You are browsing the website for customers from Czech Republic. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

Událost

2019-08-12

Optický kabel – vše, co byste měli vědět

 Optický kabel – vše, co byste měli vědět

Optický kabel využívá světlovodný kabel, který je umístěn uvnitř. Díky fyzikálním vlastnostem přenosu dat pomocí modulované světelné vlny (místo elektrického proudu) není přenos rušen žádnými vnějšími vlivy. V současnosti se takové řešení používá nejčastěji pro přenos digitálního zvukového signálu a obrazu a také jiných dat. Co ještě stojí za to o něm vědět? Podrobnosti jsou v tomto článku.

Z tohoto článku se dozvíte:

Co je optický kabel?

Optický kabel je druh kabelu, u něhož je nosičem přenášených dat světelná vlna. Proto se tomuto druhu kabelu také říká světlovod. Pro konstrukci hlavní žíly se obvykle používá sklo nebo plast s velmi dobrými optickými vlastnostmi – na rozdíl od většiny v současnosti používaných kabelů, u nichž je nosičem dat elektrický impuls a jádro je nejčastěji vyrobeno z materiálu, který vede proud. Světlovod se vyrábí především z dielektrických vláken, kterými jsou velkou rychlostí přenášeny informace ve formě složené světelné vlny (světelného paprsku). Data přenášená tímto způsobem dorazí do cíle v nezměněné formě, proto je teoreticky takový druh přenosu informací zcela bezeztrátový.

Použití optických kabelů zaručuje úplnou odolnost přenášeného signálu vůči zkreslení způsobenému atmosférickými podmínkami a působením sousedících elektrických zařízení (generují elektromagnetické rušení) a nízký útlum přenosu. Kvalitu signálu také neovlivňuje vzdálenost – dobrý optický kabel si zachovává neměnné vlastnosti i při mnohonásobně větších vzdálenostech mezi začátkem a koncem kabelu. Další předností optického kabelu je, že nevytváří elektromagnetické vlivy na zařízení v blízkosti a že v kabelu nevzniká rozdíl potenciálů.

Optický kabel – druhy

Optické kabely můžeme dělit podle materiálu, ze kterého jsou vyrobeny (sklo, plast, polovodič), vnitřní geometrie (planární, páskový, vláknový), módové struktury (jedno- nebo vícevidový), rozložení indexu lomu (skokový, gradientní) a také standardu konektoru.

Vnitřní geometrie kabelu

Planární světlovod je složen ze tří vrstev. Prostřední vrstva má největší index lomu a světlo je v ní uvězněno v důsledku úplného vnitřního odrazu. Páskový optický kabel umožňuje průchod světelného paprsku ve dvou směrech. Vláknový světlovod má jádro složené z mnoha nezávislých vláken.

Materiál provedení

Nejúčinnější jsou skleněné světlovody. Umožňují přenos dat velkou rychlostí a na velkou vzdálenost. Kabely s plastovým a polovodičovým jádrem se používají především pro lokální přenos informací mezi zařízeními.

Módová struktura

Jedno- a vícevidové světlovody se liší především tloušťkou jádra. V případě jednovidových kabelů je standardní tloušťka obvykle 8-10 μm a vlna se šíří paralelně (nebo téměř paralelně) s osou kabelu. Průměr jádra vícevidových kabelů je obvykle 50 nebo 62,5 μm a vlna se šíří mnoha cestami současně.

Rozložení indexu lomu

Skokové optické kabely ve vyznačují skokovou změnou indexu lomu mezi jádrem kabelu a jeho pláštěm. Naopak u gradientních světlovodů je změna plynulá (postupný přechod od nejvyšší hodnoty v ose jádra k nejnižší na hranici s pláštěm).

Konektor

V současnosti nejběžnější druhy optických kabelů jsou ty zakončené zástrčkou TOSLINK nebo Mini TOSLINK.

TOSLINK

TOSLINK je standard interfejsu, který umožňuje přenos digitálního zvukového signálu v podobě světelné vlny pomocí světlovodného kabelu o průměru asi 1 mm. Používá se v sestavách domácího kina, počítacích, zvukových kartách, konzolích pro videohry a v mnoha jiných všeobecně používaných zařízeních. TOSLINK speciálně vyvinula a nechala si patentovat v roce 1983 známá japonská firma Toshiba. Odtud také pochází charakteristický název: TOS od Toshiba a LINK od anglického slova znamenajícího ‘spojení’.

Technologie zajišťuje přenos pomocí impulsů červeného světla, jehož vlnová délka je asi 660 nm. Zpočátku byla propustnost přenosu dat pro aplikace Fast Ethernet a FireWire kolem 3,1 Mb/s. Nyní je možné dostáhnout rychlosti až 125 Mb/s. Maximální propustnost aktuální verze zvukového kabelu je specifikovaná na 25 Mb/s – taková úroveň zaručuje výborný přenos zvukových dat.

Mini TOSLINK

Populární je také druhý typ standardu optických kabelů – Mini TOSLINK, např. CLIFF FM65010. Zástrčka tohoto kabelu vznikla na základě oblíbeného konektoru 3,5 mm. Zpočátku se takové řešení používalo pouze u mobilních zařízení (s ohledem na menší rozměr spoje, což usnadňuje pohodlnější použití u přenosné techniky). Dnes výrobci elektronických přístrojů stále častěji používají u svých zařízení RTV kabely Mini TOSLINK. Konektor optického kabelu Mini TOSLINK má v zástrčce umístěné zakončení světlovodu.

