You are browsing the website for customers from Czech Republic. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

INFORMACE RODO/GDPR

Vážení zákazníci,

dnem 25. května 2018 se mění závazné předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Začíná platit Obecné nařízení ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů (dále jako „GDPR”). Proto informujeme naše zákazníky, jak i potenciální zákazníky o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje.

Správce údajů

Správcem vašich osobních údajů, a tedy subjektem rozhodujícím o účelech a způsobech zpracování vašich osobních údajů, je TME Czech Republic, s.r.o. Slévárenská 406/17, 709 00 Ostrava - Mar. Hory a Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. se sídlem v Lodži, ul. Ustronna 41, 93-350 Lodž (dále jako TME). Sdělení údajů je dobrovolné, ale nutné pro účely uzavření smlouvy a následné realizace služby.

Získání informace o zpracování osobních údajů

V záležitostech souvisejících s ochranou osobních údajů můžete kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese dpo@tme.eu nebo písemně na adrese našeho sídla.

Získání údajů a účel jejich zpracování

Zpracováváme vaše osobní údaje, jelikož je to nezbytné pro realizaci smlouvy uzavřenou s vámi, tj. realizaci služby (což je v souladu s článkem 6 odst. 1 písmeno b) GDPR), pro:

 • registraci uživatele v objednávkovém systému a zajištění obsluhy uživatele, včetně předložení nabídky výrobků a realizace objednávek (což je v souladu s článkem 6 odst. 1 písmeno b) GDPR);
 • vyřizování stížností a reklamací (což je v souladu s článkem 6 odst. 1 písmeno c) GDPR);
 • s článkem 6 odst. 1 písmeno f) GDPR), kde oprávněným účelem je právo na řešení oprávněných zájmů;
 • účely archivace (což je v souladu s článkem 6 odst. 1 písmeno c) GDPR);
 • statistické účely (což je v souladu s článkem 6 odst. 1 písmeno f) GDPR), kde oprávněným účelem správce je vlastnictví informací o statistikách aktivit, které provádíme, což nám umožňuje zdokonalovat námi provozované aktivity.
 • Kromě toho od nás vyžadují právní předpisy, abychom zpracovávali vaše údaje pro daňové účely a účely účetnictví.

Navíc můžeme vaše údaje zpracovávat pro marketingové účely, tj. nabízení našich výrobků a služeb. Jelikož to provádíme bez použití prostředků elektronické komunikace, je právním základem provádění takových činností článek 6 odst. 1 písmeno f) GDPR, kdy je oprávněným zájmem správce dat provádění marketingových činností. Pokud pro tento účel použijeme prostředky elektronické komunikace, tj. e-mail, telefon, pak z důvodu jiných závazných právních norem zpracováváme údaje pouze na základě vašeho souhlasu (což je v souladu s článkem 6 odst. 1 písmeno a) GDPR).

Přenos údajů

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty jiným subjektům, které zpracovávají vaše údaje vlastním jménem, v tom mj.:

 • subjektům provádějícím poštovní nebo kurýrní činnost;
 • bankám – pro účely vrácení nepatřičných plnění;
 • státním orgánům nebo jiným subjektům oprávněným na základě právních předpisů za účelem plnění našich povinností (Finanční úřad, vyšetřovací orgány, atd.);
 • subjektům spravujícím naše informační a telekomunikační systémy (hostingovým firmám, dodavatelům IT služeb);
 • subjektům vykonávajícím pro nás služby z oblasti právní, účetní, daňové nebo poradenské.

Doba uložení vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budou uloženy do okamžiku, do kterého je smlouva závazná (realizace služby), a také po jejím skončení:

 • Údaje obsažené ve smlouvách - do doby promlčení nároků ze smlouvy (maximálně po dobu 10 let ode dne ukončení realizace smlouvy);
 • Za účelem vycházejícím z právních předpisů, zejména z povinnosti uchovávat účetní dokumenty, vystavovat faktury atd.;
 • Dokumenty týkající se záruky a reklamace se budou uchovávat po dobu 1 roku po uplynutí záruky nebo vyřízení reklamace;
 • Údaje pro marketingové účely:
  • v případě zpracovávání údajů na základě souhlasu – do doby jeho odvolání;
  • v případě zpracovávání údajů na základě oprávněného účelu TME – do doby vznesení námitky;
 • Údaje poskytnuté s využitím kontaktního formuláře – do doby promlčení eventuálních nároků (maximálně 3 roky).

Oprávnění v rozsahu zpracovávaných údajů

Máte právo přístupu k obsahu svých údajů a právo je opravit, odstranit, omezit zpracovávání, právo na přenos údajů, právo vznesení námitky, právo na odvolání souhlasu v libovolném okamžiku bez vlivu na souhlas s právem na zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním (pokud je zpracování prováděno na základě souhlasu).

Kromě toho v situaci, kdy usoudíte, že zpracovávání, které provádíme, porušuje nařízení GDPR, máte právo vznést stížnost k dozorovému orgánu v oblasti ochrany údajů.

Zpracování údajů automatizovaným způsobem (profilování)

Vaše osobní údaje budou zpracovávány automatizovaným způsobem (včetně ve formě profilování), nicméně to vůči vám nebude mít žádné právní důsledky nebo podobným způsobem významně ovlivňovat vaši situaci.

Profilování osobních údajů, které provádí TME, spočívá ve zpracovávání vašich údajů (rovněž automatizovaným způsobem), jejich využíváním pro vyhodnocení některých informací, zejména pro analýzu nebo prognózu osobních preferencí nebo zájmů

linecard

Produkty uvidíte, až vyberete výrobce nebo kategorii

Quick Buy

?
symbol zboží objednané množství
Náhled

Další volby Quick Buy

epayment_home

Tato stránka používá soubory cookie. Pokud se chcete dozvědět více o souborech cookie a možnostech jejich nastavení, klikněte zde.

Příště nezobrazovat