Selaat sivuja, jojka ovat tarkoitettu asiakkaille:sta/stä: Finland. Sivujen suositeltu versio, sinun sijaintitietojesi perusteella, on USA / US

Verkkoselaimesi ei saa tukea enää. Lataa uusi versio.

Chrome Chrome Lataa
Firefox Firefox Lataa
Opera Opera Lataa
Internet explorer Internet Explorer Lataa
Käyttäjätilisi
Korissasi

Yksityisyyspolitiikka

Suosittelemme, että ne henkilöt, jotka käyvät (www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, tme-germany.de) osoitteissa sijaitsevalla sivustolla, sekä Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.:n tai sen tytäryhtiöiden asiakkaat tutustuisivat tähän Yksityisyyden Suojauspolitiikkaan ennen kuin välittävät mitkä tahansa henkilötiedot ja/tai ennen kuin täyttävät minkä tahansa sähköisen lomakkeen, joka löytyy verkkosivustosta. Alla oleva Politiikka määrittää, millaisia henkilön tunnistamisen mahdollistavia tietoja voidaan kerätä ja käyttää. Tässä Politiikassa on otettu huomioon myös muita tärkeitä henkilöiden yksityisyyttä koskevia asioita.
 
 

Yksityisyyden Suojauspolitiikka

Sisällysluettelo:

1. Yleiset säännökset
2. Tietojen kerääminen
3. Tietojen käyttäminen
4. Käsiteltäviin henkilötietoihin liittyvät oikeudet
5. Tietojen säilytysaika
6. Tietosuojavaltuutettu
7. Tietojen turvallisuus
8. Tietojen kerääminen käyttämällä evästeitä
9. Profilointi
10. Ilmaisten uutiskirjeiden tilaaminen (TME:n tiedote)
11. Linkit muihin verkkosivuihin
12. Loppusäännökset

 

1. Yleiset säännökset

Tämän Politiikan tarkoituksena on:

 • varmistaa, että ymmärrät, mitä henkilötietoja ja millä perusteella keräämme sinulta, mitkä ovat syyt siihen, että keräämme ja käytämme niitä tietoja sekä kenelle luovutamme ne;

 • selittää, miten käytämme henkilötietoja, jotka luovutat meille, niin että käyttäisit TME:n sivustoa mielelläsi; sekä

 • selittää oikeuksiasi ja etuoikeuksiasi keräämiemme henkilötietojen suhteen sekä selittää tapoja, joilla suojelemme yksityisyyttäsi.

1) Transfer Multisort Elektronik Sp. z o. o., jonka pääsija sijaitsee Łodzissa, osoitteessa ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, ja joka on rekisteröity Łódź – Keskusta Käräjäoikeudessa, XX Talousosasto, rekisteröintinumero: 0000165815, osakepääoman arvo: 3.300.000,00 złotyä, Y-tunnus: 729-010-89-84, Kaupparekisterinumero: 473171710 (jäljempänä ”Yhtiö”) sekä sen tytäryhtiöt noudattavat luonnollisten henkilöiden yksityisyyssääntöjä ja suojelevat asianmukaisesti heidän henkilötietojaan.

Tätä Yksityisyyden Suojauspolitiikka sovelletaan kaikkiin tietoihin, joita Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. tai sen tytäryhtiöt keräävät tai käyttävät. Se koskee erityisesti Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden seuraavissa osoitteissa sijaitsevien verkkosivustojen välityksellä tarjoamia palveluja: www.tme.eu/pl, /gb, /de, /ro, /hu, /cz, /sk, /es, /it, /sk, joista jokainen erikseen jäljempänä ”TME:n verkkosivusto”.

