Prohlížíte si webovou stránku pro zákazníky z: Czech Republic. Na základě údajů o poloze doporučená verze stránek pro Vás je USA / US
Panel zákazníka
Váš košík
Registrace

Nabídka společnosti TME je v souladu s požadavky směrnice ATEX

2020-12-17

Nabídka společnosti TME je v souladu s požadavky směrnice ATEX

Ačkoliv to tak nevypadá, není prostředí, ve kterém existuje nebezpečí výbuchu, vůbec ničím neobvyklým. To je důvod, proč tolik elektrických a mechanických zařízení, systémů a všech instalací je vyráběných pro použití právě v takovém prostředí. Tyto musí splňovat určité zvláštní podmínky, jež jsou stanoveny v evropské směrnici 2014/34/ES, běžně označované jako ATEX (podle prvních slabik slov „atmosphere explosible”).

Nabídka společnosti TME obsahuje širokou škálu výrobků určených pro práci v tomto prostředí, které splňují požadavky uvedené směrnice a dokumentu, jenž ji doplňuje (ATEX 137). Najdete je v různých kategoriích a produktových skupinách. Především je však třeba upřesnit, co jsou obě směrnice ATEX a čeho se týkají.

Směrnice ATEX a její požadavky na určitá zařízení, systémy a instalace

Při probírání směrnice ATEX nejčastěji bereme v úvahu dva právní předpisy, které se vzájemně doplňují a uplatňují se v mírně odlišných oblastech. V oborové literatuře se často můžete setkat s hovorovými pojmy ATEX 114 a ATEX 137. Oba pojmy určují příslušný právní předpis, z nichž každý je uveden v tabulce níže.

Právní předpis Směrnice 2014/34/EU Směrnice 1999/92/EC
Běžně užívaný název ATEX 114 ATEX 137
Datum schválení 26.02.2014 16.12.1999
Oblast působnosti 1. Ochranná zařízení a systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu; 1. Minimální požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti zaměstnanců;
2. Ochranná, kontrolní a seřizovací zařízení pro použití mimo prostředí s nebezpečím výbuchu, která podmiňují bezpečný provoz zařízení a systémů; 2. Rozdělení oblastí na zóny, kde může hrozit nebezpečí výbuchu;
3. Komponenty, které mají být součástí zařízení a systémů uvedených v bodě 1 3. Výstražná označení oblastí, kde může hrozit nebezpečí výbuchu.

Směrnice 2014/34/EU se tedy vztahuje především na zařízení, systémy a součásti, zatímco směrnice 1999/92/ES se vztahuje na jejich uživatele, a proto se můžeme setkat s jejich dalšími označeními: ATEX DEVICES a ATEX USERS, které v jistém smyslu odrážejí tyto spojitosti.

Směrnice ATEX 114 se přímo týká výrobců všech výrobků určených k použití v oblastech ohrožených výbuchem. Právě výrobci jsou totiž odpovědní za splnění požadavků této směrnice. Podle jejích ustanovení musí být použitá zařízení a systémy nejprve opatřeny značkou CE a musí mít ES prohlášení o shodě – bez splnění těchto požadavků nemohou zařízení a systémy získat potvrzení o shodě se směrnicí ATEX 114. Kromě toho článek 95 uvedené směrnice určuje jednotné požadavky a postupy prokazující, že zařízení a systémy splňují její požadavky. Zvláštní ustanovení jednotlivých článků směrnice by v tomto přehledu zabrala příliš mnoho místa, avšak je možné je velmi zjednodušeným způsobem omezit na následující požadavky na výrobce:

 • Vymezení oblasti použití zařízení a specifikace skupiny a kategorie zařízení (kat. 1 / 2 / 3);
 • Zajištění souladu se zásadními požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví nebo s důležitými normami;
 • Provedení analýzy rizika vznícení;
 • Vyhotovení prohlášení o shodě;
 • Zajištění kvality.

