Verkkoselaimesi ei saa tukea enää. Lataa uusi versio.

Chrome Chrome Lataa
Firefox Firefox Lataa
Opera Opera Lataa
Internet explorer Internet Explorer Lataa
Käyttäjätilisi
Korissasi

ODR-foorumi

Riita-asioiden tuomioistuimen ulkopuoliset ratkaisumenetelmät

Kuluttajalla on mahdollisuus osallistua, molempien osapuolten suostumuksella, tuomioistuimen ulkopuolisiin reklamaatioiden ratkaisumenettelyihin sekä vaatia hyvitystä kuluttajien vakituisissa välitystuomioistuimissa, jotka toimivat Kaupallisen Tarkastuksen Voivodikuntien Tarkastusvirastojen puitteissa. Tietoa näihin menettelyihin osallistumiseen liittyvistä säännöistä voi löytää Kaupallisen Tarkastuksen Voivodikuntien Tarkastusvirastojen verkkosivuilta sekä Kilpailu- ja Kuluttajansuojaviraston verkkosivuilta, www.uokik.gov.pl.

ODR-foorumi

15 helmikuuta 2016 alkaen toimii kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisten erimielisyyksien verkkovälitteinen ratkaisuvaihtoehto, joka toimii Euroopan Unionin ODR-verkkofoorumin välityksellä.

Foorumi mahdollistaa EU:ssa asuvien kuluttajien ja EU:hun sijoittautuneiden elinkeinonharjoittajien välisiä sopimusvelvoitteita koskevien sellaisten riitojen ratkaisun, jotka johtuvat verkossa tehdyistä kauppa- tai palvelusopimuksista (Euroopan parlamentin ja Neuvoston asetuksen (EU) N:o 524/2013, annetun 21 päivänä toukokuuta 2013, kuluttajariitojen verkkovälitteisestä riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta, tarkoitetussa merkityksessä).

Foorumi sijaitsee verkkosivuilla: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Muistutamme samalla, että sähköpostiosoite, jonka kautta voitte ottaa meihin yhteyttä, on: export@tme.eu.