You are browsing the website for customers from Czech Republic. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

howbuy.how-to-buy

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

  1. Transfer Multisort Elektronik poskytuje kupujícímu záruku na dobu .............. od data zakoupení zboží.

  2. Pro vyhnutí se poškození zařízení doporučujeme, aby se uživatel podrobně seznámil s návodem k obsluze a nepřekračoval maximální pracovní parametry zařízení.

  3. Závady, které neumožňují provoz zařízení v souladu s jeho určením a prokazatelné závady v záručním období budou odstraňovaný bezplatně ve lhůtě do 30 pracovních dnů od dodání zařízení do sídla TME. Ve zvláště zdůvodněných případech (např. nutnosti obstarání náhradních součástek ze zahraničí) závada bude odstraněna v jiném termínu po dřívějším oznámení této skutečnosti osobě, která nárokovala záruční opravu.

  4. Záruka se nevztahuje na závady zařízení, které nemají původ v samotném zařízení: zvláště pak vzniklé používáním zařízení v rozporu s určením výrobku a návodem k použití.

  5. Kupující je povinen dodat zařízení do sídla Transfer Multisort Elektronik na vlastní náklady.

  6. Záruka zaniká v případě zjištění porušení plomb, mechanického poškození, provedení demontáže, oprav nebo úprav neoprávněnými třetími osobami.

  7. Způsoby oprav zařízení určuje poskytovatel záruky.

  8. Záruční doba se prodlužuje o dobu provedení záruční opravy.

  9. Záruka se nevztahuje na skleněné části, baterie, vodiče, skříně a materiály, které podléhají běžnému opotřebení během používání zařízení (např.: hroty, špičky, uhlíkové kartáče). Topné části je možno vyměnit v rámci záruky pouze jednou.

linecard

Produkty uvidíte, až vyberete výrobce nebo kategorii

Quick Buy

?
symbol zboží objednané množství
Náhled

Další volby Quick Buy

Tato stránka používá soubory cookie. Pokud se chcete dozvědět více o souborech cookie a možnostech jejich nastavení, klikněte zde.

Příště nezobrazovat