2) Jos valittuun TME:n verkkosivustoon sovelletaan erityisiä voimassa olevia yksityisyyden suojelemiseen sekä henkilötietojen käsittelemiseen liittyviä oikeusvaatimuksia, ne ovat määritetty erillisessä yksityisyyspolitiikassa ja ne ovat sijoitettu sen TME:n verkkosivuston sivuilla, jota ne koskevat (jäljempänä ”TME:n Paikallinen Yksityisyyspolitiikka”). TME:n Paikallisen Yksityisyyspolitiikan säännökset, siinä määrin, kuin ne eivät ole yhteensopivia tämän Yksityisyyden Suojauspolitiikan kanssa, korvaavat vastaavasti, muuttavat tai sulkevat pois tämän Yksityisyyden Suojauspolitiikan säännökset, mutta ainoastaan sen TME:n verkkosivuston suhteen, jonka sivuilla Paikallinen Yksityisyyspolitiikka sijaitsee.

3) Tämä Yksityisyyden Suojauspolitiikka ei koske kolmansien osapuolten verkkosivuja, eikä heidän tarjoamia palveluja, joihin voi päästä mainituilla sivuilla sijaitsevien viitteiden avulla.

4) Asiakkaalla tarkoitetaan tässä Politiikassa luonnollisia henkilöitä, jotka vierailevat TME:n verkkosivuilla ja/tai käyttävät Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden tarjoamia palveluja.

 

2. Tietojen kerääminen

1) Henkilötietojen rekisterinpitäjä, eli yksikkö, joka päättää mihin tarkoituksiin ja millä keinoin henkilötietoja käsitellään, Euroopan Parlamentin ja Neuvoston 27. päivänä huhtikuuta 2016 (EU) 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetun asetuksen (jäljempänä ”GDPR”) mukaisesti, asiakkaiden, mahdollisten asiakkaiden sekä muiden https://www.tme.eu-sivua käyttävien luonnollisten henkilöiden henkilötietojen suhteen, on Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o., jonka pääsija sijaitsee Łodzissa, osoitteessa: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź (jäljempänä ”TME”).

2) Käsittelemme henkilötietojasi, sillä se on välttämätöntä https://www.tme.eu-verkkosivun välityksellä tehdyn sopimuksen toteuttamiseksi, eli palvelun suorittamiseksi (mikä on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaista) ja lisäksi käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • käyttäjän rekisteröimiseksi tilausjärjestelmään sekä asiakaspalvelun toteuttamiseksi, lukuun ottaen tuotetarjouksen esittämisen ja tilauksen toteuttamisen (mikä on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaista);
 • mahdollisiin yhteydenottotarkoituksiin sekä lomakkeen avulla ilmoitettuun ongelmaan/kysymykseen vastaamiseksi (mikä on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaista);
 • yhteydenottotarkoituksiin sekä lomakkeen avulla ilmoitettuun, tuotetarjousta koskevaan kysymykseen vastaamiseksi (mikä on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaista);
 • valitusten ja reklamaatioiden käsittelemiseksi (mikä on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaista);
 • tehtyyn vakuutussopimukseen liittyvien korvausvaatimusten selvittämiseksi (mikä on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaista), jolloin oikeutetulla edulla tarkoitetaan oikeutta korvausvaatimusten selvittämiseen;
 • arkistointitarkoituksiin (mikä on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaista);
 • tilastotarkoituksiin (mikä on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaista), jolloin henkilötietojen rekisterinpitäjän oikeutetulla edulla tarkoitetaan oikeutta tilastoihin meidän toimenpiteistämme, minkä ansiosta pystymme suorittamaan toimintaamme yhä tehokkaammin.

Sitä paitsi tietoja voimme käsitellä markkinointitarkoituksiin, eli tuotteidemme ja palvelujemme markkinointiin. Mikäli teemme sen käyttämättä sähköisiä viestintävälineitä, kyseisten toimintojen oikeusperusteena on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta, jolloin henkilötietojen rekisterinpitäjän oikeutetulla edulla tarkoitetaan markkinointitoiminnan suorittamista. Ja mikäli käytämme siihen tarkoitukseen sähköisiä viestintävälineitä, esimerkiksi sähköpostia tai puhelinta, niin muiden voimassa olevien lain säännöksiä huomioon ottaen henkilötietoja käsittelemme ainoastaan teidän suostumuksenne perusteella (mikä on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaista).

