PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NEWSLETTER TME

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NEWSLETTER TME

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Objednání služby zasílání Newsletteru TME
 3. Zpracovávání osobních údajů Odběratelů
 4. Podmínky poskytování služeb Newsletter TME
 5. Odstoupení od služby zasílání Newsletter TME
 6. Reklamační postup
 7. Konečná ustanovení


1. Všeobecná ustanovení

 1. Vydavatelem newsletteru s názvem „Newsletter TME” je firma Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. se sídlem v městě Łódź, (Polsko), adresa: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, zaregistrovaná u Okresního soudu pro město Łódź – čtvrť Śródmieście ve městě Łódź, XX. hospodářské oddělení Státního soudního rejstříku, číslo vpisu (KRS) 0000165815, výše základního kapitálu 3 300 000,00 PLN, DIČ (NIP) PL7290108984 , IČ (REGON) 473171710 (dále jen TME).
 2. Předmětem služby Newsletter TME je zasílání firmou TME, prostřednictvím elektronické pošty, bezplatně, periodicky, maximálně jednou týdně, za souhlasu uživatele, na jeho určenou emailovou adresu, newsletteru obsahujícího nabídku TME a jejich dceřiných společností, události a veškeré ostatní informace, které souvisí s obchodní činností TME a jejich dceřiných společností (dále jen Newsletter TME), za podmínek uvedených v předmětných Podmínkách a v souladu s aktuálními právními předpisy.
 3. Odběratelem Newsletteru TME může být každá fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka, která není právnickou osobou (dále jen Uživatel portálu nebo Odběratel).

2. Objednání služby Newsletter TME

 1. 1.    Pro objednání služby Newsletter TME se Uživatel musí zaregistrovat. Postup registrace:
  • Na hlavní stránce internetového portálu, který je dostupný na těchto adresách:  www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, tme-germany.de, si Uživatel v sekci Newsletter TME uvede emailovou adresu pro zasílání Newsletter TME;
  • Následně označí pole „přidat”;
  • Klikne na tlačítko „OK“.
  • Na adresu elektronické pošty, na kterou má být poskytována služba Newsletter TME, bude poslán aktivační odkaz. V okamžiku kliknutí na aktivační odkaz bude uživatel služby zapsán do seznamu adresátů, kterým bude Newsletter TME zasílán. Kliknutí na aktivační odkaz znamená uzavření dohody s TME o poskytování služby Newsletter TME.
 2. Objednávku služby Newsletter TME lze také podat označením pole „Ano, chci odebírat elektronický Newsletter portálu TME" v registračním formuláři, který se vyplňuje během registrace zákazníka TME. Kliknutí na pole „Odeslat“ znamená úspěšné uzavření smlouvy s TME na poskytování služby Newsletter TME.
 3. Povinnosti TME související s poskytováním služby Newsletter TME vyplývají výhradně z předmětných Podmínek a platných právních předpisů.

3. Zpracovávání osobních údajů odběratelů

 1. Pokud se uživatel portálu zaregistruje jako Odběratel Newsletteru TME, zároveň souhlasí se zpracováváním osobních údajů (emailové adresy) firmou TME jakožto správce osobních údajů ve smyslu zákona ze dne 29.8.1997 o ochraně osobních údajů, tj. zákona č. 101/2002 Sb. pol 926 ze změnami, včetně zajištění Uživateli portálu veškerých práv vyplývajících z předmětného zákona.
 2. Osobní údaje, které poskytne Odběratel Newsletteru TME (emailová adresa) nebudou poskytovány třetím osobám, vyjma správce informačního systému, prostřednictvím kterého bude služba Newsletter TME poskytována, ani využívané za jakýmkoliv jiným účelem než pouze pro poskytování služby Newsletter TME.
 3. Pokud Uživatel portálu vezme zpět svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů udělený TME, tak tímto odstupuje od služby Newsletter TME uvedené v předmětných Podmínkách. Odstranění emailové adresy z mailingového  seznamu je třeba provést v souladu s pokyny uvedenými v bodě 5.
 4. TME pečuje o vysoký standard poskytovaných služeb a proto zpracovala dokument „Politika ochrany soukromí“, ve kterém jsou uvedeny informace mimo jiné o podmínkách zpracovávání osobních údajů firmou TME.

