Vaatad klientide lehekülge kust: Estonia. Sinule soovitatav teenuse versioon on USA / US
Kliendi paneel
Sinu korvis
Registreeruge

Mälukaardid kaasaegsele tööstusele

2020-11-04

Mälukaardid kaasaegsele tööstusele

Ettevõte GOODRAM on ligi 30-aastase traditsiooniga kaubamärk. Spetsialiseerub digitaalsete andmekandjate tootmisele – alates RAM moodulitest, läbi Flash-mälukaartide, kuni arvutitööstuses standardiks saanud SSD ketasteni. Aja möödudes eraldas GOODRAM, tootjana, endast kaubamärgi GOODRAM INDUSTRIAL. Selle brändi all on praegu lai pakkumusvalik mälusid, mis on mõeldud professionaalseks, so tööstuslikes rakendustes töötamise tingimustele kohandatud kasutuseks.

Tasub juba sissejuhatuses meenutada, et GOODRAM INDUSTRIAL tooted on saadaval TME pakkumises ja neid saab tellida vahetult meie laost.

GOODRAM INDUSTRIAL mälukaartide uued sümbolid

Käsitlemist vajavaks triviaalseks teemaks on kaubamärgi GOODRAM mälukaartide uus tähistamise süsteem. Tootja muutis oma toodete sümboleid, pidades silmas lähitulevikku, mil tehnoloogia areng toob kaasa, praegu ainult prototüüpideks olevates tehnoloogiates tehtud, suurema mahuga andmekandjad. Meie kataloogis võid leida nii vana kui ka uue nomenklatuuri tähistusega mälukaarte. Käesoleval ajal kasutatav märgistuste meetod sisaldub valemis, mille lühikirjeldus on allpool. Selle nomenklatuuri üksikasjad paiknevad GOODRAM kataloogi leheküljel 17.

Sümbol

Esimesed kolm märki tähistavad tooterühma. Need võivad muuhulgas olla microSD (SDU) või SD (SDC) kaardid.Kaks järgnevat positsiooni määratlevad kiiruse klassi (või kasutajaliidese), nt väärtus „C1” tähistab mälukaarte standardis Class 10 ja „V9” kandjat UHS I V90, mis järgnevalt tähendab Ultra High Speed maksimaalse salvestuskiirusega 90MB/s. Kolm järgnevat märki on alfanumbriline kaardi nimimaht. Kui meil on tegemist kolme numbriga, esitatakse lihtsalt saadaolevate gigabaitide arv: „032” tähistab 32GB, „256” on 256GB jne. Edasi on antud mälu teostamise tehnoloogia. Kõikidele populaarsetele liikidele on koht ette nähtud. S see on SLC ehk teisiti single-level cell, samas kui M on „MLC”, multi-level cell. 3 tähistab aga 3D TLC-d, ehk mälurakkude vertikaalses kihistumises seisnevat populaarset meetodit. Sümboli eelviimane täht on seotud temperatuuride vahemikuga, milles kaart töötada võib. Kõige vastupidavamate toodete tähistuses leiame siin tähe D, mis tähendab, et kandja talub temperatuuri -40°C kuni 85°C. Viimane märk määratleb toote pakendamise viisi.

Tuletame meelde, et praeguses pakkumises on meil nii vana kui uue tähistusega SD kaardid. Otsides kasutatud andmekandjale asendajat võivad Kliendid kasutada meie lehekülje otsingumootorit. Seal piisab sellest, et sisestada artikli vana sümbol, mille GOODRAM alati kaardi korpusele paigutab.

Mille poolest tööstuslikud mälukaardid eristuvad?

Tööstuslikud mälukaardid ei eristu alati suure mahu poolest. See tuleneb sellest, et need on toodetud eelkõige töökindlust silmas pidades. Peavad andmeid säilitama isegi tööstuslikes rakenduvates esinevates raskendatud tingimustes. Seetõttu kasutatakse nende tootmiseks aastate käigus kontrollitud tehnoloogiaid (mitte alati neid kõige kompaktsemaid) – ning samuti rida meetodeid, mille eesmärgiks on andmete veatu ja püsiva salvestamise tagamine. Sellest tulenevalt kohtame nende toodete kirjeldustes salvestamise, kompressiooni või kontrollimise erinevate meetodite nimetusi. Neid viimaseid tuntakse lühendi ECC, ehk error correction code nime all. GOODRAM INDUSTRIAL algoritmide LDPC või BCH kaartide juhtseadmes rakendamine tagab Klientidele kaitse andmete väära salvestamise ja kahjustatud sektorites säilitatud teabe kao eest. Selliste algoritmide ülesandeks on signaalihäiretest, masina tööst tingitud häiretest aga ka üksikute mälurakkude avariidest tekkida võivate potentsiaalsete vigade tuvastamine ja korrigeerimine.

Kuna NAND Flash tüüpi mälud kuluvad, rakendas GOODRAM INDUSTRIAL oma toodetes veel kaks andmete kaitse meetodit. Esimeseks neist on andmed mäluplokkides ühtlaselt hajutavad algoritmid. Sel viisil allutatakse iga ploki rakud salvestuse/lugemise tsüklitele (seega: kulumisele) ühe ja sama intensiivsusega, mis pikendab kogu seadme eluiga. Teiseks meetodiks on kahjustatud mälupiirkondade püsikontroll. Rakkusid, mis seoses vanusega või kahjustuste tõttu enam andmeid püsivalt säilitada ei suuda, seiratakse sisekontrolleri läbi ja uue teabe salvestamiseks kasutama ei hakata.

SDUU1-008PDG Mälukaart
SDUU1-008PDG

Vaata TME pakkumises olevaid GOODRAM INDUSTRIAL tooteid

LOE LÄBI KA

Sinu otsingumootoril puudub tugi, lae alla uuem versioon