You are browsing the website for customers from Czech Republic. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

Událost

2019-12-04

Univerzální krabičky – k čemu se dají použít?

Každé elektronické a elektrické zařízení vyžaduje trvanlivý a odolný kryt, který ochrání jemné elektronické obvody před mechanickým poškozením, nepříznivými atmosférickými podmínkami a také prachem a nečistotami. Podívejte se, v jakých případech se osvědčují krabičky pro elektroniku i jak je můžete použít.

Z tohoto článku se dozvíte:

K čemu slouží krabičky pro elektroniku?

Krabičky pro elektroniku používají výrobci zařízení a obvodů, montéři a specialisté zabývající se opravou a výměnou elektronických součástek a také kutilové a amatéři všeho druhu, kteří navrhují a vyrábějí elektronické obvody.

Univerzální krabičky pro elektroniku jsou tvary s pouzdrovou konstrukcí, které jsou obvykle vyrobeny z nehořlavé nebo obtížně hořlavé umělé hmoty, odolného hliníku nebo polykarbonátu. Při výběru krabičky pro elektronická zařízení musíme zohlednit nejen její tvar a rozměry a prefabrikované vstupy/výstupy nebo prolisy pro součástky a elektrické přístroje, ale také parametry materiálu, ze kterého byla vyrobena. Je třeba pamatovat, že úkolem krabičky je mj. ochrana obvodu před poškozením a rušením vyvolaným vnějšími vlivy.

Instalační skříňky pro elektroniku se používají pro montáž elektrických modulů a přístrojů určených pro rozvod, jištění a měření médií dodávaných do nemovitostí. Menší krabičky pro elektroniku pak chrání obvody před prachem, přístupem vody a vlhkosti, mechanickým poškozením a také stárnutím izolace vyvolaným UV zářením.

Široká nabídka krabiček pro elektroniku značně usnadní výběr podle aplikace, určení, místa montáže nebo druhu chráněného obvodu. Krabičky dostupné na trhu musejí splňovat aktuální bezpečnostní normy a také musejí být vybaveny příslušnými certifikáty a schváleními – zvláště pokud se bude krabička používat při vyšších jmenovitých proudech a napětích v obvodech.

Jaké jsou druhy krabiček pro elektroniku?

Mezi krabičkami pro elektroniku můžeme rozlišit mnoho tvarů určených pro různá použití. Univerzální krabičky můžeme roztřídit podle různých kritérií. Dále představíme klíčové podskupiny krabiček.

Univerzální krabičky

Rozhodně nejpopulárnějšími krabičkami jsou univerzální krabičky. Modely tohoto typu mohou mít tvar uzavřených hranolů se zaslepenou jednou nebo několika stěnami. Záslepky mohou být montované na zacvaknutí nebo natrvalo šroubované ke krabičkám. Univerzální krabičky se vyrábějí nejčastěji z ABS nebo hliníku.

Přístrojové krabičky

Mezi krabičkami pro elektroniku se nacházejí také přístrojové krabičky. Krabičky tohoto typu umožňují estetické a funkční vestavbu měřicích, diagnostických nebo laboratorních zařízení a skvěle se osvědčují například pro akademické a vědecké projekty. K přístrojovým krabičkám se počítá také další skupina, neboli pultové krabičky.

Pultové krabičky

TEKO 101.9 Na trhu se můžeme setkat s krabičkami trapézového tvaru – tzv. pultovými, které umožňují umístění elektrických přístrojů a obvodu ve formě pohodlné pro práci na stanovišti. Každá z krabiček dovoluje vyvrtání otvorů pro displeje, tlačítka nebo jiné kontrolní a ovládací prvky obvodů. Některé z krabiček mají také speciální panely a místo pro desky plošných spojů. Jako příklad může posloužit model TEKO 101.9.

Nástěnné krabičky

Nástěnné krabičky jsou určeny k ochraně zařízení, obvodů a přístrojů, které se věší svisle na zdi. Většina krabiček pro elektroniku tohoto typu má prefabrikované zaslepené otvory pro elektrické kabely, průhledná výklopná víčka a solidní závěsy, umožňující trvalou montáž na stěnu.

