Βρίσκεστε σε περιήγηση της ιστοσελίδας για πελάτες από: Greece. Με βάση τα δεδομένα τοποθεσίας, η προτεινόμενη έκδοση της ιστοσελίδας για εσάς είναι USA / US
Εδώ θα βρείτε τον μέχρι πρότινως ”χώρο στάθμευσης”
Πινακασ πελατη
Στο καλάθι σας
Εγγραφή

Ταυτοποίηση του υπευθύνου ατόμου επικοινωνίας

Οι ελάτες από τις εταιρείες, οι οποίοι συνδέονται στον γενικό κωδικό της εταιρείας τους, θα καλούνται να συμπληρώνουν την κάρτα ταυτοποίησης του υπευθύνου ατόμου επικοινωνίας. Θα πρέπει να επιλέξετε από τα άτομα που έχουν οριστεί ως υπεύθυνοι επικοινωνίας (εάν υπάρχουν) ή να ορίσετε νέο, να συμπληρώσετε όλα τα πεδία που απαιτούνται στην κάρτα και κατόπιν να πατήσετε στον σύνδεσμο ενεργοποίησης, ο οποίος εμφανίζεται στην επιστολή – e-mail που σας απεστάλη.

Η ταυτοποίηση των συγκεκριμένων ατόμων που χρησιμοποιούν την υπηρεσία μας επιτρέπει να καταγράφουμε συγκεκριμένα στοιχεία σας για την πραγματοποίηση παραγγελιών. Βελτιώνει επίσης την παράδοση των εμπορευμάτων στο υπεύθυνο για την εργασία αυτή, προσωπικό της επιχείρησής σας.

Η μηχανή αναζήτησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον, επιλέξτε την αναβαθμισμένη έκδοση