Βρίσκεστε σε περιήγηση της ιστοσελίδας για πελάτες από: Greece. Με βάση τα δεδομένα τοποθεσίας, η προτεινόμενη έκδοση της ιστοσελίδας για εσάς είναι USA / US
Εδώ θα βρείτε τον μέχρι πρότινως ”χώρο στάθμευσης”
Πινακασ πελατη
Στο καλάθι σας
Εγγραφή

Ληξιπρόθεσμες οφειλές

Εάν στον λογαριασμό του πελάτη υπάρχουν ληξιπρόθεσμες πληρωμές, το σύστημα αρχικά ενημερώνει για την ανάγκη εξόφλησης των υποχρεώσεων, και μετά το πέρας του χρονικού ορίου που ορίζεται, η υνατότητα υποβολής παραγγελιών, κλειδώνει πλήρως.

Το μήνυμα για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές εμφανίζεται κατά την είσοδό σας στο σύστημα.
Σε περίπτωση που η δυνατότητα υποβολής παραγγελιών είναι εξ ολοκλήρου κλειδωμένη, προβάλλετα ακόμη η προειδοποίηση όταν επιχειρήσετε να ανοίξετε νέα παραγγελία.

Εάν η προθεσμία εξόφλησης έχει κατά πολύ υπερκεραστεί, ενδέχεται να προκύψει ακύρωση όλων των επιβεβαιωμένων παραδόσεων για όλες τις υποβληθείσες και μη πραγματοποιημένες παραγγελίες.

Το μήνυμα για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι επίσης διαθέσιμη στον πίνακα "Ανεκπεραίωτα τιμολόγια". Εκεί μεταξύ άλλων εμφανίζονται από τις αρχές του 2011, όλα τα ανεξόφλητα τιμολόγια πώλησης. Τιμολόγια προηγούμενων ετών δεν είναι διαθέσιμα on-line. Ο πίνακας περιέχει επίσης λεπτομερείς πληροφορίες που αφορούν τα ποσά πληρωμής στην δεδομένη νομισματική μονάδα, την προθεσμία εξόφλησης καθώς και το σύνολο των ημερών κατά τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία εξόφλησης.

Απλήρωτα τιμολόγια πωλήσεων με τρόπο πληρωμής “τραπεζική μεταφορά” μπορούν να διευθετηθούν με τραπεζική μεταφορά στον τραπεζικό μας λογαριασμό. 

Εάν έχετε παρατηρήσεις σχετικά με το ισοζύγιό σας που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας μας, προκειμένου να επιλυθούν οι πιαθνε΄ςαμφιβολίες.

Η μηχανή αναζήτησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον, επιλέξτε την αναβαθμισμένη έκδοση