3) Yhtiön Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään ja suojellaan henkilötietojen suojelua koskevan voimassa olevan laina mukaan, eli mm. GDPR:n sekä Henkilötietolain mukaan.

Yhtiö ei luovuta, ei myy, eikä vuokraa kerättyjä henkilötietoja eteenpäin muille henkilöille tai tahoille, paitsi mikäli sovellettavasta laista johtuvien velvollisuuksien täyttäminen tätä edellyttää tai jos henkilö, jota tiedot koskevat, on antanut suostumuksensa siihen. Yhtiö voi luovuttaa henkilötietoja muiden tahojen käsiteltäväksi vain voimassa olevan lainsäädännön määrittämin ehdoin.

4) Asiakas, rekisteröidessään sivustoon ilmoittautumislomakkeen avulla, ilmoittaa etu-ja sukunimensä, kotiosoitteensa, sähköpostiosoitteensa, puhelinnumeronsa, maan, kaupungin, postikoodin sekä äidinkielensä. Mainittujen tietojen ilmoittaminen on vapaaehtoista, mutta etu- ja sukunimen sekä kotiosoitteen ilmoittaminen on välttämätöntä tavaroiden myyntiä koskevan sopimuksen tekemiseen Yhtiön kanssa.

5) Asiakas, rekisteröidessään, ilmoittaa käyttäjätunnuksensa sekä salasanansa, joka suojaa Asiakkaan tiliä sivustolla. Asiakas on velvollinen suojaamaan käyttäjätunnuksen ja salasanan oikeudettomalta käytöltä.  

3. Tietojen käyttäminen

1) Henkilötietoja voidaan välittää muille tahoille, jotka käsittelevät tietoja omasta puolestaan, muun muassa:

 • posti- tai- kuriiritoimintaa harrastaville yhtiöille;
 • pankeille ja maksunvälittäjille (Asiakkaan valitsemasta maksutavasta riippuen) – minkä tarkoituksena on perusteettomien etujen palauttaminen;
 • maksunvälittäjille (mikäli Asiakas on valinnut tämän maksutavan) – minkä tarkoituksena on maksun suorittaminen;
 • valtioelimille tai muille lain säännösten perusteella oikeutetuille tahoille, minkä tarkoituksena on meidän velvollisuuksiemme täyttäminen (verotoimistolle, lain täytäntöönpanoelimille, yms.);
 • meidän tietojärjestelmiämme palveleville yksiköille (webhotelli-yhtiöille, IT-palvelujen toimittajille);
 • tahoille, jotka tarjoavat meille oikeusapuun, kirjanpitoon, verotukseen tai konsulttitoimintaan liittyviä palveluja.

2) Tietoja, joita kerätään Asiakkaan välittömän, verkkosivun välityksellä Yhtiöön pidetyn yhteyden seurauksena, käytetään ainoastaan kirjeenvaihtoon Asiakkaan kanssa sekä hänen kysymyksiinsä vastaamiseksi.  

4. Tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

1) Teillä on oikeus saada pääsy teidän tietojenne sisältöön sekä oikeus vaatia niiden oikaisemista, niiden poistamista, niiden käsittelemisen rajoittamista, oikeus siirtää henkilötiedot, oikeus vastustaa niiden käsittelemistä sekä oikeus peruuttaa suostumuksenne minä tahansa hetkenä, mikä ei vaikuta oikeuteen henkilötietojen käsittelemiseen, jota suoritettiin suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista (mikäli tietoja käsitellään suostumuksen perusteella).

Tämän lisäksi, mikäli tulette siihen tulokseen, että suorittamiemme henkilötietojen käsittely rikkoo GDPR:n säännöksiä, teillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, joka vastaa henkilötietojen suojaamisesta (Tietosuojavaltuutetun toimisto).

