CENY

CENY

Pred zalogovaním sa do časti „on-line objednávky“ je možné prezerať ceny v nasledujúcich menách: PLN, USD, EUR, HUF, CZK, RON, BGN, GBP, SEK, DKK, HRK.

Po zalogovaní sa sú ceny automaticky uvádzané v mene, ktorá bola zvolená pri vyplňovaní registračného formulára.

Záväznou cenou pri predaji tovaru je cena opublikovaná firmou TME na internetovej strane www.tme.eu v dni odoslania zásielky s tovarom, prípadne cena dohodnutá písomne s oprávneným pracovníkom firmy TME. Cena opublikovaná firmou TME na internetovej strane sa týka výlučne množstva daného tovaru, ktoré je v momente zostavenia objednávky dostupné na sklade firmy. Cena tovaru, ktorý v momente zostavenia objednávky nie je dostupný na sklade v dostatočnom množstve alebo ktorého stav na sklade je nulový, sa môže zmeniť. Ceny tovarov, za ktoré bola zaplatená záloha, nepodliehajú zmenám.

Nezabudnite, že ceny sú závislé od množstva objednávaného tovaru! V prípade veľkých objednávok máte možnosť negociácie cien.

linecard

Pour voir les produits, sélectionnez le fabricant ou la catégorie

Quick Buy

?
référence du produit quantité
Suivez

Autres options Quick Buy

Ce site utilise des fichiers cookies. Cliquez ici pour en savoir plus sur les fichiers cookies et gérer leurs paramètres.

Ne le montrez plus