Přehled výrobků, které jsou v souladu s požadavky směrnice ATEX

Průmyslová automatizace, která je v souladu s požadavky směrnice ATEX

Napájecí zdroje Traco Power řady TIB EX je řada impulsních napájecích zdrojů montovaných na kolejnici DIN, které se perfektně hodí pro použití v automatizaci. Tato moderní zařízení dodávají napětí s parametry, které jsou co možná nejvíce srovnatelné s lineárními napájecími zdroji, a to při mnohem menších velikostech. Napájecí zdroje Traco řady TIB EX jsou navrženy pro použití v průmyslových prostředích a elektrických rozvaděčích. Vyznačují se úzkým profilem pro montáž na kolejnici DIN a alternativním bočním držákem pro ploché panely. Jejich vysoký koeficient výkonu je dosažen aktivní korekcí výkonu.

TIB240-148EX Napájecí zdroj: TIB240-148EX

Vyplatí se věnovat pozornost jejich odolnosti proti zpětnému výkonu a odolnost až 150 % hodnoty špičkového proudu po dobu 4 sekund. Je také důležité, že zvýšení výkonu usnadňuje aktivaci krokových motorů, elektromagnetů a servomotorů. Napájecí zdroje této řady mají samozřejmě ochranu proti zkratu a přetížení a jsou vybaveny ukazatelem informujícím o správnosti stejnosměrného proudu (DC-OK). Pokud jde o oblast dopadu na životní prostředí, je třeba zdůraznit shodu jejich provedení s požadavky směrnice RoHS. Nabídka TME zahrnuje napájecí zdroje Traco Power řady TIB EX s rozsahem 80 W / 120 W / 240 W / 480 W a výstupním napětím na úrovni 12 / 24 / 48 V (DC) pro proud 1.7 - 20.0 A.

Čidla SELS řady PCIN jsou skupinou indukčních bezdotykových snímačů se schválením ATEX a IECEx, určených mimo jiné pro bezkontaktní detekci kovových součástí a strojních dílů a také měření nebo kontrolu tloušťky plechu, rychlosti nebo zrychlení v pohonech. V jiskrově bezpečném provedení vyžadují instalaci v oblastech s nebezpečím výbuchu v souladu s doporučeními obecných požadavků jiskrové bezpečnosti. Čidla SELS zaručují díky krytí IP67 řádný provoz v podmínkách vysoké vlhkosti a zaprášení. Nabídka TME obsahuje pět modelů v krytech M30, M18, M12 s výstupní konfigurací NAMUR, s dosahem 2, 4, 5, 8 a 15 mm. Všechny jsou napájeny DC proudem 7-18 V.

Prohlédněte si nabídku čidel SELS

Termostat STEGO 01185.0-00 teplotní třídy T6 (250 VAC a 10 A max.), vybavený bimetalovým senzorem je kompaktní mechanický termostat s vysokou přesností (+/-3 °C) a těsností na úrovni IP66. Vyznačuje se malým rozdílem spínacích teplot a vysokou životností – přibližně 100 000 spínacích cyklů. Díky provedení v teplotní třídě T6 může (provoz v rozmezí -60 °C až +85 °C) ovládat topná tělesa instalovaná v prostorech s nebezpečím výbuchu. Velký spínací proud umožňuje přímé ovládání velkých vysoce výkonných topných těles. Spínací teplota termostatu STEGO je 15 °C, jeho připojení se provádí vodičem 3 × 1 mm2 a montáž je možná buď pomocí šroubů M5 nebo prostřednictvím spony na kolejnici DIN.