 

5. Tietojen säilytysaika

Teidän henkilötietojanne tullaan säilyttämään niin kauan, kunnes sopimus on voimassa (palvelun toteuttamisen ajaksi), sekä sen päättymisen jälkeen:

 • Sopimuksissa olevat tiedot – niin kauan, kunnes sopimukseen liittyvät korvausvaatimukset vanhentuvat (korkeintaan 10 vuoden ajan päivästä, jolloin sopimuksen toteuttaminen päättyi);
 • Lain säännöksissä määriteltyihin tarkoituksiin, erityisesti kirjanpitoasiakirjojen säilytysvelvollisuuden noudattamiseksi, laskujen laatimiseksi, yms.;
 • Takuun ja reklamaatioon liittyviä asiakirjoja tullaan säilyttämään 1 vuoden ajan takuun päättymisestä tai reklamaation selvittämisestä;
 • Lomakkeen avulla välitettävät tiedot – niin kauan, kunnes mahdolliset korvausvaatimukset vanhentuvat (korkeintaan 3 vuoden ajan);
 • Markkinointitarkoituksiin kerätyt tiedot:

  • mikäli henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella – niin kauan, kunnes suostumus on peruutettu, tai markkinointitoiminnan loppuun saakka;
  • mikäli henkilötietoja käsitellään TME:n oikeutetun edun perusteella – niin kauan, kunnes sitä vastustetaan tai markkinointitoiminnan loppuun saakka.  

6. Tietosuojavaltuutettu

1) Henkilötietojen suojausta koskevissa asioissa voitte ottaa yhtyettä tietosuojavaltuutettuun, sähköpostiosoitteeseen dpo@tme.eu tai kirjallisesti meidän pääsijamme osoitteeseen:
Marcin Gadzki
Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o.,
ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź (Puola)
 

7. Tietojen turvallisuus

1) Yhtiö ja sen tytäryhtiöt ovat ottaneet käyttöön sopivat suojatoimet, joiden tarkoituksena on henkilötietojen suojaaminen luvattomalta pääsyltä, muutoksilta, julkiselta paljastamiselta tai niiden tuhoutumiselta. Käytettäviin suojatoimiin kuuluvat sekä tekniset, itse sivustoon sisältyvät ratkaisut, jotka koskevat muun muassa Internet-verkossa lähetettävien ja vastaanotettavien tietojen sopivaa koodausta, että tarkka fyysisen pääsyn valvonta tietokoneisiin ja tiedontallennusvälineisiin, joihin henkilötiedot ovat tallennettu, ja lisäksi sopivien henkilötietojen säilyttämiseen ja käsittelemiseen liittyvien menettelyjen soveltaminen ja käyttäminen. Kaikki henkilöt, jotka käsittelevät Asiakkaiden henkilötietoja TME:n verkkosivuston tarkoituksiin, ovat henkilötietojen rekisterinpitäjän sopivasti valtuuttamia siihen ja heille järjestetään jaksoittain koulutuksia, jotka liittyvät henkilötietojen suojamiseen.

2) Yhtiö tekee varmuuskopioita ja voi ottaa käyttöön muita samantapaisia toimia estääkseen Asiakkaiden henkilötietojen satunnaisen vahingoittumisen tai tuhoamisen.

3) Luottokortilla tai verkkomaksulla suoritettavat maksut tehdään PayPal tai PayU- maksujenvälitysjärjestelmien välityksellä. Kyseiset järjestelmät ovat vastuussa niiden lomakkeissaan ilmoitetuista tiedoista, jotka ovat lisäksi suojattu sopivilla teknisillä suojatoimilla.  

