You are browsing the website for customers from Estonia. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

Abi

Quick Buy - Põhifunktsioonid

Uue rea lisamine

Uue positsiooni loendisse lisamiseks tuleb vajutada nupule "lisage uus rida" või ikoonikest „sedelid”. Ekraanile ilmuvad artiklite uuesti sisestamise võimalused. 
Kui järgnevad Quick Buy-sse lisatavad tooted korduvad, tuleb otsustada, kas antud positsioon: 

  • lisada uue reana, 
  • liita juba Quick Buy-s olemasolevatega,
  • eirata peale Quick Buy-sse tõmbamist.

Trükkimine

See valik võimaldab Quick Buy-s leiduvate toodete loendi väljatrükkimist.

TÄHELEPANU!
Väljatrükki sattuvad ainult õigesti sisestatud tooted, st need mille puhul pole kuvatud ühtegi viga.

Toote kustutamine

Soovi korral artiklid Quick Buy loendist kustutada tuleb märgistada igaühe juures paiknevad märkekastid ja kasutada seejärel nuppu „kustutage” või kasutada iga tooterea lõpus asetsevat ikoonikest „x”.

Kopeerimine parklasse

Valitud toodete Parklasse kopeerimiseks tuleb märgistada nende juures paiknevad märkekastid ja kasutada seejärel nuppu „kopeerige parklasse”.

Koheselt tuleb määratleda, millisesse kausta artiklid Parklas kopeeritakse. 

Toodete parkimine

Valik „parkige tooted” võimaldab Quick Buy loendis leiduvate toodete Parklasse üleviimist. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb märgistada valitud artiklite juures paiknevad märkekastid ja kasutada nuppu „parkige tooted”.  

Tellimuse optimeerija

See funktsioon sai loodud Teie tellimuste optimeerimiseks. 

Selle kasutamiseks tuleb Quick Buy abil tellimus esitada. 
Kogu tellimuse optimeerimise soovi korral tuleb kõik positsioonid märgistada ja klikkida seejärel toodete tabeli kohal/all paiknevat nuppu „optimeerige”. 
Rea optimeerimist võib teostada ka klikkides antud tootega rea lõpus paiknevale lingile „optimeerige”.
Nupp ja lingid " optimeerige " ilmuvad ainult siis kui antud kogused on optimeeritavad.

Optimeerija kasutamise korral, soovitab süsteem ridade korral, kus kogus ei ole optimaalne, koguse kõrgemalt hinnatasandilt, mis võib Teie jaoks soodsamaks osutuda. 

Sulgudes ilmuvad kogused mille võrra on antud tootele tellimust suurendatud. 
Pakutavale kogusele kuvatakse ka hind ja neto- või brutoväärtus (sõltuvalt Kliendi liigist). 

Kogu tellimuse optimeerimiseks tuleb märgistada märkekastid valitud ridade juures ja vajutada seejärel toodete tabeli kohal/all paiknevat nuppu "optimeerige valitud tooted" mis salvestab muudatused kõikidele toodetele. 
Klikkides aga antud artikliga rea lõpus paiknevale lingile „optimeerige valitud positsioon” uuendatakse ainult seda konkreetset toodet.

Kliendi poolt sisestatud kogus muudetakse koheselt optimaalseks koguseks.

Kuvatakse hinnad ja sõltuvalt sellest, kas klient on ettevõte või eraisik, neto- või brutoväärtus.

Eksport csv faili

Valitud tooted võib seda valikut kasutades csv faili eksportida. Piisab nende juures paiknevate märkekastide märgistamisest ja nupu „eksport csv faili” kasutamisest.

TÄHELEPANU!
Eksporditavasse faili satuvad ainult õigesti sisestatud tooted, st need mille puhul pole kuvatud ühtegi viga.

Tellimusse lisamine

Peale Quick Buy abil ridade sisestamise lõpetamist, tuleb need, nupu "lisage tellimusse" abil, tellimusse lisada. Kõik õigesti sisestatud positsioonid koos kogustega kantakse automaatselt tellimusse üle ja valesti sisestatud tooted jäävad Quick Buy-sse. 

Tellimuse lõpetamiseks tuleb liikuda ostukorvi.

Toodete filtreerimine

See valik võimaldab TME või Kliendi sümbolit kasutades antud toote kiirotsingut.

Pakkumise tooted

Pakkumise kasutamise soovi korral tuleb klikkida lingile „esineb pakkumine”, valida kasutatav pakkumine ja otsustada seejärel, kas rida pakkumisest lisada uuena või asendada hetkel Quick Buy-s olemasolev rida.

Samalaadsed tooted

Kui on olemas antud tootele sarnaseid tooteid, kuvatakse teave selle kohta antud artikli all.
Sarnase toote Quick Buy-sse lisamise soovi korral tuleb valida üks kahest valikust:

  • Quick Buy-sse käesolevalt lisatud toote asendamine sarnase tootega,
  • sarnase toote lisamine Quick Buy-sse uue reana.

Saadavusest teavitamise süsteem

Saadavusest teavitamise süsteem on TME-s muutuvat laoseisu kontrollida võimaldav süsteem.
Seadistada võib kahte liiki teavitusi:

  • ühekordne teavitus siis kui laoseis saavutab täieliku nõudluse taseme,
  • mitmekordne teavitus siis kui laoseis kasvab kuid sellest ei piisa nõudluse katteks. Saadetakse hetkeni kui laoseis katab nõudluse täies ulatuses.

linecard

Toodete vaatamiseks valige tootja või kategooria

Quick Buy

?
toote sümbol kogus
Tutvu

Muud Quick Buy valikud

paypal_help

See portaal kasutab cookie faile. Selleks, et cookie failide ja nende seadete haldamise kohta rohkem teada saada klikkige siia.

Ärge näidake uuesti