O FIRMĚ

Životní prostředí

V TME přikládáme velkou váhu ochraně životního prostředí, nejlepším svědectvím toho je zavedení systému environmentálního managementu ISO 14001:2015-09, potvrzené certifikátem.

Toto jsou naše eko-aktivity:

  • zavedli jsme pokročilý systém hospodaření s odpady, založený na minimalizaci vzniku odpadů, třídění odpadů, získání maximálního množství surovin;
  • dodržujeme zásady vedoucí k minimalizaci spotřeby papíru;
  • omezujeme spotřebu elektrické energie používáním energeticky úsporných zařízení a světelných zdrojů a jejich vědomým užíváním;
  • používáme obaly, které mohou odběratelé opět použít – kartonové krabice, rychlouzavírací sáčky, výplňový materiál;
  • používáme biologicky rozložitelný výplňový materiál, který se v podmínkách skládky odpadů nebo při procesu kompostování zcela rozloží (znamená to, že pokud jej vyhodíme spolu s komunálním odpadem, nedochází k ohrožení přírodního prostředí);
  • v případech, kdy nemůžeme biologicky rozložitelný výplňový materiál použít, používáme výplňový materiál z recyklovaného papíru;
  • optimalizovali jsme kartony z hlediska rozměrů a tvarů, aby byly obaly co nejvíce přizpůsobené rozměrům konkrétního balíku; díky tomu jsme snížili hmotnost obalů uváděných na trh.

Víte, že...

  • díky třídění jsme snížili množství odpadů, které končí na skládce, o více než 80%;
  • lepenky a plastové odpady, které u nás vznikají, se využívají jako surovina ve výrobě (v papírnách a ve výrobě plastových předmětů);
  • vícemateriálové odpady, které u nás vznikají, se využívají jako alternativní palivo v cementárně Górażdże.

linecard

Produkty uvidíte, až vyberete výrobce nebo kategorii

Quick Buy

?
symbol zboží objednané množství
Náhled

Další volby Quick Buy

Tato stránka používá soubory cookie. Pokud se chcete dozvědět více o souborech cookie a možnostech jejich nastavení, klikněte zde.

Příště nezobrazovat