8. Tietojen kerääminen käyttämällä evästeitä

1) Jotkut TME:n verkkosivuston alueet saattavat käyttää evästeitä, eli pieniä, Asiakkaan tietokoneen kiintolevylle lähetettäviä tekstitiedostoja, jotka tunnistavat hänet tavalla, joka mahdollistaa tietojen keräämisen hänet käynneistään verkkosivulla sekä hänen mieltymyksiensä tallentamisen, esim. kirjautumiskielen suhteen. Evästeiden välityksellä ei käsitellä eikä säilytetä henkilötietoja. Tämä koskee myös henkilöitä, jotka vierailevat TME:n verkkosivustolla, mutta eivät ole rekisteröityjä siellä.

2) Evästeitä käytetään verkkosivujen sisällön mukauttamiseksi TME:n sivujen käyttäjän mieltymyksiin. Lisäksi niitä käytetään anonyymien tilastojen tekemiseen, jotka auttavat ymmärtämään, miten käyttäjä hyödyntää verkkosivuja, mikä mahdollistaa puolestaan niiden rakenteen ja sisällön parantamisen, tunnistamatta käyttäjää henkilökohtaisesti ja suoraan. Evästeiden avulla voi myös analysoida, mitkä verkkosivujen osat ovat käyttäjille mielenkiintoisimpia.

Evästeitä voidaan käyttää uudelleenmarkkinoinnin aikana. Kyseessä on graafinen- tai tekstimainos, joka perustuu käyttäjän aikaisemmin tallennettuihin mieltymyksiin, ja jota esitetään muilla verkkosivuilla niille, jotka ovat vierailleet kyseisellä sivulla aikaisemminkin.

TME, käyttäessään verkkomainontaa, voi hyödyntää uudelleenmarkkinointia Google Adwords/Google Analytics työkalujen avulla. TME:n mainoksia verkossa esittävät ulkoiset toimittajat. TME sekä ulkoiset toimittajat, mukaan lukien Google, käyttävät evästeitä, joiden perusteella esitetään mainoksia, jotka perustuvat mainoksen vastaanottajan aikaisempiin käynteihin TME:n sivuilla.

Käytämme RTB Housen personoidun uudelleenkohdistamisen palveluja, joiden avulla pystymme toimittamaan teille parhaiten mukautettuja, meidän verkkosivustoissamme esitettävään sisältöön liittyviä mainoksia. Kyseisiä mainoksia esitetään teidän sivustossa havaitun aktivisuutenne perusteella. Voitte tietenkin luopua sen tyyppisistä palveluista, noudattamalla sivuilta löytyviä sääntöjä: http://www.rtbhouse.com/pl/privacy/ (riittää, että klikkaatte OPT OUT), tai asettamalla sopivia asetuksia verkkoselaimessanne.

3) Evästeet voi ottaa pois käytöstä minä tahansa hetkenä verkkoselaimen valikossa, mutta pitää ottaa huomioon, että se saattaa tehdä TME:n verkkosivuston käyttämisen mahdottomaksi.

Standardinomaisesti verkkosivujen selaamiseen tarkoitettu ohjelmisto sallii oletusasetuksena evästeiden sijoittamisen päätelaitteeseen. Asetukset voidaan kuitenkin muuttaa verkkoselaimen valikossa niin, että evästeiden automaattinen käyttö olisi estetty tai että joka kerta kun ne lähetetään käyttäjän laitteeseen, käyttäjä saisi siitä ilmoituksen. Tietoa evästeiden käyttämiseen liittyvistä mahdollisuuksista ja menetelmistä on saatavilla ohjelmiston (verkkoselaimen) asetuksista.

On kuitenkin muistettava, että evästeiden käyttämisen rajoitus saattaa vaikuttaa joihinkin verkkosivuilta saatavilla oleviin toimintoihin negatiivisesti.

Saadaksesi lisää tietoa TME:n käyttämistä evästeistä ja niiden asetusten hallinnasta klikkaa tästä.
 

