Sinu otsingumootoril puudub tugi, lae alla uuem versioon

Kliendi paneel
Sinu korvis

Keskkonnaalane teave

Lugupeetud Kliendid,

Soovime teavitada, et Eesti turule elektroonilisi ja elektrilisi seadmeid tarniva ettevõttena on osaühing Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o kohustatud täitma teatud keskkonnakaitse alaseid nõudeid.

Seoses EÜEE direktiivi 2012/19/EL ja patareisid käsitleva direktiivi 2006/66/EÜ juurutamisega on elektrooniliste ning elektriliste seadmete (EEE) ja patareide ning akumulaatorite (BAT) tootjate kohustuseks nende poolt Euroopa Liidu territooriumil peale 13. augustit 2005. a käibesse suunatud kasutatud elektriliste seadmete ning elektrooniliste seadmete ja patareide ning akumulaatorite kogumise, taaskasutuse, taastöötlemise ja nõuetekohase töötlemise organiseerimine ning finantseerimine. Asjaomase direktiivi eesmärk on elektriliste ja elektrooniliste jäätmete koguse minimeerimine ja nende taaskasutamisele ning taastöötlemisele innustamine.

Ettevõtte Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o on riikides, kus Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o on maaletoojaks/tootjaks, oma EÜEE ja BAT direktiividest tulenevad riiklikud kohustused täitnud. Lihtsustamaks tarbijate poolt kasutatud elektriliste ja elektrooniliste seadmete tagastuste haldamist on Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o otsustanud ühineda ka mõningates riikides funktsioneerivate EÜEE, BAT vastavuse programmidega. Kui Te olete EL territooriumil ostnud Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o tähistusega märgistatud elektrilise või elektroonilise seadme, palume seda koos olmejäätmetega (kodumajapidamis) mitte ära visata.

Pööramaks klientide tähelepanu sellele, et sellised tooted ei tohiks prügimägedele sattuda ja neid ei tohiks koos olme/kommunaaljäätmetega ära visata, paigutas ettevõte Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o oma toodetele läbitõmmatud prügikasti sümboli. Teavitame, et Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o võimaldab Teile sellist tüüpi toote kogumissüsteemi kasutamise, ilma Teie poolt transpordi või taastöötlemise kulude kandmiseta.

Sellistest toodetest nõuetekohaselt vabanemine toetab looduskeskkonna kaitset ja väldib võimalikke, jäätmete ebaõigest utiliseerimisest tulenevaid, inimtervisele ja looduskeskkonnale negatiivseid tagajärgi. Lisaks sellele võib sellist tüüpi jäätmete antud riigis kehtivate seadustega kooskõlas mitte olev ära viskamine kaasa tuua sanktsioonid.

Ettevõte Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. on Eestis registreeritud elektrijäätmete vastuvõtu 2-s programmis:

EÜEE/patareid tüüpi jäätmete kogumise suhtes - kogumise programm Eesti Elektroonikaromu, registreerimisnumber PRO180015 Pakendid tüüpi jäätmete suhtes - kogumise programm Eesti Pakendiringlus OŰ.

Kogumispunktide aadressid, kuhu Te kasutatud elektrilised ja elektroonilised seadmed ning samuti ka patareid ja akumulaatorid ära anda võite, on saadaval siin: