Selaat sivuja, jojka ovat tarkoitettu asiakkaille:sta/stä: Finland. Sivujen suositeltu versio, sinun sijaintitietojesi perusteella, on USA / US
Käyttäjätilisi
Korissasi
Kirjaudu sisään

Oikeus peruuttaa sopimus

OIKEUS PERUUTTAA SOPIMUS

Kuluttajalla, joka teki TME:n kanssa etämyyntisopimuksen (siis verkkosivuston välityksellä, sähköpostitse, faksilla tai puhelimitse), on oikeus irtisanoa kyseinen sopimus 14 päivän kuluessa, antamatta yhtään syytä.Sopimuksen irtisanomisaika päättyy 14 päivän kuluessa siitä päivästä laskien, kun:

a. asiakas sai tavaran haltuunsa tai kun kolmannes osapuoli – asiakkaan osoittama ja muu kuin huolitsija – sai tavaran haltuunsa.

b. asiakas sai haltuunsa viimeisen tavaran tai kun kolmannes osapuoli – asiakkaan osoittama ja muu kuin huolitsija – sai viimeisen tavaran haltuunsa – mikäli kyseessä on sopimus, jonka perusteella sitoudutaan siirtämään monen sellaisen esineen omistusoikeuden, jonka toimitetaan erikseen.

Käyttääkseen sopimuksen irtisanomisoikeuttaan, kuluttajan on ilmoitettava:
Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
lleul. Ustronna 41,
93-350 Łódź
puh.
+42 645 55 65, faksi 42 645 55 00,
sähköposti:
reklamacje@tme.pl

hänen tämän sopimuksen irtisanomiseen liittyvästä päätöksestään, yksiselitteisen lausunnon muodossa (esimerkiksi postilla, faksilla tai sähköpostilla lähetetty asiakirja).Asiakas voi käyttää alla olevaa sopimuksen irtisanomislomakkeen mallia, joka on liitetty tilauksen teon vahvistavaan sähköpostiviestiin ja joka on ladattavissa alta, mikä ei kuitenkaan ole pakollista.Noudattaakseen sopimuksen irtisanomisen määräaikaa, kuluttajan ei tarvitse kuin lähettää kuluttajalle kuuluvan sopimuksen irtisanomisoikeuden suorittamista koskevan ilmoituksen, ennen sopimuksen irtisanomisen määräajan päättymistä.

Sopimuksen irtisanomisen seuraukset

Tämän sopimuksen irtisanomisen tapauksessa TME palauttaa asiakkaalle kaikki asiakkaalta vastaanotetut maksut, mukaan lukien tavaran toimituskulut (lukuun ottamatta kuitenkaan ylimääräisiä kuluja, jotka saattavat johtua asiakkaan valitsemasta toimitustavasta, joka on muu kuin halvin, tavallinen TME:n tarjoama toimitustapa), välittömästi ja jokaisessa tapauksessa kuitenkin 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin TME:lle on ilmoitettu asiakkaan päätöksestä tämän sopimuksen irtisanomisoikeuden käyttämisestä. TME palauttaa maksut käyttämällä samoja maksumenetelmiä, joita kuluttaja käytti ensimmäisen liiketoimen aikana, ellei kuluttajia selvästi antanut suostumustaan eri ratkaisuun; jokaisessa tapauksessa kuluttajalta ei peritä minkäänlaisia tähän palautukseen liittyviä kuluja. TME saattaa jäädyttää maksun palautuksen kunnes tavara saapuu TME:lle tai kunnes TME:lle toimitetaan tavaran lähetystodistus, riippuen siitä, kumpi niistä tapahtumista esiintyy aikaisemmin.

Olkaa hyvä ja lähettäkää tai välittäkää tavara

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.:lleul. Ustronna 41, 93-350 Łódź

välittömästi ja jokaisessa tapauksessa kuitenkin 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin kuluttaja ilmoitti TME:lle tämän sopimuksen irtisanomisesta. Kyseinen määräaika on noudatettu, mikäli kuluttaja lähettää tavaran 14 päivän kuluessa. Kuluttajan tulee korvata tavaroiden palauttamisen välittömät kulut. Sellaisessa tapauksessa, että tavara ominaisuuksiensa vuoksi ei voi olla tavanomaiseen tapaan lähetetty postitse, kyseisten kulujen arvo, mikäli tavara myydään Puolan alueelle, arvioidaan korkeintaan noin 100 PLN:ksi.

Kuluttaja vastaa vain tavaran arvon vähenemisestä, joka johtuu sen käyttämisestä muulla tavalla, kuin se olisi välttämätöntä todetakseen tavaran luonteen, sen ominaisuudet ja toiminnan.

Olosuhteet, joissa oikeus sopimuksen irtisanomiseen ei kuulu ja joissa kuluttaja menettää sopimuksen irtisanomisoikeuden.