01185.0-00 Termostat: 01185.0-00

Tlakové převodníky BAUMER jsou další skupinou výrobků, které splňují požadavky ATEX. Převodníky řady Y910 jsou určený k provozu v místech, kde kromě nebezpečí výbuchu existuje také riziko kontaktu s agresivními médii, jako je mimo jiné mořská voda (osvědčení Bureau Veritas). Rozsah pracovních teplot činí -25 °C až +70 °C. Provoz čidel BAUMER je založen na technologii TransBar,která umožňuje měřit relativní a absolutní tlak a také podtlak v rozsahu do 10 barů s krátkodobým maximem 20 barů – s přesností 0,3 %. Díky zesílené svařované konstrukci (kyselinovzdorná ocel) a modulárnímu systému procesorových a elektrických přípojek (v souladu s IP65) jsou vhodné pro náročný provoz a vydrží mnoho cyklů změn tlaku. Jsou napájeny proudem 14-28 VDC (napěťový výstup 0-10 V), mají konektorovou přípojku DIN 43650 a váží až 300 gramů.

Čidla hladiny kapaliny BAUMER řady LBFS jsou určena k signalizaci hladiny kapaliny v nádržích, oddělení médii nebo detekování jejich přítomnost v potrubí, jakož i ochraně čerpadla proti chodu na sucho (tzv. suchý provoz). Jejich provoz lze naprogramovat díky konfigurátoru FlexProgrammer 9701. Smáčené části jsou vyrobeny z kyselinovzdorné oceli a plastu PEEK. Čidla této řady se vyznačují schopností provozu s médiem s teplotou -40 °C až +115 °C, možností fungování od přesně nastaveného bodu bez nutnosti provádět kalibraci, a schopností provozu s médii s vodivostí DK>1.5. Malá LED dioda indikuje aktivaci kontaktu, což je velkým usnadněním. Ostatní parametry jsou následující: výstupní konfigurace – PNP, připojení – vidlice M12, napájecí napětí – 12-30 V (DC), montáž – ½” závit, stupeň krytí – IP67.

Průmyslové moduly BECKHOFF BK9050 a EL1004 jsou moduly napájené napětím 24 VDC. První je analogový výstup, druhý je digitální vstup. Modul BK9050 je kompaktní konektor sběrnice (konektor RJ45) spojující Ethernet s rozšiřitelnými elektronickými svorkami. Zprostředkovává výměnu dat mezi připojenými k jeho sběrnici KBus terminály vstupu/výstupu a nadřazenou jednotkou. Komunikace probíhá přes rozhraní Ethernet. Vyznačuje se provozní teplotou v rozsahu 0° - 55 °C. Modul EL1004 pracuje při teplotách -25 °C až +60 °C, vyznačuje se stupněm krytí na úrovni IP20 a používá EtherCAT protokol. Jedná se o binární vstupní kartu, která odebírá řídicí signály z úrovně procesu a zasílá je v elektricky izolované podobě do jednotek vyšší úrovně. Stejně jako jeho předchůdce má diodovou indikaci stavu.

BK9050_EL1004 Moduly: BK9050 oraz EL1004

Elektromechanické prvky, které jsou v souladu s požadavky směrnice ATEX

Motory EC pro ventilátory značky Olmo Motors představují dvojitý pohon s jmenovitým výkonem 30 W a 20 W při stejných otáčkách 1300 ot./min. Tyto motory, které mají stupeň krytí IP64 a fungují na kuličkových ložiskách, pracují při teplotách -30 °C až +50 °C a vyžadují napájení napětím 230 VAC pomocí vodičů 0,5 m. Spotřeba proudu je příslušně 220 mA pro silnější pohon a 150 mA pro slabší pohon.

Tavné pojistky řady Littelfuse Safe-T-Plus jsou jiskrově bezpečné pojistky určené mimo jiné k použití v plynových závodech, petrochemickém nebo zpracovatelském průmyslu. Pojistky Littelfuse jsou malé (cca 8 × 13 mm), jsou v souladu s RoHS a pracují se zařízeními s napětím až 125 VAC (190 V špička). V nabídce společnosti TME jsou také pojistky v proudovém rozsahu 0.062 A – 3 A.

