ970A i DAQ973A bylo dosaženo přesného vzorkování velkého počtu signálů mimo jiné díky rychlosti skenování na úrovni 450 kanálů za sekundu ve srovnání s 250 kanály za sekundu u starších modelů. Dalšími přednostmi jsou vestavěný 6,5číselný multimetr a funkce kondicionování signálu, 22bitové rozlišení, ultra nízká úroveň šumu a přesnosti na úrovni 0,003 % DCV. Spolu se zařízeními uvedla Keysight Technologies na trh devět měřicích karet (modulů), mezi nimi mimo jiné nový, čtyřkanálový digitizér umožňující záznam 50 kSa/s. Důležitou vlastností obou modelů je vestavěný interní autokalibrační modul, který umožňuje omezit chyby spojené s kolísáním napětí nebo změnami teploty. Oba také měří a převádějí 12 různých vstupních signálů, jako je teplota s termočlánkem (RTD a termistorem), napětí AC a DC, dvouvodičový a čtyřvodičový odpor, frekvence a perioda, proud a kapacita stejnosměrného a střídavého proudu. Dalším atributem jsou dodatečné rozsahy 1 μA DC, 100 μA ,1 mA AC a 1000 MΩ. Za zmínku také stojí takové vlastnosti obou modelů, jako je mimo jiné dříve zmíněné připojení LAN a USB, vestavěné grafické síťové rozhraní, které umožňuje snadný přístup k libovolnému operačnímu systému (s podporou webového prohlížeče), dva 16bitové analogové výstupy a dva 8bitové digitální vstupní/výstupní porty. Mezi další přednosti patří rychlost skenování až 450 kanálů za sekundu ve srovnání s 250 kanály za sekundu u předchozích verzí a velký 4,3palcový barevný displej, díky nimž se konfigurace nebo prohlížení dat stalo mnohem snazší.

Na závěr stojí za zmínku fyzikální parametry zařízení:

  • čistá hmotnost: 4,2 kg,
  • hrubá hmotnost 6,0 kg,
  • vnější rozměry: 104 × 261 × 378 mm

a bohatá výbava obou sad:

  • 10 kusů termočlánků (typ J), 5 kusů termistorů 10kΩ, software, brašna na příslušenství, kufřík, přechodové kabely SMB-BNC 50Ω a SMB-BNC 75Ω po 10 kusech a sada Kelvinových svorek.

Porovnání novinek Keysight s předchozími modely

Jak již bylo zmíněno, systémy sběru dat DAQ970A a DAQ973A Keysight jsou modely nahrazující starší zařízení s označeními 34970A a 34972A, přičemž ten druhý model již byl skutečně vyřazen z výroby a první bude distribuován nejdéle do května 2021. I když stará a nová generace jsou si na první pohled velmi podobné, důkladná srovnávací analýza jejich jednotlivých parametrů rychle odhalí přednosti nových modelů oproti těm starším.


DAQ973A

DAQ973A


Popis:

přenosný systém sběru dat

22bitové rozlišení (vestavěný 6,5číselný multimetr)

podpora 9 plug-in modulů

měření teploty (sonda)

autokalibrace


Sloty: 3


Měřicí moduly:

Multiplexer

Matrix

GP

RF

Digital IO

DAC

Digitizér


Rozlišení: 22bitové


Kanály:

120 Mux (1 wire)

60 Mux (2 wire)

96 měřicích bodů matrice (2 wire)


Kanály / sek.: 450/s.


Max. frekvence: 2 GHz


Konektivita:

USB 2.0

Vestavěný LAN

BenchVue / TestFlow

LXI kompatibilita

Paměť USB flash

USB datalogging a data mirroring

Provozní rozhraní přes WEB

DAQ970A

DAQ970A


Popis:

přenosný systém sběru dat

22bitové rozlišení (vestavěný 6,5číselný multimetr)

podpora 9 plug-in modulů

měření teploty (sonda)

autokalibrace


Sloty: 3


Měřicí moduly:

Multiplexer

Matrix

GP

RF

Digital IO

DAC

Digitizér


Rozlišení: 22bitové


Kanály:

120 Mux (1 wire)

60 Mux (2 wire)

96 měřicích bodů matrice (2 wire)


Kanály / sek.: 450/s.


Max. frekvence: 2 GHz


Konektivita:

USB 2.0

Vestavěný LAN

BenchVue / TestFlow

LXI kompatibilita

Paměť USB flash

USB datalogging a data mirroring

Provozní rozhraní přes WEB

34970A

34970A


Popis:

přenosný systém sběru dat

22bitové rozlišení (vestavěný 6,5číselný multimetr)

podpora 8 plug-in modulů

měření teploty (sonda)

autokalibrace


Sloty: 3


Měřicí moduly:

Multiplexer

Matrix

GP

RF

Digital IO

DAC

 


Rozlišení: 22bitové


Kanály:

120 Mux (1 wire)

60 Mux (2 wire)

96 měřicích bodů matrice (2 wire)


Kanály / sek.: 250/s.


