Vaatad klientide lehekülge kust: Estonia. Sinule soovitatav teenuse versioon on USA / US
Kliendi paneel
Sinu korvis
Registreeruge

Teave cookie failide kohta

  1. Mis on cookie?

Cookie fail, ehk „küpsis”, on portaali poolt, arvutisse või muusse internetiga ühendatud seadmesse, salvestatav tekstifail, mis võimaldab sellel internetiportaalil portaali külastaja otsingumootori ära tunda või selles teavet või seadeid säilitada. Cookie'd sisaldavad tavaliselt internetilehekülje, millelt nad pärinevad, nimetust, nende arvutis või muus seadmes säilitamise aega ja unikaalset numbrit.

Cookie failid võimaldavad kasutaja seadme äratundmist, tagavad efektiivse liikumise lehekülgede vahel, jätavad meelde kasutaja eelistused ja parandavad lehekülje kasutamise üldist mugavust. Mõned cookie'd on vältimatud portaali kasutamiseks täies ulatuses. Cookie faile kasutatakse ka kasutaja eelistustega tutvumiseks tema internetilehekülgede külastamise ajaloo jälgimise läbi.

Sessiooni cookie failid kustutatakse automaatselt peale otsingumootori sulgemist, see-eest cookie püsifailid jäävad kasutaja arvutisse isegi peale selle sulgemist (mh ka selleks, et jätta meelde kasutaja seaded järgmiseks internetiportaali külastamise korraks).

  1. Milleks me cookie'sid kasutame?

Meie internetiportaalis kasutame me Cookie faile lehekülgedel navigeerimise lihtsustamiseks, külastajate kohta statistilise informatsiooni kogumiseks ja selles portaalis navigeerimise eelistustesse puutuvate andmete salvestamiseks. Cookie faile kasutame ka portaali teeninduse paremaks muutmiseks ja kasutajate ootustele vastamiseks.

Järjekordseks cookie failide kasutamise viisiks on väliste ettevõtete (mh Google Adwords, Google Analytics, DoubleClick, AdRoll, Seznam) vahendite abil läbiviidav taasturundusele tuginev TME pakkumise reklaamimine internetis. TME reklaame internetis kuvavad välised tarnijad. TME ja välised tarnijad (mh Google, DoubleClik, AdRoll, Seznam) kasutavad cookie faile, mille alusel, tuginedes reklaamiostja eelnevatele külastustele TME leheküljel, kuvatakse reklaame.

  1. Täiendav teave Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. lehekülgedel kasutatavate cookie failide kohta.

tme.eu leheküljel kasutatavad cookie failid:
a) Hädavajalikud cookie failid - need cookie failid võimaldavad liikumist internetileheküljel ja täies ulatuses selle funktsioonide, nagu ligipääsu otsimine lehekülje turvalistele aladele, kasutamist. Ilma nendeta ei hakka mõned meie internetilehekülje elemendid, nt ostude funktsioon, tööle. Nad ei kogu teavet Internetis külastatud lehekülgede kohta, ega ka sellist teavet, mida võiks turunduslikel eemärkidel ära kasutada.
b) Tootlikkusega seotud cookie failid. Selliste cookie failide abil kogume me teavet meie internetiportaali kasutamise viiside kohta, sealhulgas andmeid kasutajate poolt külastatud lehekülgede ja võimalike vigade kohta. Selle kategooria cookie failid ei kogu mingit, kasutaja isikut tuvastada võivat teavet: antud teave töödeldakse anonüümsete andmetena ja on mõeldud ainult statistilistel eesmärkidel kasutamiseks - meie internetiportaali töö tõhustamiseks, külastajate huvieelistustega tutvumiseks ja reklaamkampaaniate efektiivsuse mõõtmiseks.
c) Funktsionaalsusega seotud cookie failid – need cookie failid parandavad meie interneti portaali vahenditega tutvumise kvaliteeti, tagavad funktsionaalsuse laienemise, näiteks kasutaja eelistuste salvestamise läbi (nt riigi või keele valik)
d) väliste ettevõtete cookie failid - teenuses võidakse kasutada kolmandate ettevõtete cookie faile. Need on nii TMR.EU serveritele installeeritud mehhanismidest pärinevad, kuid kolmandate ettevõtete poolt loodud, kui kolmandate ettevõtete väliste mehhanismide poolt hallatud cookie failid. Need cookie failid ei kogu mingit, kasutaja isikut tuvastada võivat teavet: antud teave töödeldakse anonüümsete andmetena ja on mõeldud ainult statistilistel eesmärkidel kasutamiseks - meie internetiportaali töö tõhustamiseks, külastajate huvieelistustega tutvumiseks ja reklaamkampaaniate efektiivsuse mõõtmiseks.

  1. Cookie failide haldamine

Kasutaja võib vabaltvalitud hetkel kontrollida oma otsingumootoriga cookie failide kasutust, otsingumootori funktsioon "Abi" peab teavitama, kuidas seda teostada. Cookie'de haldamist käsitlev teave on saadaval iga otsingumootori abi funktsioonis. Otsingumootori võib üksikasjalikult seadistada cookie failide kasutuse väljalülitamiseks, nende blokeerimiseks või hoiatuse saatmiseks enne cookie faili salvestamist kasutaja arvutisse.

Tuleb meeles pidada, et seadistused tuleb kõikides kasutatavates otsingumootorites ja arvutites muuta eraldi.

Oluline: Kui kasutaja lülitab mingi portaali kõik cookie failid välja või blokeerib selle cookie failide teenuse funktsiooni, võib tekkida olukord, et kuigi portaali kasutamine on endiselt võimalik, võivad mõned funktsioonid toimida valesti või lõpetada toimimise üldse.

Näiteks, kui kasutaja blokeerib, või teiste sõnadega, lükkab tagasi cookie failide aktsepteerimise võimaluse, ei saa ta kasutada internetiportaali sisselogimist nõudvaid funktsioone.

Cookie faile ja nende kustutamise viise ning cookie failide teenusest keeldumist käsitleva üldise teabe võib leida ka internetileheküljel www.aboutcookies.org.

Teavet cookie failide kasutamisest mobiiltelefonide otsingumootorites ja nendest keeldumisest või nende kustutamisest, tuleb otsida telefoni kasutusjuhendis.

  1. Cookie failide kasutustingimuste muudatused

Antud dokumenti võidakse, seoses muutustega meie portaalis või cookie failidesse puutuvates regulatsioonides, perioodiliselt aktualiseerida, seetõttu soovitame seda, cookie failide meie poolset kasutust käsitleva jooksva informatsiooni saamiseks, regulaarselt kontrollida.

Seda dokumenti aktualiseeriti viimati 20.03.2013 a.

Tingimuste uusim versioon paikneb sellel leheküljel. Kõik küsimused ja/või märkused, mis puutuvad Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. poolt cookie failide kasutamise tingimustesse, palume saata aadressil: internet@tme.pl

Sinu otsingumootoril puudub tugi, lae alla uuem versioon