0259.250T Pojistka: 0259.250T

Ventilátory EC značky SUNON je řada čtyř výrobků o rozměrech 120×120×38 mm, jež jsou napájeny napětím 230 VAC. S příkonem oscilujícím mezi hodnotami 2- 5 W (proud 37 - 81 mA) dosahují průtoku vzduchu v rozmezí 109 m3/h až 185 m3/h při otáčkách 2000-3500/ min. Rotor a těleso jsou vyrobeny z termoplastu, ložiska používaná ve ventilátorech jsou kuličková ložiska. Při provozu se generovaný hluk pohybuje v rozmezí od 31 do 45 dBA a hmotnost ventilátorů je přibližně 330 gramů.

CF4113LBL-ABD Ventilátor: CF4113LBL-ABD

Axiální ventilátor: ACI 4420 MLU-011 EBM-PAPST značky EBM-PAPST, napájený napětím 230 VAC, je produkt o rozměrech 119×119×38 mm a s průtokem vzduchu 100 m3/h. S příkonem 1,7 W dosahuje 1850 otáček za minutu, a to pod podmínkou, že pracuje při pro něj přípustné teplotě v rozmezí -20 °C až +75 °C. Rotor a těleso jsou vyrobeny z plastu (stupeň krytí IP65). K dalším funkcím ventilátoru značky EBM-PAPST patří automatický start a snímač rychlosti.

ACI4420MLU-011 Ventilátor: ACI4420MLU-011

Osvětlení, které je v souladu s požadavky směrnice ATEX

Svítilny Energizer LED pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu jsou modely, z nichž dvě jsou podobné verze ruční svítilny a dva modely čelové svítilny. Všechny jsou certifikované bezjiskrové svítilny třídy 1 (kat. 1). Čelová svítilna s číslem 632026 je odolná vůči vodě a prachu (IP64), odolává pádům z 2 metrů a má nárazuvzdornou čočku. Je napájena třemi AA bateriemi, díky nimž dosahují její LED diody sílu světla na úrovni 23-75 lumenů (min.-max.), a při tom doba nepřetržitého provozu činí 20, a dokonce až 66 hodin. Svítilna nabízí 4 režimy provozu (silný, slabý, červený a zelený), dosah až 45 metrů a nastavitelnou koncentraci světelného toku (soustředěné a rozptýlené světlo). Samozřejmou funkcí je nastavení úhlu dopadu světla, avšak dalším zajímavým zlepšením je možnost rozebrat horní přidržovací popruh.

HED-ATEX-2AAA Čelová svítilna: HED-ATEX-2AAA

Ruční svítilny Energizer LED jsou v souladu s požadavky směrnice ATEX. Jedná se o podobné modely s dosahem až 175 metrů a sílou světla na úrovni 150 lumenů. Hlavní rozdíly vyplývají z různých baterií: baterie typ 2D má životnost až 65 hodin, zatímco druhá, napájená bateriemi AA, až 12 hodin. Oba modely fungují při teplotách -20 °C až +40 °C a oba mají stupeň krytí na úrovni IP67, což zaručuje jejich provoz dokonce i po 30 minutách ponoření do vody v hloubce 1 metru. Kryty svítilen jsou zpevněny tak, aby vydržely pád z výšky 1 metru na betonový povrch a tvarovány tak, aby zajistily pevné uchopení.

ISHH21 Svítilna: ISHH21

Prohlédněte si svítilny, jež jsou v souladu s požadavky směrnice ATEX

Kabelové vývodky a příslušenství ke kabelům, které jsou v souladu s požadavky směrnice ATEX

Kabelové vývodky LAPP, zhotovené z polyamidu a mosazi, jsou velkou skupinou výrobků, které splňují požadavky směrnice ATEX. Patří zde řady: KM-M ATEX (modrý polyamid), MS-M ATEX (mosaz) a LP-M ATEX (mosaz, černý polyamid, modrý polyamid). První řadu tvoří vývodky se stupněm krytí IP68 a 1,5 mm stoupáním závitu. V naší nabídce jsou dostupné v rozsahu velikostí M12 až M32. Druhou řadu tvoří vlastně jen jedna položka, což je vývodka s prodlouženým závitem M16 a stoupáním 1,5 mm (IP68). Třetí řadu tvoří několik typů vývodek vyrobených takto: mosazné M12-M63, polyamidové černé M20, polyamidové modré M12-M63, mosazné s niklovým povlakem M12-M63 ve standardních verzích a ve verzích s prodlouženým závitem.

