You are browsing the website for customers from Finland. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

Tuki

Quick Buy - Perustoiminnot

Uuden rivin lisääminen

Lisätäksesi luetteloon uuden rivin, paina ”lisää uusi rivi”-painiketta tai ”paperilaput”-kuvaketta. Jälleen kerran näytölle ilmestyvät artikkeleiden lisäämisen mahdollisuudet.
Mikäli seuraavat Quick Buy:yn lisättävät tuotteet toistuvat, sinun on päätettävä, haluatko, että valittu artikkeli:

  • lisätään uudeksi riviksi,
  • yhdistetään olemassa olevan kanssa, Quick Buy:ssa,
  • sivuutetaan Quick Buy:yn ladattaessa.

Tulostaminen

Kyseinen toiminto mahdollistaa Quick buy:ssa sijaitsevien tuotteiden luettelon tulostamisen.

HUOMIO!
Tulostettavaksi kelpaavat ainoastaan virheettömästi lisätyt tuotteet, eli sellaiset, joiden kohdalla ei ilmennyt  yhtään virhettä.

Tuotteiden poistaminen

Mikäli haluat poistaa artikkelit Quick Buy:n luettelosta, sinun on merkittävä jokaisen artikkelin kohdalla sijaitsevat valintaruudut ja seuraavaksi käyttää ”poista”-painiketta tai käyttää ”x”-kuvaketta, joka sijaitsee jokaisen tuoterivin lopussa.

Parkkipaikalle kopiointi

Kopioidaksesi valitut tuotteet Parkkipaikalle sinun on merkittävä niiden kohdalla sijaitsevat valintaruudut ja seuraavaksi käyttää ”kopioi parkkipaikalle”-painiketta.

Sen jälkeen sinun on määritettävä, mihin Parkkipaikalla olevaan hakemistoon artikkelit kopioidaan.

Tuotteiden pysäköinti

„Pysäköi tuotteet”-toiminto mahdollistaa Quick Buy:n luettelossa sijaitsevien tuotteiden Parkkipaikalle siirtämisen. Käyttääksesi tätä toimintoa, sinun on merkittävä valittujen artikkeleiden kohdalla sijaitsevat valintaruudut ja käyttää ”pysäköi tuotteet”-painiketta.

Tilauksen optimoija

Kyseinen toiminto oli luotu teidän tilauksienne optimointia varten.

Käyttääksesi sitä, sinun on tehtävä tilaus Quick Buy:n välityksellä.
Halutessasi optimoida kokonaisen tilauksen, sinun on merkittävä kaikki artikkelit ja seuraavaksi sinun on painettava ”optimoi”-painiketta, joka sijaitsee tuotteita sisältävän taulukon yllä/alla.
Rivin optimoinnin voit suorittaa myös klikkaamalla ”optimoi”-linkkiä, joka sijaitsee kyseisen tuotteen sisältävän rivin lopussa.
"Optimoi"-painikkeet ja -linkit ilmestyvät ainoastaan silloin, jos annetut määrät voivat olla optimoitu.

Sen jälkeen kun olet käyttänyt optimoijaa, niiden rivien kohdalla, joiden tapauksessa määrä ei ole optimaalinen, järjestelmä suosittelee sopivan, ylempään hintaluokkaan kuuluvan määrän, joka saattaa osoittautua paremmaksi vaihtoehdoksi sinulle.

Suluissa ilmestyvät ne määrät, joilla tullaan laajentamaan kyseistä tuotetta koskevaa tilausta. 
Samalla esitetään myös netto- tai bruttohinta ja -arvo (Asiakkaan tyypistä riippuen) ehdotettavalle määrälle. 

