Käyttäjätilisi
Korissasi
Kirjaudu sisään

SMA10SL ELECTROLUBE

Liimat SMD komponentteja varten; ruisku; 10ml

TME:n Symboli: SMA10SL
Valmistaja: ELECTROLUBE
Asiakirjat: (2)
Luettelon kuvaus: yksityiskohdat
lisää tilaukseen
Varastotila: Tarkista
Tarkista
Pienin määrä: 1
Monikertaisuus: 1
Ylimääräiset tiedot
Ylimääräiset tiedot
Selvitys
Tekniset tiedot (2)
Multimedia
ELECTROLUBE
liimat SMD komponentteja varten
ruisku
10ml
piirilevyjen puhdistusaineet
Varoitus
 • epoksi-
 • nopeasti kuivuvat
 • yksiaineksinen
 • muovineula
 • ruiskun mäntä
 • H315: Ärsyttää ihoa.
 • H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
 • H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
 • H411: Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
 • P261: Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
 • P264: Pese ...huolellisesti käsittelyn jälkeen.
 • P273: Vältettävä päästämistä ympäristöön.
 • P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
 • P302 + P352: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
 • P501: Hävitä sisältö/pakkaus ...
 • P272: Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta.
 • P391: Valumat on kerättävä.
 • P305 + P351 + P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, _edical voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
 • P337 + P313: Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
 • P333 + P313: Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.
 • P362: Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä.
 • Bruttomassa: 32.55 g
Asiakirjat ja käyttöohjeet

Asiakirjoja ei päivitetä automaattisesti, mutta teemme parhaamme esittääksemme asiakirjojen uusimpia versioita.

Safety Data Sheets

Asiakirjoja ei päivitetä automaattisesti, mutta teemme parhaamme esittääksemme asiakirjojen uusimpia versioita.

Meidän yhtiömme

TME tarkoittaa yli 800 työntekijää, jotka tarjoavat ammattimaista tukea tilausprosessin jokaisessa vaiheessa.

Valikoimamme sisältää 350 000 elektronista komponenttia 950 valmistajalta.

Vuodesta 1990 lähtien olemme kehittyneet dynaamisesti ja parantaneet potentiaaliamme maailmassa. Lähetämme 5000 pakettia joka päivä ja pidämme huolen siitä, että ne toimitetaan mahdollisimman lyhyessä ajassa.

Verkkoselaimesi ei saa tukea enää. Lataa uusi versio.

Chrome Chrome Lataa
Firefox Firefox Lataa
Opera Opera Lataa
Internet explorer Internet Explorer Lataa