Prohlédněte si nabídku firmy LAPP, jež je v souladu s požadavky směrnice ATEX

Vývodky, redukce pro vývodky a ucpávky značky Hummel jsou obrovskou skupinou kabelových doplňků, čítající více než tisíc položek v katalogu společnosti TME. Všechny splňují požadavky směrnice ATEX. Největší skupinou jsou vývodky zhotovené z hliníku, mosazi, nerezové oceli a polyamidu, Všechny mají stupeň krytí na úrovni IP66-68. Jejich závity jsou např. v rozmezí M12-M75, NPT 3/8"-3" a PG7-48, zatímco velikost klíče pro tyto vývodky se pohybuje v rozmezí 6-227 mm. Redukce závitů pro vývodky jsou skupinou asi 180 výrobků se stupněm krytí na úrovni IP68, zhotovených z mosazi nebo nerezové oceli. Jejich vnější závit se pohybuje v rozmezí od M16 do M63 a od P9 do P48. Rozsah provozních teplot se pohybuje od -60 °C do maximálně +180 °C. Ucpávky pro vývodky s atestem ATEX tvoří skupinu téměř 200 výrobků zhotovených z mosazi, nerezové oceli, několika druhů polyamidu nebo elastomerů (elastomery jsou upevňovány zacvaknutím). Jsou vhodné pro vývodky se závity M12-M63, NPT 3/8" a PG7-48. Rozsah pracovních teplot je zde stejný jako u předchozí výrobkové skupiny. V závislosti na řadě se jejich upevnění provádí plochým šroubovákem, klíčem HEX nebo nástrčným klíčem.

Prohlédněte si nabídku firmy Hummel, jež je v souladu s požadavky směrnice ATEX

Polovodiče, které jsou v souladu s požadavky směrnice ATEX

V této kategorii výrobků nabízí společnost TME 1-kanálový optočlen značky VISHAY s číslem CNY65EXI. Optočlen sestává z fototranzistoru opticky spojeného s infračervenou diodou v 4pinovém plastovém pouzdře. Komponenty jsou namontovány proti sobě, se vzdáleností něco málo přes 3.0 mm mezi vstupem a výstupem. Základní údaje optočlenu: montáž THT, čas zapnutí a vypnutí 5μs, izolační napětí 11,6 kV a napětí kolektor-emitor 32 V.

CNY65EXI Optočlen: CNY65EXI

Měřiče FLUKE a TESTO, které jsou v souladu s požadavky směrnice ATEX

Fluke 718 Ex - kalibrátor tlaku

Tento certifikovaný kalibrátor (ATEX II 1G EEx ia IIC T4) je vybaven vestavěnou tlakovou/vakuovou pumpou s přesnou regulací a vypouštěcím ventilem. Rozsahy tlaku, které má obsluha k dispozici, jsou 30, 100 a 300 PSI (2, 7 a 20 barů) s přesností 0,05 %, za kterou je zodpovědný vnitřní senzor. Existuje také možnost měřit tlaky do 200 barů, a to pod podmínkou použití některého z tlakových modulů Fluke-700Pxx. Kalibrátor Fluke 718 Ex také poskytuje široký výběr jednotek měření tlaku, umožňuje testovat tlakové spínače a měřit intenzitu proudu s přesností 0,02 % a rozlišením 0,001 mA. Jeho rozhraní je jednoduché (1-tlačítkové). Měřič má funkci měření minimální a maximální hodnoty a také funkci HOLD.