9. Profilointi

Teidän henkilötietojanne tullaan käsittelemään automaattisesti (mukaan lukien profiloinnin muodon), mutta se ei tule aiheuttamaan minkäänlaisia oikeusvaikutuksia teidän suhteen, eikä se tule muutenkaan vaikuttamaan olennaisesti sinun tilanteeseen.  

10. Ilmaisten uutiskirjeiden tilaaminen (TME:n tiedote)

1) Uutiskirje on ilmainen palvelu, jonka tarkoitus on tiedottaa Asiakkaille, jotka ovat niin päättäneet tiedotteen tilaajien listalle ilmoittautuessaan, Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden tuotetarjouksesta, tapahtumista sekä kaikista muista tiedoista, jotka liittyvät Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden kaupalliseen toimintaan, lähettämällä ajoittain valittuja tietoja sähköpostitse, sähköpostiviestin muodossa.

2) Uutiskirjeen tilaajien listalle ilmoittautuminen tapahtuu merkitsemällä verkkosivuston pääsivulla sopiva kenttä, joka tarkoittaa suostumusta ilmaisen uutiskirjeen tilaamiseen (”lisää”) ja ilmoittamalla sähköpostiosoitteen, mahdollisesti myös valitsemalla sopiva kenttä ilmoittautumislomakkeessa. Kyseinen kenttä ei ole pakollinen. Tällä tavalla hankitut tiedot lisätään postituslistalle.

3) Asiakas, joka päättää, että ilmoittautuu uutiskirjeen vastaanottavien tilaajien listalle, antaa samalla suostumuksensa siihen, että hänelle lähetetään sähköpostitse välittämiä markkinointimateriaaleja, 18 päivänä heinäkuuta 2002 annetun, sähköpostitse toimitettavia palveluja koskevan lain (säädöskokoelma: Dz. U. Nr 144 poz. 1204), artiklan 8 kohdan 1 mukaisesti, uutiskirjeen muodossa.

4) Niiden asiakkaiden tietoja, jotka rekisteröityivät sivustoon saadakseen pääsyn uutiskirjeeseen, käytetään ainoastaan uuden uutiskirjeen lähettämiseksi valitulle Asiakkaalle.

5) Asiakkaalla on oikeus luopua minä tahansa hetkenä uutiskirjeen palvelusta merkitsemällä verkkosivuston pääsivulla sopiva kenttä, joka ilmaisee sitä, että ette anna suostumustanne ilmaisen uutiskirjeen vastaanottamiseen (kenttä ”poista”).  

11. Linkit muihin verkkosivuihin

TME:n verkkosivusto saattaa sisältää linkkejä muihin sivuihin, jotka sijoitetaan sinne Asiakkaan mukavuuden vuoksi ja hänelle tiedoksi. Yhtiö ei ole vastuussa niillä sivuilla sijaitsevista tiedoista sekä käytetyistä yksityisyyspolitiikoista. Asiakkaan on oltava tietoinen siitä, että kyseiset sivut ovat erillisiä TME:n verkkosivustosta ja hänen on tarkistettava itse joka kerta sen sivuston politiikan, jolla hän vierailee linkin välityksellä.  

12. Loppusäännökset

1) Yhtiö voi tehdä muutoksia tähän Yksityisyyden Suojauspolitiikkaan minä tahansa hetkenä. Aina silloin, kun uusi Yksityisyyspolitiikka on julkaistu TME:n verkkosivuilla, se tulee sitovaksi ja sitä on sovellettava kaikkiin tietoihin, joita kerätään Asiakkaan toiminnan yhteydessä TME:n sivustolla sen jälkeen, kun Yksityisyyden Suojauspolitiikan päivitetty versio on lisätty TME:n verkkosivuston sopiville sivuille.

2) Yksityisyyden Suojauspolitiikkaa koskevien kysymysten esiintyessä, olkaa hyvät ja ottakaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun, sähköpostiosoitteeseen: dpo@tme.eu tai kirjeitse osoitteeseen:

Marcin Gadzki

Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o.,

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź (Puola)