Prohlížíte si webovou stránku pro zákazníky z: Czech Republic. Na základě údajů o poloze doporučená verze stránek pro Vás je USA / US
Panel zákazníka
Váš košík
Registrace

Akční sady Rohde & Schwarz v nabídce TME

26 January 2021

Rohde & Schwarz

Moderní měřicí přístroje jsou často nabízeny ve verzi, která je pro průměrného uživatele dostačující, avšak profesionál zabývající se konkrétními tématy může potřebovat více funkcí. Výrobci se proto zaměřují na modulární konstrukci, díky které je základní verze zařízení základem pro rozšíření. To platí nejen pro hardwarovou část, ale také pro software.

Jedním z předních výrobců měřicích přístrojů je renomovaná společnost Rohde & Schwarz. Do dne 31. března 2021 si můžete objednat spektrální analyzátory FPC, laboratorní napájecí zdroje a osciloskopy této společnosti s vestavěnými dalšími možnostmi za akční ceny*!

Prohlédněte si nabídku

Všechny přístroje, které vyrábí firma Rohde & Schwarz splňují nejvyšší standardy bezpečnosti a elektromagnetické kompatibility. Umožňuje to jejich použití ve výzkumných laboratořích, výrobních firmách a servisech.

Tyto přístroje jsou vzhledem k jejich trvanlivosti a přijatelné ceně také doporučovány pro amatérské a kutilské použití. Přístroje, jako jsou osciloskop a napájecí zdroj, jsou nezbytným vybavením měřicí laboratoře technicky zaměřených vysokých nebo středních škol.

Dostupné akční sady:

FPC-COM1

Spektrální analyzátor FPC-COM1 s těmito dalšími možnostmi:

 • FPC-B22 (předzesilovač),
 • FPC-K7 (analyzátor modulace),
 • FPC-K43 (režim přijímače),
 • FPC-K55 (pokročilá měření, jako jsou například: výkon kanálu, OBW, TOI, harmonické zkreslení, spektrogram).

FPC-COM2

Spektrální analyzátor FPC-COM2 se všemi možnostmi analyzátoru FPC-COM1 a navíc:

 • FPC-B2 (rozšíření spektrálního analyzátoru na 2 GHz),
 • FPC-B3 (rozšíření spektrálního analyzátoru na 3 GHz),
 • FPC-K42 (jednoportový vektorový analyzátor).

RTB2K-COM4

Osciloskop MSO RTB2K-COM4 se všemi možnostmi osciloskopu MSO- RTC1K-RTC1K a navíc:

 • RTB-K15 (segmentovaná paměť).
 • RTB-K36 (analýza frekvenční odezvy – Bodého diagram).

NGP824COMA

Arbitrární napájecí zdroj NGP824COMA s dalšími možnostmi:

 • K102 (dálkové ovládání přes Wi-Fi).
 • K103 (digitální spouštěcí vstup / výstup).
 • K107 (analogové rozhraní).

NGL-COM2A

Programovatelný napájecí zdroj NGL-COM2A s těmito dalšími možnostmi:

 • K102 (dálkové ovládání přes Wi-Fi).
 • K103 (digitální spouštěcí vstup / výstup).

NGE-COM3A

Programovatelný napájecí zdroj NGE-COM3A s těmito dalšími možnostmi:

 • K101 (dálkové ovládání přes Ethernet).
 • K102 (dálkové ovládání přes Wi-Fi).
 • K103 (digitální spouštěcí vstup / výstup).

HMP4040

Programovatelný napájecí zdroj HMP4040 s dalšími možnostmi:

 • 4 napěťové výstupy, celkový výkon 384 W.
 • Napětí nastavitelné v rozsahu 0…32 V, zatěžovací proud až 10 A / kanál
 • Úplná galvanická izolace vstup-výstup, možnost paralelního / sériového zapojení výstupů.

RTC1K-COM2

Osciloskop MSO RTC1K-COM2 s těmito dalšími možnostmi:

 • RTC-B1 (8 dalších digitálních vstupů).
 • RTC-B6 (generátor průběhů).
 • RTC-K1 (analýza I2C a SPI protokolů).
 • RTC-K2 (analýza protokolů RS232, RS422, RS485).
 • RTC-K3 (analýza CAN a LIN protokolů).

