Selaat sivuja, jojka ovat tarkoitettu asiakkaille:sta/stä: Finland. Sivujen suositeltu versio, sinun sijaintitietojesi perusteella, on USA / US
Käyttäjätilisi
Korissasi
Kirjaudu sisään

Takuuehdot

TAKUUEHDOT

1. Myyjä: Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o., jonka toimipaikka sijaitsee Łodzissa, osoite: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź (Puola), rekisteröity Käräjäoikeudessa Łódź – Keskustalle Łodzissa, XX Talousosasto, Yritysrekisteri nro 0000165815, Y-tunnus: 729-010-89-84, REGON-numero: 473171710, osakepääoman arvo: 3.300.000,00 złotya, jäljempänä „Takuunantaja”, myöntää tuotteen ostajalle takuun ……….. kuukauden määräajaksi [takuuaika on määritetty tavaroiden kuvauksissa, sivuilla www.tme.eu]. Tuotteen kanssa toimitettavien akkujen tapauksessa takuuaika on 6 kuukautta ostopäivästä laskien.

2. Takuuaika alkaa siitä hetkestä, jona tavara luovutetaan kuluttajalle. Sellaisen ostajan suhteen, joka ei ole kuluttaja, takuuaika alkaa siitä hetkestä, jona ostettuun tavaraan liittyvä riski siirtyy hänelle.

3. Takuusuojan alueellinen ulottuvuus kattaa Puolan alueen sekä sen valtion alueen, jonka kautta Takuunantaja toimittaa tavarat.

4. Käyttäjälle suositellaan, että, välttyäkseen mahdollisilta vahingoilta, hän tutustuu yksityiskohtaisesti käyttöohjeisiin, noudattaa niitä, eikä ylitä tuotteen maksimaalisia toimintaparametreja.

5. Takuusta johtuva vastuu ei koske tavaran virheitä, jotka esiintyivät muista syistä kuin itse tavarassa olevat virheet, ja erityisesti se ei koske virheitä, jotka johtuivat laitteen epätarkoituksenmukaisesta käyttämisestä sekä käyttöohjeiden suosituksien vastaisesta käyttämisestä.

6. Takuu ei koske lasiosia, paristoja, johtoja, koteloita, eikä materiaaleja, jotka ovat alttiita tavanomaiselle kulumiselle tavaran käyttämisen aikana (esim.: kärkiä, hiiliharjoja, hehkulamppuja, yms.). Lämmityskomponentteja voi vaihtaa ainoastaan yhden kerran takuuaikana.

7. Takuu raukeaa, mikäli todetaan suljinjärjestelmien rikkoutumisen, laitteen ammattitaidottoman tai epäoikeutettujen henkilöiden (esim. valtuuttamattoman huoltoliikkeen) suorittaman purkauksen, korjauksen tai muutoksen, tai joko tavaran virheellisen huollon tai ei huoltoa lainkaan.

8. Mikäli takuun voimassaoloaikana ilmenee virhe, takuu oikeuttaa ostetun tuotteen maksuttomaan korjaamiseen. Tuotteen korjaustavan määrittää takuunantaja. Takuunantaja voi oman harkintansa mukaan, korjauksen suorittamisen sijasta, vaihtaa tuote uuteen, vahingoittumattomaan kappaleeseen tai palauttaa myyntihinnan arvoisen rahamäärän. Takuu ei oikeuta vaatimaan tuotteen vaihtamista vahingoittumattomaan kappaleeseen tai irtisanomaan myyntisopimuksen ja vaatimaan hinnan palauttamista.

9. Tuotteen vikailmoituksen pitäisi toimittaa paperimuodossa, sähköpostitse tai faksilla (yhteystiedot löytyvät takuuehtojen otsikosta) ja siinä pitäisi ilmoittaa: Ostajan etu- ja sukunimi tai toiminimi, osoite ja puhelinnumero, tuotteen malli ja sarjanumero sekä laskun numero. Lisäksi siihen on lisättävä takuuta koskevan tuotteen toimintavian kuvaus.

10. Virheellinen tuote on palautettava Takuunantajan toimipaikkaan (Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o., joka sijaitsee osoitteessa ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Puola). Olkaa hyvä, älkääkä lähettäkö virheellistä tuotetta Takuunantajan toimipaikkaan sopimatta asiasta etukäteen Takuunantajan kanssa.

11. Virheet, jotka vaikeuttavat tuotteen käyttämistä sen tarkoituksen mukaisesti, tai jotka tekevät sen mahdottomaksi, ja jotka ilmenevät takuuaikana, poistetaan maksuttomasti 30 päivän kuluessa päivästä, jona tuote oli toimitettu Takuunantajan toimipaikkaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta pykälä 8:n soveltamista.

12. Mikäli takuukortti on kadonnut, Takuunantaja ei myönnä sitä korvaavaa takuukorttia.

13. Takuunantaja ilmoittaa ostajalle, että näiden takuuehtojen pykälä 9:n mukaan välitettyjen henkilötietojen ylläpitäjä on Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o., jonka toimipaikka sijaitsee osoitteessa ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Puola. Henkilötietoja tullaan käsittelemään ainoastaan takuusta johtuvien oikeuksien toteuttamiseen liittyviin tarkoituksiin sekä arkistointitarkoituksiin. Henkilötietoja tullaan siirtämään eteenpäin ainoastaan lain säännösten perusteella oikeutetuille tahoille. Ostaja luovuttaa henkilötietojaan vapaaehtoisesti, mutta niiden luovuttamisesta kieltäytyminen vikailmoituksen laatimisen yhteydessä tekee yllä mainittujen tarkoituksien toteuttamisen mahdottomaksi. Ostajalla on oikeus tarkastaa sekä korjata hänen luovuttamiaan henkilötietoja.

14. Voimassa olevien lain säännösten sallimissa rajoissa, takuun sovelletaan Puolan lakia ja sitä tulkitaan sen lain mukaisesti.

15. Tätä takuuta koskevat mahdolliset erimielisyydet, mikäli takuu oli myönnetty henkilölle, joka ei ole kuluttaja, ratkaistaan TME:n toimipaikan alueellisesti toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

16. Tuotteen ostolaskussa olevat tiedot, jotka koskevat laitteen/tuotteen numeroa ja myyntipäivää, ovat takuuehtojen kiinteä osa.

17. Myydyn tuotteen takuu ei sulje pois, ei rajoita, eikä jäädytä Ostajan oikeuksia, jotka johtuvat myydyn tuotteen virheisiin liittyvää takuuta koskevasta lainsäädännöstä.

Verkkoselaimesi ei saa tukea enää. Lataa uusi versio.

Chrome Chrome Lataa
Firefox Firefox Lataa
Opera Opera Lataa
Internet explorer Internet Explorer Lataa