Krabičky na lištu DIN

Krabičky montované na lištu DIN umožňují připevnit obvody, přístroje nebo zařízení přímo v rozváděčích vybavených standardními montážními lištami DIN. Krabičky pro elektroniku tohoto typu jsou vyrobeny ve formách standardních instalačních přístrojů, mají tlačítka ON/OFF, drážky pro montáž plošných spojů či připojení vstupů a výstupů pomocí svorek.

Krabičky pro napájecí zdroje

Krabičky pro elektroniku napájecích zdrojů jsou určeny pro montáž obvodů a zařízení, které se napájejí pomocí zdroje připojeného k elektrické síti. Rozlišují se také krabičky pro zdroje montované přímo do zásuvky pomocí vestavěné vidlice.

Jaké jsou klíčové parametry krabiček?

Krabičky pro elektronická zařízení se mají vybírat na základě několika důležitých parametrů a také konstrukčních řešení. Při výběru krabičky je třeba věnovat pozornost jejímu:

  • určení,
  • tvaru,
  • dostupným prefabrikovaným prolisům,
  • místu pro vedení vodičů,
  • obvodům a zařízením, které v ní budou umístěny.

Materiál krabičky

Ovlivňuje mj. rázovou pevnost krabičky, teplotu, v jaké ji lze používat, nebo stupeň krytí IP. Značná část univerzálních krabiček je z ABS, který zajišťuje slušnou odolnost proti mechanickému poškození, tepelnou odolnost či odolnost při přetíženích a zkratech.

TEKO 1/A.1

ABS je však jednak náchylný na stárnutí vyvolané UV zářením. Není také odolný vůči nepříznivým atmosférickým podmínkám. Skvělé elektrické a mechanické parametry zajišťují také nehořlavé nebo obtížně hořlavé krabičky vyrobené z polystyrolu (EPS). Mnohem lepší mechanickou ochranu poskytují krabičky vyrobené z hliníku. Obvykle slouží k ochraně elektrických a elektronických prvků vně stavebních objektů nebo v krajně nepříznivém prostředí. Navíc zajišťují hliníkové krabičky zpravidla mnohem lepší stínění ve srovnání se skříňkami z umělých hmot. Příkladem může být hliníková krabička TEKO 1/A.1.

Stupeň krytí IP

BOPLA BA-100806-7024

Pokud budou krabičky pro elektroniku používány vně stavebních objektů, je třeba věnovat pozornost jejich stupni ochrany před působením vlhkosti a prachu. Nejlepší hermetické krabičky dostupné na trhu zajišťují stupeň ochrany na úrovni IP67. Nicméně zpravidla zajišťují krabičky pro externí použití stupeň krytí IP54. Příkladem hermetické krabičky může být model BOPLA BA-100806-7024.

Rozměry

Samozřejmým parametrem, kterému je třeba věnovat pozornost při výběru krabičky pro elektronické zařízení, jsou její rozměry. Je třeba je zvolit tak, aby šířka, délka s výška krabičky byly o něco větší, než je obvod, který se do ní bude montovat. Je vhodné zvolit rozměry krabičky s výhledem do budoucna, budeme-li plánovat pozdější modernizaci nebo rozšíření obvodu.

Zveme vás, abyste se seznámili s nabídkou univerzálních krabiček v TME.

Označení: Popis:
101.9 Krabička: pultová; PULT-10; X: 56mm; Y: 85mm; Z: 36mm; ABS; černá
1/A.1 Krabička: univerzální; X: 72mm; Y: 38mm; Z: 28mm; AL BOX; hliník
BA-100806-7024 Krabička: univerzální; X: 86mm; Y: 121mm; Z: 60mm; BOCUBE ALU

linecard

Produkty uvidíte, až vyberete výrobce nebo kategorii

Quick Buy

?
symbol zboží objednané množství
Náhled

Další volby Quick Buy

Tato stránka používá soubory cookie. Pokud se chcete dozvědět více o souborech cookie a možnostech jejich nastavení, klikněte zde.

Příště nezobrazovat