Βρίσκεστε σε περιήγηση της ιστοσελίδας για πελάτες από: Greece. Με βάση τα δεδομένα τοποθεσίας, η προτεινόμενη έκδοση της ιστοσελίδας για εσάς είναι USA / US
Εδώ θα βρείτε τον μέχρι πρότινως ”χώρο στάθμευσης”

Η μηχανή αναζήτησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον, επιλέξτε την αναβαθμισμένη έκδοση

Πινακασ πελατη
Στο καλάθι σας

Λήψη αντικειμένων από τα Αγαπημένα

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την λήψη αντικειμένων που βρίσκονται στα Αγαπημένα. Αρκεί να καταδείξετε τον φάκελο από τον οποίο θα πρέπει να ληφθούν προίόντα και να επιβεβαιώσετε την επιλογή με το εικονίδιο "Φόρτωση". 

Κατόπιν θα πρέπει να ορίσετε πόσες φορές ο συγκεκριμένος φάκελος θα πρέπει να προστεθεί στην Γρήγορη Αγορά. Η επιλογή αυτή είναι χρήσιμη, εάν συγκεκριμένος φάκελος θα πρέπει να παραγγελθεί, πολλαπλά. Στην περίπτωση αυτη, δεν υπάρχει η υποχρέωση φόρτωσης στην Γρήγορη Αγορά, πολλαπλά. Μετά την εισαγωγή λίστας αντικειμένων, εμφανίζεται το άθροισμα, στο οποίο μπορείτε να ελέγξετε την ορθότητα των εισαχθέντων γραμμών.

Σε περίπτωση σφάλματος κατά την εγγραφή θέσης, εμφανίζεται μήνυμα που πληροφορεί για το σφάλμα. Θα πρέπει να γίνει επεξεργασία της εσφαλμένης γραμμής, και κατόπιν να γίνει αποδοχή των αλλαγών μέσω του πλήκτρου „enter” ή του εικονιδίου με την δισκέτα που βρίσκεται στο τέρμα της γραμμής προς επεξεργασία.