HMC8015COM

Měřicí přístroj / analyzátor výkonu HMC8015COM s dalšími možnostmi:

 • HVC151/HOC151 (pokročilá analýza výkonu: špičkové hodnoty, měření až 50 harmonických, zobrazení proudu / napětí / výkonu jako průběhu).
 • HVC152/HOC152 (proudový vstup, digitální vstupy / výstupy, zobrazení mezní hodnoty).
 • HVC153/HOC153 (testy v souladu s normou IEC62301 (standby), EN50564 (extended standby), EN61000-3-2 (harmonické, CE)).

Spektrální analyzátory FPC Rohde & Schwarz: základní parametry

 • 3 přístroje v 1: spektrální analyzátor, generátor signálu, vektorový analyzátor (volitelně).
 • Displej 10,1” WXGA (1366×768 pixelů).
 • Frekvenční rozsah 5kHz až 1 GHz. S možností rozšíření na 3GHz bez nutnosti kalibrace, přivolání servisu nebo odeslání analyzátoru.
 • Minimální nastavení rozlišení měření v pásmu – 1 Hz.
 • Generátor pracující v režimu monitorování nebo samostatného generátoru signálu CW.
 • Vestavěný VSWR můstek. Měření bez nutnosti přepínání vstupu / výstupu přístroje.
 • Volitelný jednoportový vektorový analyzátor. Výsledek měření v Smithově diagramu.
 • Rozhraní Wi-Fi. Ovládání pomocí počítače, tabletu nebo chytrého telefonu.
 • K dispozici je mnoho dalšího příslušenství.

Řada FPC 3 v 1: spektrální analyzátor, generátor a vektorový analyzátor.

Spektrální analyzátor má vestavěný generátor a vektorový analyzátor.

Spektrální analyzátor v základní verzi pracuje ve frekvenčním rozsahu od 5Hz do 1 GHz s rozlišením 1Hz. Rozsah lze rozšířit na 2 GHz (varianta FPC-B2) nebo 3GHz (varianta FPC-B3).

Základní verze spektrálního analyzátoru FPC umožňuje měřit signál s rozlišením 1 Hz s úrovní od -150 dBm (1×10-18 W). Volitelný předzesilovač (FPC-B22) zvyšuje vstupní citlivost na -165 dBm (3,16×10-20 W). Maximální vstupní úroveň činí +30 dBm (1 W), což umožňuje provádět měření v širokém dynamickém rozsahu.

Vektorový analyzátor (S11) je nenahraditelný při vyhodnocování přizpůsobení impedance vstupu / výstupu k anténním obvodům, přenosovému kabelu a dalším zařízením, jako jsou filtry nebo zesilovače. Výsledek měření je uveden v Smithově diagramu. Ukazuje, jak se chovají v nastaveném frekvenčním rozsahu odporová, kapacitní a indukční zatížení. Přístroj je také vybaven funkcí lokalizace poškození RF kabelu nebo antény.

Generátor signálu má funkci monitorování, která umožňuje měření frekvenční odezvy filtrů, RF zesilovačů atd. V režimu spřažení se generátor řídí zobrazenou středovou frekvencí, což umožňuje snadné vyhodnocení frekvenční odezvy. Generátor může také pracovat v typickém režimu CW, tj. generátoru signálů s pevným kmitočtem a amplitudou.

Analyzátor výkonu HMC8015 Rohde & Schwarz: Základní parametry

 • Měření výkonu v rozsahu 50 μW... 12 kW. Analogové pásmo: 0…100 kHz. Vzorkovací frekvence 500 kSa/s. Rozlišení 16\bitů, nejistota 0,05 %.
 • 26 různých měření a matematických funkcí. Dobře čitelný displej s rozlišením 320×240 pixelů. Zobrazí až 10 číselných hodnot současně.
 • Uživatel může způsob zobrazení výsledku konfigurovat.
 • Zaznamenávání výsledků měření na USB paměťovou jednotku. Měřič spotřeby energie.
 • Možnost definovat testy a jejich kritéria.
 • Dálkové ovládání pomocí příkazů SCPI. Spolupracuje s LabVIEW, LabWindows/CVI, VXI, IVI.net.

Analyzátor výkonu HMC8015 umožňuje komplexní analýzu zatížení AC/DC. Vysoká citlivost umožňuje analyzovat příkon v pohotovostním režimu. Analyzátor generuje protokol měření v souladu s normami IEC62301, EN50564 a EN61000-3-2.

