Βρίσκεστε σε περιήγηση της ιστοσελίδας για πελάτες από: Greece. Με βάση τα δεδομένα τοποθεσίας, η προτεινόμενη έκδοση της ιστοσελίδας για εσάς είναι USA / US
Εδώ θα βρείτε τον μέχρι πρότινως ”χώρο στάθμευσης”
Πινακασ πελατη
Στο καλάθι σας
Εγγραφή

Πάνελ μη παραδοθέντων προϊόντων

Μέχρι την στιγμή έκδοσης του εγγράφου αγοράς (τιμολόγιο) όλα τα αντικείμενα που έχουν παραγγελθεί τηλεφωνικά, μέσω φαξ, e΅-mail, μέσω της ιστοσελίδας, ή προσωπικά, εμφανίζονται με την μορφή λίστας στον „Πάνελ μή παραδοθέντων προϊόντων”

Κάθε προϊόν που βρίσκεται στο άνελ αυτό, έχει ορισμένη κατάσταση.

Ξεχωρίζουν τα ακόλουθα στάδια πραγματοποίησης παραγγελίας των ειδών:

 • Εμπόρευμα σε φάση παραγγελίας - Το φορτίο βρίσκεται σε ανοικτή παραγγελίας. Η επεξεργασία του είναι δυνατή από το καλάθι αγορών.
 • Το εμπόρευμα δίδεται από την αποθήκη - Προωθημένο προς πραγματοποίηση, κατά την διάρκεια της οποίας δεν είναι δυνατή η επεξεργασία του online.
 • To φορτίο περιμένει την ορισμένη ημερομηνία αποστολής - Αναμονή της ημερομηνίας που έχετε ορίσει για την αποστολή.
 • Το εμπόρευμα είναι σε αναμονή την επιβεβαιωμένη ημερομηνία αποστολής - Το εμπόρευμα είναι σε αναμονή της ημερομηνίας αποστολής που επιβεβαιώνεται από το σύστημα της ΤΜΕ.
 • Το εμπόρευμα είναι σε αναμονή πληρωμής - Το εμπόρευμα που περιγράφεται στην προφόρμα βρίσκεται υπό καθεστώς αναμονής και διακανονισμού πληρωμής.
 • Πρόβλημα με το άνοιγμα της προφόρμας τιμολογίου. Επικοινωνήστε με το προσωπικό της ΤΜΕ - εμπόρευμα που θα έπρεπε να εμφανίζεται στην προφόρμα τιμολογίου. Μέχρι την στιγμή επίλυσης του προβλήματος η λειτουργία επεξεργασίας κλειδώνεται από τον διαχειριστή.
 • Κλείδωμα παράδοσης. Επικοινωνήστε με το προσωπικό της ΤΜΕ - το εμπόρευμα έχει αποκλειστεί από αποστολή.
 • Για να ενεργοποιήσετε την αποστολή επικοινωνήστε με το προσωπικό της ΤΜΕ - το εμπόρευμα έχει κλειδωθεί κατ’εντολήν του πελάτη. Η αποστολή γίνεται μόνο κατόπιν αίτησης.
 • Για να ορίσετε την ημερομηνία παραλαβής, επικοινωνήστε με το προσωπικό της ΤΜΕ - Το εμπόρευμα βρίσκεται σε αναμονή για παράδοση στον ίδιο τον πελάτη στην έδρα της ΤΜΕ. Αποστολή πραγματοποιείται μόνο κατόπιν επιβεβαίωσης παραλαβής σε δεδομένη ημερομηνία.
 • Εισηγμένο προϊόν αλλά χωρίς δυνατότητα κράτησης λόγω κλειδώματος κατόπιν πιστωτικού ελέγχου. Επικοινωνήστε με το προσωπικό της ΤΜΕ - Το σύστημα δεν επιβεβαιώνει χρόνο παράδοσης λόγω υπέρβασης του πιστωτικού ορίου του πελάτη
 • Το προϊόν έχει κρατηθεί αλλά η αποστολή έχει μπλοκαριστεί κατόπιν πιστωτικού ελέγχου. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή - Η αποστολή του εμπορεύματος έχει κλειδωθεί μετά από πιστωτικό έλεγχο.

Η μηχανή αναζήτησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον, επιλέξτε την αναβαθμισμένη έκδοση