Fluke 718 Ex Kalibrátor tlaku: FLK-718EX

Fluke 28 II EX - bezpečný digitální multimetr True RMS

Tento model je měřič, který vydrží pád ze 3 metrů (s krytem) a splňuje požadavky normy v oblasti ochrany proti přepětí s číslem 61010-1:2001

 • Kategorie měření III, 1000 V, Stupeň znečištění 2
 • Kategorie měření IV, 600 V, Stupeň znečištění 2

Multimetr umožňuje provádět různé typy testů a řešit problémy s napájením jak v zónách ATEX 1, 2, 21 nebo 22, tak i mimo tyto zóny. Měřič je certifikován pro práci v zóně: I 2G Ex ia IIC T4 Gb a I M1 Ex ia I Ma. Jeho displej s rozlišením 4-1/2 umožňuje přesná měření (20 000 kombinací). Základními funkcemi tohoto multimetru Fluke 28 II EX jsou:

Fluke 28 II EX Digitální multimetr: FLK-28-2-EX

 • přesné měření napětí střídavého proudu (true-rms) pro nelineární průběhy,
 • měření až 1000 V a 10 A pro AC a DC,
 • dolní propust, která zajišťuje přesné měření napětí a frekvence ovládačů VSD,
 • rozsah frekvence 200 kHz a měření faktoru plnění umožňuje diagnostiku ovladačů VSD,
 • měření odporu, neporušenosti obvodu a test diody,
 • měření kapacity do 10000 μF - vhodné pro elektronické komponenty a motory,
 • měření vodivosti pro vysoký odpor.
 • měření minimální a maximální hodnoty s možností výpočtu průměrných a špičkových hodnot pro automatické zaznamenávání přechodových stavů a výkyvů,
 • měření odporu v relativním režimu pro vyloučení vlivů vodičů,
 • automatická nebo manuální změna rozsahu,
 • zvukový signál alarmu (a blikající dioda „Lead“), pokud jsou vodiče zapojeny k nesprávným vstupům.

Fluke 568 Ex – infračervený pyrometr

Odolný pyrometr Fluke 568 je vyrobený v souladu s požadavky certifikátů konstrukční bezpečnosti Class I Div 1 a Div 2 nebo Zone 1 a 2 pro nebezpečná prostředí, které jsou stanoveny uznávanými světovými agenturami pro bezpečnost. Umožňuje provádět měření v rozsahu -40 °C až 800 °C (-40 °F až 1472 °F). Jeho funkční klávesy a grafický displej umožňují snadný přístup k pokročilým funkcím, zatímco rozhraní nabízí pět volitelných jazykových verzí. Zařízení umožňuje měřit teplotu malých objektů (poměr vzdálenosti k bodu = 50:1). Pyrometr má zásuvku pro připojení teplotní sondy s K-konektorem. Dokáže měřit teplotu různých typů povrchů pomocí nastavitelné funkce emisivity s vestavěnou tabulkou materiálů. Zaznamenává až 99 datových bodů a je užitečný pro přesnou diagnostiku zařízení (přesnost měření až 1 %).

Fluke 568 Ex Pyrometr: FLK-568EX

Fluke 707 Ex – jiskrově bezpečný kalibrátor smyčky

Kalibrátor Fluke 707 Ex je vybaven velkým displejem a otočným spínačem, který umožňuje ovládání jednou rukou. Jeho základní vlastnosti a funkce jsou následující:

 • současný odečet mA a % (umožňuje rychlou a snadnou interpretaci výsledků),
 • vysoká přesnost fungování (0.015 % z rozsahu mA),
 • rozlišení 1 µA z rozsahu mA při práci jako zdroj simulace a měření,
 • přeskakování o 25 % při zmáčknutí tlačítka pro rychlou a snadnou kontrolu linearity,
 • funkce „Span Check” (rychlé potvrzení nuly a rozsahu),
 • možnost volby pomalého nebo rychlého pilovitého průběhu nebo funkce krokové změny,
 • vnitřní napájení smyčky umožňující současné napájení a měření převodníku bez použití digitálního multimetru,
 • měření napětí DC až 28 V,
 • napájení jednou 9V baterií (snadná výměna),
 • výchozí režim při spuštění 0-20 mA nebo 4-20 mA,
 • režim HART™ ve kterém je rezistor sériově zapojen ve smyčce (kompatibilita s přístrojovým vybavením HART).