Halutessasi optimoida kokonaisen tilauksen, sinun on merkittävä valittujen rivien kohdalla sijaitsevat valintaruudut ja seuraavaksi sinun on painettava ”optimoi valitut tuotteet”-painiketta, joka sijaitsee tuotteita sisältävän taulukon yllä/alla ja joka tallentaa muutokset kaikkien tuotteiden suhteen.
Klikkaamalla ”optimoi valittu artikkeli”-linkkiä, joka sijaitsee kyseisen artikkelin sisältävän rivin lopussa, voit sen sijaan päivittää vain tämän, kyseessä olevan tuotteen.

Tällä tavalla asiakkaan kirjoittama määrä vaihtuu optimaaliseksi määräksi.

Tässä vaiheessa tullaan esittämään netto- tai bruttohinnat ja -arvot, riippuen siitä, onko asiakas yrittäjä vai luonnollinen henkilö.

Vienti csv tiedostoon

Käyttämällä tätä toimintoa voi siirtää valitut tuotteet csv tiedostoon. Ei tarvitse kuin merkitä niiden kohdalla sijaitsevat valintaruudut ja käyttää ”vienti csv tiedostoon”-painiketta.

HUOMIO!
Tiedostoon vietäväksi kelpaavat ainoastaan virheettömästi lisätyt tuotteet, eli sellaiset, joiden kohdalla ei ilmennyt  yhtään virhettä.

Tilaukseen lisääminen

Sen jälkeen kun rivien lataaminen Quick Buy:n välityksellä on päättynyt, sinun on lisättävä ne tilaukseen, käyttämällä ”lisää tilaukseen”-painiketta. Kaikki virheettömästi ladatut artikkelit sekä niiden määrät tulevat olemaan automaattisesti siirretty tilaukseen, kun taas virheellisesti ladatut tuotteet jäävät Quick Buy:yn.

Lopettaaksesi tilauksen, sinun on siirryttävä ostoskoriin.

Tuotteiden suodattaminen

Kyseinen toiminto mahdollistaa valitun tuotteen nopean haun, käyttämällä joko TME:n symbolia tai Asiakkaan symbolia.

Tarjoukseen sisältyvät tuotteet

Halutessasi hyödyntää tarjousta, sinun on klikattava ”tarjous on olemassa”-linkkiä, valittava tarjous, jota haluat hyödyntää, ja seuraavaksi sinun on päätettävä, pitäisikö tarjoukseen sisältyvän rivin olla lisätty uudeksi riviksi, vai pitäisikö sen korvata parhaillaan olemassa olevan rivin Quick Buy:ssa.

Samankaltaiset tuotteet

Jos valitulle tuotteelle on olemassa samankaltaisia tuotteita, tiedotus siitä ilmestyy kyseisen artikkelin alla.

Halutessasi lisätä samankaltaisen tuotteen Quick Buy:yn, sinun on valittava yksi kahdesta seuraavasta vaihtoehdosta:

  • parhaillaan Quick Buy:ssa olemassa olevan artikkelin korvaaminen samankaltaisella tuotteella,
  • samankaltaisen tuotteen lisääminen uudeksi riviksi Quick Buy:ssa.

Saatavuutta koskeva tiedotusjärjestelmä

Saatavuutta koskeva tiedotusjärjestelmä on toiminto, joka mahdollistaa TME:n vaihtuvan varastotilanteen valvonnan.

Voit asettaa kaksi eri tiedotustyyppiä:

  • yksittäinen tiedote, silloin kun varastossa olevan tavaran määrä saavuttaa täyden kysynnän tason,
  • moninkertainen tiedote, silloin kun varastossa olevan tavaran määrä nousee, mutta se ei riitä tyydyttämään kysyntää. Tiedotus lähetetään niin kauan, kunnes varastossa olevan tavaran määrä tyydyttää kysynnän täysin.

linecard

Nähdäksesi tuotteet, valitse tuottaja tai kategoria

Quick Buy

?
tuotteen symboli määrä
Kurkista

Quick Buy:n muut toiminnot

paypal_help

Tämä sivusto käyttää evästetiedostoja. Klikkaa tästä saadaksesi lisää tietoa evästetiedostoista sekä niiden asetusten hallinnasta.

Älä näytä enää