Na displeji analyzátoru můžete pozorovat harmonické až do řadu 50. Jedinečný je také graf trendu U, I, P, S, Q nebo F, který může uživatel definovat. Na obrazovce lze současně zobrazit až 10 výsledků měření / výpočtu, které se obnovuje s frekvencí 10 Hz. Funkce záznamu dat ve formátu CSV, která umožňuje další analýzu pomocí externího softwaru.

Funkce analyzátoru lze ovládat vzdáleně přes Ethernet, USB nebo GPIB (varianta HMC8015-G). Příkazy rozhraní jsou založeny na standardu SCPI. Analyzátor spolupracuje s LabVIEW, LabWindows/CVI, VXI a IVI.net.

Arbitrární napájecí zdroj NGP824COMA Rohde & Schwarz: Základní parametry

 • 4 výstupy s celkovou zatížitelností 800 W. Výstupní napětí až 64 V / kanál, proud až 10 A (při omezení na 200 W / kanál).
 • Funkce generování napětí v nastaveném tvaru.
 • Integrované měřicí funkce. Zaznamenávání parametrů zatížení.
 • Úplná galvanická izolace – možnost spojit jednotlivé výstupy paralelně nebo sériově pro zvýšení napětí / proudového zatížení.
 • Elektronická ochrana proti přetížení (OCP), přepětí (OVP) a přehřátí (OTP).
 • Standardní rozhraní USB/Ethernet; RS232/USB, Wi-Fi nebo GPIB (IEEE488).

4 výstupy arbitrárního napájecího zdroje NGP824 mohou dodávat až 64 V při zatěžovacím proudu až 10 A, omezení výstupního výkonu na 200 W / kanál a celkového na 800 W. Jednotlivé výstupy jsou galvanicky izolovány, což umožňuje jejich sériové nebo paralelní zapojení pro dosažení napětí až 250 V nebo proudové zatížitelnosti až 80 A.

Možnost záznamu proudu a napětí pro další analýzu. Intuitivní uživatelské rozhraní a dobře čitelný displej umožňují rychlou a snadnou obsluhu a také zobrazování statistiky v reálném čase.

Napájecí zdroj NGP824 je standardně vybaven USB / ethernetovým rozhraním. Volitelně můžete nainstalovat GPIB (IEEE488), aktivační, analogový vstup / výstup a Wi-Fi. Napájecí zdroj lze ovládat vzdáleně, což umožňuje automatizovat prováděná měření.

Programovatelný napájecí zdroj HMP4040 Rohde & Schwarz: Základní parametry

 • 4 výstupy s celkovou zatížitelností 384 W. Výstupní napětí až 32 V / kanál, zatěžovací proud až 10 A (při omezení výkonu na 160 W / kanál).
 • Úplná galvanická izolace. Možnost připojení jednotlivých napájecích zdrojů paralelně nebo sériově pro zvýšení napětí / proudového zatížení.
 • Elektronická ochrana proti přetížení (OCP), přepětí (OVP) a přehřátí (OTP).
 • Standardní rozhraní USB / Ethernet, volitelně RS232/USB lub GPIB (IEEE488).
 • Další výstupy na zadní straně napájecího zdroje, včetně měřicího vedení SEN.

Napájecí zdroje HMP byly primárně vyvinuty pro průmyslové použití. Díky 4 galvanicky odděleným výstupům s nastavitelným napětím a proudovým zatížením je napájecí zdroj vhodný pro aplikace vyžadující vícenapěťové napájení s nízkou hladinou šumů a s mnoha možnostmi ochrany. Maximální celkový výstupní výkon je 384 W. Může být rozdělen mezi jednotlivé kanály a maximální zatížitelnost činí 160 W / kanál. Pro zvýšení maximálního výstupního napětí / zatěžovacího proudu (napětí až 128 V nebo zatěžovací proud až 40 A) mohou být výstupy zapojeny sériově nebo paralelně.

Všechny kanály lze současně zapínat / vypínat pomocí tlačítka „Output“. Napájecí zdroj má vestavěné ochrany pro zvýšení jeho spolehlivosti a ochranu napájeného zařízení. Tyto ochrany zahrnují: nadproudovou ochranu (OCP), přepěťovou ochranu (OVP) a ochranu proti přehřátí (OTP).

