Vaatad klientide lehekülge kust: Estonia. Sinule soovitatav teenuse versioon on USA / US

Sinu otsingumootoril puudub tugi, lae alla uuem versioon

Kliendi paneel
Sinu korvis

ODR platvorm

Kaebuste lahendamise kohtuvälised viisid

Mõlema lepingupoole nõusolekul võib tarbija kasutada kaebuse kohtuvälise läbivaatamise viisi võimalust ja pöörduda lahenduse saamiseks maakondlike Kaubandusinspektsioonide juures tegutsevate tarbijate vahekohtute poole. Teavet sellele protseduurile juurdepääsu tingimuste kohta võib leida maakondlike Kaubandusinspektsioonide veebilehekülgedel või Konkurentsi ja Tarbijakaitse Ameti leheküljel www.uokik.gov.pl.

ODR platvorm

Alates 15. veebruarist 2016. a esineb võimalus lahendada tarbijate ja ettevõtjate vahelisi vaidlusi elektroonilisel teel, Euroopa Liidu veebiplatvormi ODR vahendusel.

Platvorm võimaldab lahendada, EL-s elavate tarbijate ja EL-s paiknevate ettevõtete esindajate vahelisi, veebipõhistest müügilepingutest või teenuste osutamise lepingutest tulenevaid kaebusi (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu (EL) määruse Nr 524/2013 kuupäevast 21. mai 2013. a tarbijavaidluste lahendamise veebipõhise süsteemi kohta ja määruse (EÜ) nr 2006/2004 muudatuste ning direktiivi 2009/22/EÜ mõistes).

Platvorm paikneb leheküljel: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Tuletame ühtlasi meelde, et elektroonilise posti aadress, millel Te võite meiega ühendust võtta on export@tme.eu.