4. Podmínky poskytování služeb Newsletter TME

 1. TME posílá korespondenci Odběrateli Newsletteru TME, spojenou s poskytováním služeb Newsletter TME, na emailovou adresu, kterou uvedl pro zasílání Newsletteru TME.
 2. Pro využívání služby Newsletter TME Uživatel portálu musí vlastnit aktivní schránku elektronické pošty, která je správně konfigurována, a také počítač připojený k internetu.
 3. Každý Newsletter TME obsahuje:
  • Informaci o TME jako odesílateli
  • Obsah
  • Informaci jak odstoupit od služby Newsletter TME.
 4. Pokud se uživatel portálu zaregistruje jako Odběratel Newsletteru TME, zároveň souhlasí se zpracováváním osobních údajů (emailové adresy) firmou TME jakožto správce osobních údajů ve smyslu zákona ze dne 29.8.1997 o ochraně osobních údajů, tj. zákona č. 101/2002 Sb. pol 926 ze změnami, včetně zajištění Uživateli portálu veškerých práv vyplývajících z předmětného zákona.
 5. Obsah Newsletteru TME je právně chráněn, Odběratelé nemají právo využívat obsah Newsletteru TME k jinému účelu, než pouze k seznámení se s jeho obsahem.

5. Odstoupení od služby Newsletter TME

 1. Zákazník má právo kdykoliv odstoupit od poskytování služby Newsletter TME.
 2. Odstoupení od smlouvy na poskytování služby Newsletter TME následuje, když:
  a) Odběratel samostatně odstraní emailovou adresu z mailingového seznamu:
  • Na hlavní stránce internetového portálu, který je dostupný na těchto adresách:  www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, tme-germany.de, Odběratel  musí zadat v sekci Newsletter TME emailovou adresu, pro kterou je poskytována služba Newsletter TME;
  • Pak je třeba označit pole „Odstranit”.
  • Kliknout na tlačítko „OK“.
  • Na adresu elektronické pošty, na kterou byl posílán Newsletter TME, bude poslán odkaz pro aktivaci smazání adresy e-mailu. V okamžiku kliknutí na aktivační odkaz bude uživatel služby vymazán ze seznamu adresátů.
  b) když Odběratel požádá o odstranění emailové adresy, na kterou je zasílán Newsletter TME a to odesláním požadavku na adresu internet@tme.pl, následně klikne na odkaz pro odstranění adresy, který obdrží ve zpětném emailu (obdrží ho během 5 ti pracovních dní).

6. Reklamační postup

 1. Odběratel služby Newsletter TME má právo na reklamaci v rozsahu souvisejícím  s poskytováním služeb Newsletter TME.
 2. Reklamace je třeba podávat prostřednictvím elektronické schránky: internet@tme.pl, ve lhůtě 7 dní od data vzniku skutečnosti, která je předpokladem pro reklamaci. TME nebude brát zřetel na reklamace, které budou podány po uplynutí této lhůty.
 3. Reklamace musí obsahovat: emailovou adresu osoby podávající reklamaci (na tuto adresu bude odeslána odpověď na reklamaci), obsah reklamace spolu s odůvodněním a návrh vyřešení situace, na kterou se vztahuje reklamace.
 4. Reklamace je řešena během 14 dní od data doručení reklamace. Odpověď na reklamaci je odesílána na emailovou adresu, prostřednictvím které byla podána.

7. Konečná ustanovení

 1. Předmětné Podmínky jsou platné a účinné od okamžiku zveřejnění na internetových stránkách TME.
 2. TME může provádět změny v předmětných Podmínkách, a to kdykoliv, za účelem aktualizace Podmínek v případě změn přijatých firmou TME. Každé zveřejnění Podmínek na internetových stránkách TME je závazné.
 3. TME si vyhrazuje právo vůči Odběrateli k odstoupení od smlouvy o poskytování služby Newsletter TME se sedmidenní výpovědní lhůtou.
 4. V případě, kdy Odběratel služby Newsletter TME poruší jakákoliv ustanovení předmětných Podmínek nebo platných právních předpisů, TME má právo k okamžitému zastavení poskytování služeb Newsletter TME.
 5. Rozhodným právem pro všechny právní vztahy vyplývající z Podmínek je polské právo. Veškeré spory budou řešeny místně příslušnými soudy.
 6. V případě jakýchkoliv dalších otázek týkajících se poskytování služby Newsletter, prosím kontaktujte nás na emailové adrese: internet@tme.pl nebo písemně: Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polska

linecard

Produkty uvidíte, až vyberete výrobce nebo kategorii

Quick Buy

?
symbol zboží objednané množství
Náhled

Další volby Quick Buy

Tato stránka používá soubory cookie. Pokud se chcete dozvědět více o souborech cookie a možnostech jejich nastavení, klikněte zde.

Příště nezobrazovat