V průmyslových aplikacích jsou napájecí zdroje často montovány do 19" rackových skříni. Pro tento účel jsou nabízeny volitelné adaptéry HZ42 a HZP91. Napájecí výstupy jsou k dispozici také na zadní stěně, což umožňuje snadné vyvedení spoje. Napájecí zdroj HMP Rohde & Schwarz lze dálkově ovládat přes USB/Ethernet. Volitelně jsou k dispozici RS-232/USB nebo GPIB (IEEE488).

Programovatelný napájecí zdroj NGE-COM3A Rohde & Schwarz: Základní parametry

 • 3 výstupy s celkovou zatížitelností 100 W. Výstupní napětí až 32 V / kanál, zatěžovací proud až 3 A (při 33,6 W / kanál).
 • Ochrana proti přetížení (OCP), přepětí (OVP), překročení výkonu (OPP) a přehřátí (OTP).
 • Rozhraní USB (CDC/TMC), volitelně Ethernet a Wi-Fi.
 • Možnost paralelního nebo sériového zapojení pro zvýšení zatížitelností nebo výstupního napětí.
 • Volitelný čtyřbitový digitální vstup / výstup.

Napájecí zdroj NGE-COM3A má 3 galvanicky izolované výstupy se zatížitelností až 3 A a napětím až 32 V s omezením výkonu na 33,6 W / kanál. Výstupy mohou být spojovány pro zvýšení napětí na 96 V nebo proudové zatížitelnosti na 9 A. Parametry všech kanálů jsou zobrazeny současně na dobře čitelném displeji. Pro ochranu napájecího zdroje a napájeného zařízení byla zavedena řada ochranných funkcí, jako je proudové omezení a elektronická pojistka (OCP), ochrana proti přepětí (OVP), překročení maximálního zatěžovacího výkonu (OPP) a přehřátí (OTP).

V průmyslových aplikacích jsou napájecí zdroje obvykle montovány do 19" rackových skříni. Pro napájecí zdroj NGE-COM3A je k dispozici volitelný adaptér HZC95. Napájecí zdroj Rohde & Schwarz lze ovládat vzdáleně přes USB nebo volitelně prostřednictvím Ethernetu nebo Wi-Fi.

Programovatelný napájecí zdroj NGL-COM2A Rohde & Schwarz: Základní parametry

 • 2 výstupy s celkovou zatížitelností 120 W. Výstupní napětí až 20 V/kanál, zatěžovací proud až 6 A (při omezení výkonu na 60 W / kanál).
 • Může fungovat jako zdroj nebo aktivní zatížení. Provozní režimy: zdroj proudu, zdroj napětí, konstantní odpor (zatížení).
 • Rychlá reakce na změnu zatížení. Nízký výstupní šum.
 • Odečet s rozlišením 6½ číslice.
 • Možnost paralelního nebo sériového zapojení pro zvýšení zatížitelností nebo výstupního napětí.

Napájecí zdroj NGL-COM2A je skvělou volbou pro náročné aplikace. Může fungovat jako zdroj, simulující napájení bateriemi nebo konstantní odpor, simulující zatížení. Krátká doba odezvy (<30 µs) umožňuje rychlou reakci, což se děje např. u zařízení pro bezdrátovou komunikaci, při přechodu z pohotovostního režimu k přenosu. Napájecí zdroj může dodávat až 60 W na kanál. Výstupy mohou být připojeny sériově nebo paralelně pro zvýšení napětí nebo proudové zatížitelnosti.

Měřicí rozlišení je 6½ číslice, takže napájecí zdroj NGL-COM2A je ideální volbou pro určení charakteristik zařízení v pohotovostním režimu. Nízká hladina hluku činí z napájecího zdroje užitečný nástroj pro vývoj RF zesilovačů a MMIC systémů.

Osciloskop MSO typu RTC1000 (RTC1K) Rohde & Schwarz: Základní parametry

 • Pásmo: 50 MHz, s možností rozšíření na 300 MHz. Vzorkovací frekvence až 2 GSa/s. Paměť: 2MSa.
 • Osciloskop pro smíšené signály. 8 digitálních vstupů ve standardním provedení.
 • Vestavěný generátor signálu: 4-bitové rozlišení, až 50 Mbit/s.
 • Displej 6,5” s rozlišením 640×480 pixelů.
 • Více měřicích funkcí v jednom přístroji, mimo jiné: analyzátor logických stavů, komunikačních protokolů, spektrálního signálu, voltmetr, tester součástek.

