Εδώ θα βρείτε τον μέχρι πρότινως ”χώρο στάθμευσης”
Πινακασ πελατη
Στο καλάθι σας
Εγγραφή

Αναζήτηση προϊόντων

Η μηχανή αναζήτησης της ΤΜΕ σας παρέχει την δυνατότητα να αναζητήσετε ζητούμενα προϊόντα μέσω της χρήσης των παρακάτω ορισμών:

 • πλήρης ή τμηματική ονομασία:
  • του κωδικού της TME πχ. MX-6410-03A,
  • του κβωδικούο του κατασκευαστή. 22-27-2031 (οι κωδικοί της MOLEX),
 • επωνυμία ή καθορισμό (λέξεις κλειδιά) πχ. βύσμα κυκλώματος εκτυπωτή,
 • παράμετροι πχ.: 3 ακίδων KK2.54,
 • εναλλακτικό εξάρτημα. (σύμβολο άλλου προμηθευτή),

Όλες αυτές οι επιλογές μπορούν να τοποθετηθούν με τυχαία σειρά, πχ:

 • βύσμα 3ακίδων kk2.54,
 • MX-6410-03A 3ακίδων βύσμα,
 • KK2.54 3ακίδων 22-27-2031.

Προκειμένου να σα διευκολύνουμετην αναζήτηση μέσα στη βάση της ΤΜΕ, προσθέσαμε στην μηχανή αναζήτησης τη λειτουργία ΣυνΠλην η οποία σας παρέχει την δυνατότητα να προσθέσετε ή να αποκλείσετε λέξεις από τα αποτελέσματα αναζήτησης.
Στο κουτί της αναζήτησης μπορείτε απλά να γράψετε μερικές λέξεις και να λάβετε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε το πρόσημο (+) και (-) με σκοπό την ακριβέστερη αναζήτηση.

Το πρόσημο (+) εμφανιζόμενο αμέσως εμπρος απότην λέξη σημαίνει ότι η λέξη θα πρέπει να περιέχεται στο αποτέλεσμα της αναζήτησης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
+1N +4007 - βρίσκει όλες τις διόδους 1n και μεταξύ τους μόνο αυτές με επισήμανση 4007
1N 4007 - είναι ισοδύναμο με το παραπάνω.

Παρόμοια μπορείτε να καταχωρήσετε λέξεις προς αναζήτηση, πχ:
+δίοδος+LED+κόκκινη (δίοδος led κόκκινη) και στα αποτελέσματα της αναζήτησης θα λάβετε κόκκινες διόδους led.

Το πρόσημο (-) εμφανιζόμενο εμπρός από την λέξη σημαίνει ότι κάθε προϊόν του οποίου η περιγραφή περιέχει την λέξη αυτή, θα αποκλείεται από την αναζήτηση.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
+1N -4007 - βρίσκει όλες τις διόδους εκτός από τις διόδους 4007,
+1N -4007 -4002 - βρίσκει όλες τις διόδους με εξαίρεση τις 4007 και με εξαίρεση τις 4002.

Παρόμοια μπορείτε να γράψετε λεκτικές αναζητήσεις, πχ:
+δίοδος +led - κόκκινη , και στα αποτελέσματα να έχετε διόδους LED, με εξαίρεση τις κόκκινες.

Μπορείτε να πειραματιστείτε προσθέτοντας ή αφαιρώντας λέξεις από την ερώτησή σας, καθώς και να χειραγωγήσετε να αποτελέσματα με τα πρόσημα (+) και (-) , τμηματικά περιορίζοντας τα αποτελέσματα της αναζήτησης προκειμένου να επιτύχετε αυτά που πλησιάζουν στις απαιτήσεις σας.

Επιπλέον, χάρη στην λειτουργία ΣυνΠπλην, σας είναι πλέον ευκολότερο να βρείτε αντικείμενα, όταν μεταξύ των κωδικών τους υπαρχουν παύλες, κάθετες, τελείες, κενά, αστερίσκοι, υπογραμμίσεις. Αναζητώντας αντίσταση SMD1206 1K1(ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 5% 1206 SMD 1K1), αρκεί να γράψετε τμήμα της ονομασίας πχ, 1.1k ώστε μεταξύ των αποτελεσμάτων να εμφανιστεί το ζητηθέν προϊόν.


Θα σας είμαστε ευγνώμονες, για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις που αφορούν την μηχανή αναζήτησης, την νέα της λειτουργία, καθώς επίσης και για προτάσεις μελλοντικής βελτίωσης της διαδικτυακής μας υπηρεσίας. Μπορείτε να απευθύνεστε στην διεύθυνση της: export@tme.eu

Η μηχανή αναζήτησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον, επιλέξτε την αναβαθμισμένη έκδοση