Optický kabel – použití

S ohledem na své speciální vlastnosti nacházejí optické kabely uplatnění v mnoha oblastech – mj. systémech audio, telekomunikacích, medicíně či průmyslové automatizaci. Skvěle se osvědčují v náročných podmínkách, které často použití obvyklých kabelů diskvalifikují. Umožňují správné fungování zařízení ve velkých výškách, při mezních teplotách a v přítomnosti silného elektromagnetického rušení. Optické kabely se skvěle hodí pro bezeztrátový přenos zvuku a obrazu – místo tradičního kabelu HDMI se skvěle osvědčí optický kabel pro domácí kino.

Jaký optický kabel vybrat?

Na trhu lze nalézt mnoho optických kabelů. Samozřejmou podmínkou je vhodný výběr konektoru pro zařízení, které máte. Přesto existují jiná důležitá kritéria, která umožňují definovat, jaké optické kabely mají být v daném případě použity.

Délka kabelu

Nejdůležitější je přizpůsobení délky kabelu jeho příštímu použití. V případě kabelů, které využívají jako nosiče informací elektrické signály, se vzrůstem délky kabelu klesá jakost přenosu dat. Optický kabel zajišťuje vždy stejnou kvalitu signálu, nezávisle na délce kabelu. Je však třeba vzít v úvahu, že Toshiba (autor standardu TOSLINK) definuje v oficiální specifikaci, že délka kabelu nemá překročit 10 m. Je-li tato podmínka splněna, závisí kvalita spojení pouze na třídě a účinnosti zařízení, která vysílají a přijímají světelný signál.

Šířka pásma

Optimální hodnoty nacházíme v intervalu od asi 9 MHz do 11 MHz. Výrobci dávají do závislosti cenu výrobku a použitého plastu, který plní funkci světlovodu. Materiály s příznivějšími vlastnostmi dovolují, aby kabel poskytoval vyšší přenosové kmitočty, použití plastu na vytvoření jádra optického kabelu způsobí snížení maximálních kmitočtů přenosu. Takové kabely budou levnější a teoreticky nižší kvality, ale mohou se projevit jako ekonomičtější a zcela dostačující řešení pro některá použití (například v případě, kdy omezení cílového zařízení značně degradují hodnoty kmitočtu přenosu).

Jak optický kabel připojit?

Aby optický kabel správně fungoval, je třeba se postarat o jeho správné připojení. Světlovodná technologie je odolná vůči vnějším vlivům, ale velmi citlivá na způsob, jakým ji uživatel využívá. Jádro, které se nachází uvnitř, je často vyrobeno ze skla nebo plastu, který není odolný vůči deformaci tak, jak koaxiální kabely. Při instalaci audio techniky s použitím kabelů TOSLINK nelze kabel za žádných okolností deformovat. Taková činnost může způsobit přetržení jádra, což způsobí, že se kabel stane zcela bezcenný. Náklady na opravu poškozeného světlovodného kabelu mohou být několikanásobně vyšší než na koupi nového. Proto se s tímto vybavením musí zacházet jemně a s velkou citlivostí.

Samotný proces propojování zástrček instalovaných na kabelu se zástrčkami v zařízeních není složitý. Všechny zástrčky mají namontované krytky, chránící konektory před znečištěním – před zahájením propojování kabelů je třeba je sundat. U zařízení, které signál vysílá, je třeba zasunout jednu zástrčku do zásuvky označené OPTICAL OUT a druhou do zařízení, které má data přijímat – do zásuvky OPTICAL IN. Je třeba pamatovat, že ani nejlepší přenos zvukových dat nezpůsobí, že se kvalita zvuku zlepší, pokud zařízení vysílací (například DVD přehrávač) a přijímací (sestava domácího kina a reproduktory) nebudou dostatečně kvalitní.

Kabel HDMI nebo optický, nebo možná RCA?

Digitální signál je binární řetězec, ve kterém je zakódovaný řetězec znaků. Pro přenos zvukového digitálního signálu se používají optické kabely se zástrčkami TOSLINK a Mini TOSLINK nebo koaxiální se zástrčkami RCA (tzv. cinchi). Zvukový digitální signál se může přenášet koaxiální nebo optickou formou. Signál v optickém kabelu má podobu světelné vlny. V audiovizuálním přehrávači (například DVD) se musí zvukový signál převést na tvar světelné vlny, aby se na optickém konektoru mohl objevit signál, který se odešle optickým kabelem do sestavy domácího kina.

Po připojení kabelu do optického vstupu v domácím kině dorazí na místo světelná vlna, kterou zařízení musí převést do číslicové podoby – do podoby elektrického impulsu. Kvalita použitého konvertoru je určující pro kvalitu přenášeného signálu (analogickým způsobem, jak kvalita materiálu použitého v kabelu pro přenos elektrických signálů). Použití optického kabelu pro domácí kino (místo HDMI nebo RCA) umožní prakticky bezeztrátový přenos dat mezi zařízeními.

Kolik stojí optický kabel?

Cena závisí na použitém materiálu, délce a vnitřní konstrukci kabelu a také na druhu a kvalitě použitých konektorů. Dobrý optický kabel může stát od několika desítek po až několik stovek zlotých za metr. Před nákupem stojí za to seznámit se s podrobnou specifikací zařízení a k jejich parametrům zvolit vhodný optický kabel.

linecard

Produkty uvidíte, až vyberete výrobce nebo kategorii

Quick Buy

?
symbol zboží objednané množství
Náhled

Další volby Quick Buy

Tato stránka používá soubory cookie. Pokud se chcete dozvědět více o souborech cookie a možnostech jejich nastavení, klikněte zde.

Příště nezobrazovat