Prohlížíte si webovou stránku pro zákazníky z: Czech Republic. Na základě údajů o poloze doporučená verze stránek pro Vás je USA / US
Panel zákazníka
Váš košík
Registrace

Bezpečnostní systémy firmy Panduit

2021-01-14

Panduit LOTO

Pohyblivé části strojů nebo elektrický proud jsou jen dva z několika zdrojů nebezpečí, které se dennodenně mohou vyskytnout při práci ve výrobních závodech. Čím je strojový park větší, tím je více potenciálních nebezpečí. Související s nimi nebezpečí je účinně minimalizováno použitím vhodných zajištění a dodržováním zavedených bezpečnostních postupů.

Mezi mnoha dostupnými řešeními pro zvýšení bezpečnosti zaměstnanců stojí za zvážení systém LOTO, který se velmi často používá ve velkých výrobních závodech.

Systém LOTO – lockout, tagout

Předpoklad systému LOTO je jednoduchý – zvýšit bezpečnost zaměstnanců, kteří zařízení obsluhují a používají. To je užitečné zejména v odděleních údržby a infrastruktury. Zkratka LOTO pochází od anglických slov Lockout a Tagout.

  • Lockout – umístění speciální uzávěry zabraňující zapnutí daného stroje (ochrana v elektrických rozvaděčích, zámky na spínačích nebo uzávěry na ventilech).
  • Tagout – umístění u daného zámku speciálního štítku informujícího o důvodu vypnutí a odpovědné osobě.

Zámky můžeme rozdělit do dvou kategorií:

  • Elektrické zámky jsou používány především v elektrických skříních a rozvaděčích.
  • Mechanické zámky jsou používány ve všech typech spínačů, ventilů a pák.

Systém LOTO je velmi často používán podnikateli nejen pro svou jednoduchost, ale i z ekonomických důvodů. Nákup vhodného vybavení pro firmu nepředstavuje velký náklad, a může výrazně zlepšit bezpečnost zaměstnanců.

Systémy LOTO firmy Panduit

Při nákupu vybavení, jehož cílem je zlepšit bezpečnost zaměstnanců, stojí za to se seznámit s produkty firmy Panduit, jež jsou dostupné v nabídce TME. Toto vybavení se vyznačuje velmi dobrou kvalitou zpracování a univerzálností.

Zámky pojistek Panduit

PSL-MLD Zámek pojistek: PSL-MLD.

Během oprav elektrické sítě v rámci dané výrobní linky stojí za to nasadit speciální zámek pojistek. Nejčastěji jsou pojistky umístěny ve speciálně uzamykatelných skříních, které jsou přístupné pouze několika zaměstnancům, a proto nejspíš žádná cizí osoba zvenčí nezapne napájení. Nicméně je snadné si představit situaci, kdy například váš kolega z oddělení údržby, který neví, že provádíte opravy, zapne během těchto oprav napájení. Při nasazeném speciálním zámku pojistky máme jistotu, že nikdo nevědomky nezapne napájení.

Prohlédněte si nabídku zámků pojistek

Zámky vypínačů

PSL-CBL Zámek vypínače: PSL-CBL. Vlastníkem fotografie je firma Panduit Corp.

Při opravě konkrétního stroje umístěte na jeho spínači k tomuto účelu vyhrazený zámek, který zabraní zapnutí napájení. Kromě toho, pokud bude dané zařízení delší dobu mimo provoz, dává nám tento zámek jistotu, že žádná neinformovaná osoba nespustí stroj a nezpůsobí další škody, a současně nevystaví sebe nebo jiné zaměstnance nebezpečí.

Prohlédněte si nabídku zámků vypínačů

Uzávěry ventilů

PSL-BV3 Uzávěr kulového ventilu: PSL-BV3.

Při práci na všech druzích hydraulických instalací stojí za to se vybavit vhodnými uzávěry ventilů. Jejich použití zabrání otevření příslušné části sítě. Tímto způsobem vyloučíme riziko úniku z vyměňovaných nebo neutěsněných trubek, což je zvláště důležité v případě nebezpečných látek.

Prohlédněte si nabídku uzávěrů ventilů

Visací zámky

PSL-8 Visací zámek: PSL-8.

Visací zámky jsou nedílnou součástí každého typu zámků, protože nám umožňují je uzamknout. Jejich použití je v systému LOTO povinné. Firma Panduit nabízí visací zámky s pevnou a pružnou sponou, což usnadňuje použití těchto zámků ve stísněných prostorech.

Varianta MasterKey umožňuje objednat si další nadřazený klíč, který bude přiřazen ke skupině visacích zámků v souladu se specifikací zákazníka.

Pokud na zabezpečeném obvodu nebo zařízení pracuje více osob, musí být použity spony umožňující umístění až 6 visacích zámků na jednom uzávěru.

Prohlédněte si nabídku visacích zámků

Zámky zástrček

PSL-CL110 Zámek zástrčky: PSL-CL110. Vlastníkem fotografie je firma Panduit Corp.

Někdy zařízení, na kterých je prováděn servis, nemají spínač, a my nemáme možnost použít žádnou jinou ochranu. V takovém případě použijte zámek zástrčky, jenž se nasazuje na konec napájecího kabelu, který zapojujeme do zásuvky. Použití tohoto zámku nám dá jistotu, že nikdo cizí zařízení nespustí.

Prohlédněte si nabídku zámků zástrček

Bezpečnostní značky

PSL-CBWL Bezpečnostní značka: PSL-CBWL. Vlastníkem fotografie je firma Panduit Corp.

Bezpečnostní značky jsou jedním z neoddělitelných prvků systému LOTO. Díky nim můžeme v blízkosti nasazeného zámku umístit příslušné informace o důvodu vypnutí daného stroje nebo napájecího úseku. Kromě toho je na nich třeba uvést informace o tom, kdo takový zámek umístil a jak jej kontaktovat. Tím se zajistí, že zaměstnanec, který není obeznámen se situací, bude například moci zavolat a získat příslušné informace.

Prohlédněte si nabídku bezpečnostních značek

Uzamykatelné bezpečnostní spony

PSL-1 Uzamykatelná bezpečnostní spona: PSL-1.

Uzamykatelná bezpečnostní spona je jedním z univerzálních typů zámků. Díky výsuvným koncovkám ji můžeme nasadit na libovolném místě. Pro plnou bezpečnost použijte visací zámek, který prostrčíme skrz vyhrazené k tomuto účelu otvory.

Prohlédněte si nabídku uzamykatelných bezpečnostních spon

 

Prohlédněte si video s nabídkou výrobků značky Panduit:

TAKÉ SI PŘEČTĚTE

Váš prohlížeč již není podporován, stáhněte si novou verzi