Etämyyntisopimuksen irtisanomisoikeus ei kuulu kuluttajalle seuraavien sopimuksien suhteen:

1) palvelujen suorittamista koskevat sopimukset, mikäli yrittäjä suoritti palvelun täysin, mihin kuluttaja antoi selvän suostumuksensa, ja mikäli kuluttajalle oli ilmoitettu ennen palvelun suorittamista, että sen jälkeen kun yrittäjä suorittaa palvelun, kuluttaja menettää oikeutensa sopimuksen irtisanomiseen;

2) sopimukset, joissa hinta tai palkkio riippuvat rahamarkkinoiden heilahteluista, joita yrittäjä ei pysty hallitsemaan ja jotka saattavat esiintyä ennen sopimuksen irtisanomisen määräajan päättymistä;

3) sopimukset, jotka koskevat tavaraa, joka ei ole elementtirakenteinen ja joka oli valmistettu kuluttajan selostuksen mukaan tai jonka tarkoituksena on henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttäminen;

4) sopimukset, jotka koskevat tavaraa, joka pilaantuu nopeasti tai jolla on lyhyt käyttöaika;

5) sopimukset, jotka koskevat sinetöidyssä pakkauksessa toimitettavaa tavaraa, jota ei voi palauttaa pakkauksen avaamisen jälkeen terveydensuojelun takia tai hygieenisistä syistä, mikäli pakkaus oli avattu sen toimittamiseen jälkeen;

6) sopimukset, jotka koskevat tavaraa, joka sen toimittamisen jälkeen, ominaisuuksiensa vuoksi, on erottamattomasti yhdistetty muihin tavaroihin;

7) sopimukset, joissa kuluttaja on vaatinut selvästi, että yrittäjä tulee hänen luokse suorittamaan kiireellisen korjauksen tai huollon; mikäli yrittäjä suorittaa tämän lisäksi muitakin palveluja, paitsi ne, joiden suorittamista kuluttaja on vaatinut, tai mikäli hän toimittaa tavaroita – muita kuin korjauksen tai huollon suorittamiseen vaadittavia varaosia – sopimuksen irtisanomisoikeus kuuluu kuluttajalle näiden ylimääräisten palvelujen tai tavaroiden suhteen;

8) sopimukset, jotka koskevat sinetöidyssä pakkauksessa toimitettavia ääni- tai kuvatallenteita, sekä tietokoneohjelmia, mikäli pakkaus oli avattu sen toimittamisen jälkeen;

9) huutokaupan seurauksena tehdyt sopimukset;

10) sopimukset, jotka koskevat digitaaliaineistoa, joka ei ole tallennettu materiaaliselle tiedonvälitysvälineelle, mikäli kuluttaja antoi selvän suostumuksensa palvelun suorittamiselle ennen sopimuksen irtisanomisen määräajan päättymistä ja mikäli yrittäjä on tiedottanut kuluttajalle siitä, että hän menetti oikeutensa sopimuksen irtisanomiseen.

SOPIMUKSEN IRTISANOMISLOMAKKEEN MALLI

(kyseinen lomake on täytettävä ja lähetettävä ainoastaan mikäli tahdotte irtisanoa sopimuksen)

Vastaanottaja: Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o., ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, faksi 42 645-55-00, sähköposti: reklamacje@tme.pl

Minä/Me(*) ilmoitan/ilmoitamme (*) täten, että irtisanon/irtisanomme (*) seuraavien tavaroiden myyntisopimuksen:

....................

Sopimuksentekopäivä(*)/vastaanottopäivä (*):
....................

Kuluttajan (-jien) etu- ja sukunimi:
....................

Kuluttajan (-jien) osoite:
....................

Lisätiedot (eivät ole välttämättömiä, mutta ovat erittäin hyödyllisiä asian nopeassa ratkaisemisessa):

Asiakasnumero:
....................

Laskun numero:
....................

HUOMIO: Maksun palautus suoritetaan käyttämällä samoja maksumenetelmiä, joita kuluttaja käytti liiketoimen aikana, jollei kuluttajia selvästi antanut suostumustaan eri ratkaisuun; jokaisessa tapauksessa kuluttajalta ei peritä minkäänlaisia tämän palautukseen liittyviä kuluja. Mikäli maksu oli suoritettu pankkisiirrolla tai pankkikortilla ja jos pankkitilin numeroa ei ilmoitettu, maksu palautetaan sille pankkitilille tai pankkikortille, josta maksu oli suoritettu. Mikäli maksu oli suoritettu postiennakolla, palautus suoritetaan postiosoituksella, jos päätätte olla antamatta alla olevaa suostumustanne pankkisiirrolle):

Annan luvan siihen, että suorittamani maksu palautetaan minulle pankkisiirrolla seuraavalle pankkitilille

....................

....................

Kuluttajan (-jien) allekirjoitus

(vain jos lomake lähetetään paperimuotoisena)

....................

Päiväys

(*)Yliviivaa tarpeeton

Sopimuksen irtisanomislomakkeen malli pdf-muodossa

Verkkoselaimesi ei saa tukea enää. Lataa uusi versio.

Chrome Chrome Lataa
Firefox Firefox Lataa
Opera Opera Lataa
Internet explorer Internet Explorer Lataa