ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

Η TME εκδίδει έγγραφα πώλησης για κάθε ολοκληρωμένη συναλλαγή. Πρόκειται πάντοτε για Τιμολόγιο ΦΠΑ, αλλά ανάλογα με το είδος του πελάτη και της συναλλαγής μπορεί να πρόκειται για τους παρακάτω τύπους τιμολογίου ΦΠΑ.

Τιμολόγιο ΦΠΑ καθαρής αξίας, δηλαδή που περιέχει καθαρές τιμές των προϊόντων. Ο φόρος που προκύπτει στην περίπτωση αυτή είναι το γινόμενο ποσοτήτων και τιμών. Τέτοιο είδος τιμολογίου λαμβάνουν πελάτες οι οποίοι διατηρούν ατομική επιχείρηση, αποτελούν φυσικά πρόσωπα νομικού δικαίου, καθώς και οργανωτικές μονάδες που δεν αποτελούν νομικό πρόσωπο, των οποίων, ξεχωριστοί κανονισμοί καθορίζουν τις νομικές τους δυνατότητες. Η ΤΜΕ μπορεί να θέσει υπό καθεστώς εξάρτησης την έκδοση τιμολογίου ΦΠΑ, από την παροχή εγγράφων που επιβεβαιώνουν την λειτουργία ατομικής επιχείρησης ή την ιδιότητα προσώπου του νομικού δικαίου.

Τιμολόγια ΦΠΑ ακαθάριστα, δηλαδή με τα αναγραφόμενα προϊόντα των οποίων οι τιμές περιέχουν ΦΠΑ. Τέτοιο είδος τιμολογίου λαμβάνουν όλοι οι μεμονωμένοι μας πελάτες (καταναλωτές).

linecard

Επιλέξτε κατασκευαστή και / ή κατηγορία

Quick Buy

?
σύμβολο προϊόντος ποσότητα
Προεπισκόπηση

Άλλες επιλογές QuickBuy.

Η ιστοσελίδα αυτή κάνει χρήση των αρχείων cookies. Πατήστε εδώ, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την διαχείρηση και τις ρυθμίσεις τους.

Να μην εμφανιστεί ξανα