Max. frekvence: 2 GHz


Konektivita:

GPIB

RS 232

Program IntuiLink

BenchLink

BenchVue / TestFlow

34972A

34972A


Popis:

přenosný systém sběru dat

22bitové rozlišení (vestavěný 6,5číselný multimetr)

podpora 8 modulů Plug-in

měření teploty (sonda)

autokalibrace


Sloty: 3


Měřicí moduly:

Multiplexer

Matrix

GP

RF

Digital IO

DAC

 


Rozlišení: 22bitové


Kanály:

120 Mux (1 wire)

60 Mux (2 wire)

96 měřicích bodů matrice (2 wire)


Kanály / sek.: 250/s.


Max. frekvence: 2 GHz


Konektivita:

USB 2.0

vestavěný LAN

Program IntuiLink

BenchLink

LXI kompatibilita

Paměť USB flash

Provozní rozhraní přes WEB


Záznamníky naměřených dat DAQ970A a DAQ973A, nabízejí jako přímí nástupci modelů 34970A a 34972A, vylepšení oproti svým předchůdcům, zejména pokud jde o rychlost a přesnost měření různých signálů. Jsou vybaveny čitelným LCD displejem a softwarovými tlačítky, takže uživatelé mohou snadno konfigurovat testy a zobrazovat měření ve formátu podle vlastního výběru. Ve srovnání se svými předchůdci nabízejí zařízení další funkčnosti, jako je měření nízkého AC a DC proudu a vysokého odporu. Software BenchVue DAQ je nyní pro oba přístroje dodáván s aplikací Test Flow, která umožňuje automatizovat testy bez nutnosti opětovného programování. Software nabízí také funkci analýzy týkající se periody a frekvence. Pokud jde o rozdíly týkající se fungování, je třeba poukázat, že vyjmutí měřicí karty z DAQ970A a DAQ973A v okamžiku, kdy jsou připojeny k napájení, způsobí okamžité resetování jejich řídicích jednotek, a navíc ne všechny moduly (měřicí karty) nabízené pro tyto modely, lze použít s předchozími modely 34970A a 34972A. Mezi novými a starými modely existují také rozdíly související se softwarem. Například stav spuštění poplachu v DAQ970A a DAQ973A provádí opětovné hodnocení při každém přechodu – alarm se spouští tak dlouho, dokud přetrvává skutečný poplachový stav. Starší model 34970A na druhé straně vyžadoval ukončení poplachového stavu, aby bylo možné se vrátit k provozu, a okamžitě generoval novou spouštěcí událost, když skutečný poplachový stav přetrvával.

Nové měřicí karty pro záznamníky dat DAQ970A a DAQ973A

Systémy sběru dat Keysight byly podpořeny novými měřicími kartami, které jsou rovněž součástí nabídky TME a zahrnují nízkofrekvenční a RF multiplexery, maticový přepínač, přepínač pro všeobecné použití, multifunkční modul a digitizér, který obsahuje digitální vstup/výstup, analogový výstup a nabízí funkci počítadla. Uživatelé mají samozřejmě možnost volně konfigurovat a upravovat moduly, aby získali pouze funkce, které v daném okamžiku potřebují, a poté je měnit nebo přidávat další kanály, podle toho, jak se aplikace bude vyvíjet.

Systém sběru dat značky Keysight Technologies

Úplná nabídka nových měřicích karet zahrnuje tyto položky:

Symbol: Popis:
DAQM900A multiplexer, pásmo ≤10 MHz, 20 kanálů, 450 k/s, 120 V, 20 mA
DAQM901A multiplexer, pásmo ≤10 MHz, 20 kanálů, 80 k/s, 300 V, 1 A
DAQM902A multiplexer, pásmo ≤10 MHz, 16 kanálů, 250 k/s, 300 V, 50 mA
DAQM903A relé, pásmo ≤10 MHz, 20 kanálů, 120 k/s, 300 V, 1 A
DAQM904A matice, pásmo ≤10M Hz, 120 k/s, 300 V, 1 A
DAQM905A multiplexer, pásmo 2 GHz, 4 kanály, 60 k/s, 42 V, 0,7 A
DAQM907A multifunkční karta, 42 V, 400 mA
DAQM908A multiplexer, pásmo ≤10 MHz, 40 kanálů, 80 k/s, 300 V, 1 A
DAQM909A digitizér (konvertor), 4 kanály, 800 k/s

TAKÉ SI PŘEČTĚTE

Váš prohlížeč již není podporován, stáhněte si novou verzi