Vysoká vstupní citlivost, velmi nízká hlučnost, rozšířená funkčnost, a to vše za příznivou cenu. Právě proto jsou osciloskopy řady RTC10000 výjimečné. Jsou nepostradatelné např. pro vývojáře embedded zařízení, servisní techniky nebo v oblasti vzdělávání. Působivé jsou již základní možnosti, které nabízí osciloskop, a pokud to nestačí, jsou ještě k dispozici softwarová a hardwarová rozšíření.

RTC1000 kombinuje funkčnost mnoha přístrojů. Kromě osciloskopu obsahuje analyzátory logický, komunikačního protokolu a frekvenčního spektra, a také digitální voltmetr a tester součástek.

Osciloskop MSO RTB2000 (RTC2K) Rohde & Schwarz: Základní parametry

 • Pásmo: 70 MHz, s možností rozšíření až na 300 MHz.
 • Vzorkovací frekvence až 2,5 GSa/s. Měnič A/C s 10bitovým rozlišením.
 • Paměť: 20 MSa.
 • 10,1" displej s rozlišením 1280×800 pixelů s kapacitním dotykovým panelem.
 • Více měřicích funkcí v jednom přístroji, mimo jiné: analyzátor logických stavů, komunikačních protokolů, frekvenčního spektra, digitální voltmetr.

U osciloskopu řady RTB2000 je integrována a využita síla „desítek“: 10-bitový A/C měnič, paměť na 10 milionů vzorků a 10,1" displej s dotykovým displejem. Je proto vynikajícím nástrojem pro řešení problémů v embedded zařízeních, pro práci v univerzitních laboratořích, výrobních společnostech a servisních odděleních.

Největší displej ve své třídě usnadňuje ovládání osciloskopu podobným způsobem jako v případě smartphonu. Umožňuje rychle přecházet mezi možnostmi nabídky, přiblížit/oddálit zobrazený oscilogram a přesunout pozorovanou část. 10-bitový měnič poskytuje přesné znázornění pozorovaného průběhu a jeho detailů.

10MSa paměť je k dispozici pro každý kanál. Při prokládání je dostupná paměť pro 20 MSa. Takto velká kapacita paměti umožňuje zaznamenávat delší sekvence signálů a jejich přesnější analýzu.

RTB2000 není jen osciloskop. Obsahuje analyzátor logických stavů, komunikačních protokolů, generátor průběhů a digitální voltmetr. Speciální provozní režimy jsou určeny pro analýzu frekvenčního spektra, testování hardwaru a zaznamenávání velkého množství dat.

 

* Nabídka platí do dne 31. března 2021 nebo do vyprodání zásob. Podrobnosti o akci jsou k dispozici ve všeobecných pravidlech akce.

Výrobky zařazené do akce

FPC-COM1

ROHDE & SCHWARZ

product-img

AKCE

Analyzátor spektrální; Vst.imped: 50Ω; 0,005÷3000MHz; LAN,USB

FPC-COM2

ROHDE & SCHWARZ

product-img

AKCE

Analyzátor spektrální; Vst.imped: 50Ω; 0,005÷3000MHz; LAN,USB

HMC8015COM

ROHDE & SCHWARZ

product-img

AKCE

Měřicí přístroj: analyzátor výkonu; QVGA TFT 3,5",barevný; 20A

HMP4040

ROHDE & SCHWARZ

product-img

AKCE

Napájecí zdroj: programovatelný laboratorní; Kanály: 4; 0÷32VDC

NGE-COM3A

ROHDE & SCHWARZ

product-img

AKCE

Napájecí zdroj: programovatelný laboratorní; Kanály: 3; 0÷32VDC

NGL-COM2A

ROHDE & SCHWARZ

product-img

AKCE

Napájecí zdroj: programovatelný laboratorní; Kanály: 2; 0÷20VDC

NGP824COMA

ROHDE & SCHWARZ

product-img

NOVINKA

Napájecí zdroj: programovatelný laboratorní; Kanály: 4; 0÷64VDC

RTB2K-COM4

ROHDE & SCHWARZ

product-img

AKCE

Osciloskop: pro smíšené signály; Kanály: 4; 300MHz; 160Mpts

RTC1K-COM2

ROHDE & SCHWARZ

product-img

AKCE

Osciloskop: pro smíšené signály; Kanály: 2; 300MHz; ≤1,15ns

Prohlédněte si všechny výrobky v akci »

Váš prohlížeč již není podporován, stáhněte si novou verzi