Βρίσκεστε σε περιήγηση της ιστοσελίδας για πελάτες από: Greece. Με βάση τα δεδομένα τοποθεσίας, η προτεινόμενη έκδοση της ιστοσελίδας για εσάς είναι USA / US
Εδώ θα βρείτε τον μέχρι πρότινως ”χώρο στάθμευσης”
Πινακασ πελατη
Στο καλάθι σας
Εγγραφή

Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης

Προκειμένου να αλλάξετε τον κωδικό εισόδου, επιλέξτε το εικονίδιο “αλλαγή του κωδικού πρόσβασης” που βρίσκεται στο πεδίο “Λογαριασμός πελάτη”, κατόπιν συμπληρώστε το έντυπο και επιλέξτε αποδοχή των αλλαγών.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ο κωδικός εισόδου και ο κωδικός πρόσβασης δεν μπορούν να είναι ίδιοι. Ο κωδικός πρόσβασης θα πρέπει να περιέχει από 8 έως 30 χαρακτήρες, τουλάχιστον ένα γράμμα μικρό, και ένα ψηφίο. Ο κωδικός εισόδου και ο κωδικός πρόσβασης θα πρέπει να είναι γραμμένοι με λατινικούς χαρακτήρες. Σημαντικό είναι επίσης και το μέγεθος των χαρακτήρων.

Η μηχανή αναζήτησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον, επιλέξτε την αναβαθμισμένη έκδοση