Fluke 707 Ex Kalibrátor smyčky: FLK-707EX

FL-120 EX i FL-150 EX – standardní dvoustupňové svítilny

Oba modely svítilny jsou zdroje světla s dlouhou výdrží. Mají bezpečnostní certifikáty (UL – třída I, oddíly 1 a 2, skupiny ABCD; a třída II, oddíly 1 a 2, skupiny EFF) a stupeň krytí na úrovni IP6X (model 120) a IP67 (model 150). Síla jejich světelných toků – emitovaných diodou LED Cree XP-E (model 120) a LED Cree XP-G2 (model 150) - činí příslušně 120 a 150 lumenů, a dosah je 110 a 200 metrů. Jsou napájeny 4 AAA bateriemi, které umožňují nepřetržitý provoz v nízkém režimu po dobu 69 nebo 30 hodin.

Prohlédněte si nabídku ručních svítilen Fluke, jež jsou v souladu s požadavky směrnice ATEX

FL-45 EX – malá jiskrově bezpečná svítilna

Jedná se o malou kapesní svítilnu, certifikovanou stejně jako výše popsané modely. Je chráněna proti průniku vody a prachu (IP67). Síla světelného toku FL-45 EX – emitovaného diodou LED Cree XP-G2 činí 45 lm a dosah je 40 metrů. Svítilna je napájena 2 AAA bateriemi, které umožňují nepřetržitý provoz po dobu 20 hodin.

FL-45 EX Svítilna LED: FLK-FL-45EX

HL-200 EX – čelová dvoustupňová svítilna

Tento model svítilny je certifikován stejně jako modely popsané výše, a má také stupeň krytí na úrovni IP67. Dioda LED Cree XP-G2 LED emituje světlo o síle 100 / 200 lumenů, s dosahem 75 nebo 100 metrů. Čelovka HL-200 EX je napájena 3 AAA bateriemi, díky nimž může být nepřetržitě v provozu po dobu 12 hodin.

HL-200 EX Svítilna LED: FLK-HL-200EX

Detektor úniku plynu TESTO 316 EX

Testo 316-EX je detektor úniku plynu (metan / propan / vodík), který díky flexibilní měřicí sondě umožňuje zkoušení v těžko dostupných místech. Optický a zvukový alarm signalizuje uživateli překročení zkušební hodnoty. Trendová obrazovka ukazuje maximální únik zkoušené látky. Zařízení má stupeň krytí IP54 a je k dostání v pouzdře s imbusovým klíčem a bateriemi. Základní parametry detektoru: vlhkost provozního prostředí 20 až 80 % RH, reakční doba přibližně 14 sekund (doba zahřívání 1 minuta), rozsah provozních teplot činí -5 až +50 °C. Detektor je napájen 2 AA bateriemi, které jsou schváleny pro použití v podmínkách nebezpečí výbuchu.

TESTO 316 EX Detektor úniku plynu: TESTO316-EX

Průmyslové konektory, které jsou v souladu s požadavky směrnice ATEX

Kulaté konektory EXP značky BULGIN jsou skupinou asi 70 výrobků vyrobených z polyesteru a vybavených 2-10 piny. Materiálem kontaktu je mosaz potažený niklem. Elektrická montáž těchto konektorů se provádí šroubovou svorkou. Jmenovité napětí pro ně zahrnuje hodnoty 250 V / 430 V / 600 V a proud je v rozmezí hodnot 10-18 A. Stupeň krytí konektorů BULGIN EXP je IP68. Jsou k dostání v provedení vidlice a zásuvka.

EXP-0911/04/P Konektor: EXP-0911/04/P

TAKÉ SI PŘEČTĚTE

Váš prohlížeč již není podporován, stáhněte si novou verzi