Εδώ θα βρείτε τον μέχρι πρότινως ”χώρο στάθμευσης”
Πινακασ πελατη
Στο καλάθι σας
Εγγραφή

Σύστημα ενημέρωσης διαθεσιμότητας

Το σύστημα ενημέρωσης διαθεσιμότητας αποτελεί λειτουργία που επιτρέπει τον έλεγχο των αλλαγών που προκύπτουν στην κατάσταση αποθήκης της ΤΜΕ.

Ξεχωρίζουν δύο είδη ενημερώσεων:

 • ενημέρωση μία φορά, όταν η κατάσταση αποθήκης ανέρχεται στο επίπεδο κάλυψης του συνόλου των αναγκών
 • πολλαπλές ενημερώσεις όταν η κατάσταση αποθήκης αυξάνεται, αλλά δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες. Αποστέλλονται μέχρις ώτου η κατάσταση αποθήκης καλύπτει το σύνολο των αναγκών.

Οι ενημερώσεις μπορούν να ενεργοποιηθούν από το επίπεδο:

 • του καταλόγου
 • του πεδίου Αγαπημένα
 • την κάρτα προϊόντος
 • την Γρήγορη Αγορά
 • το καλάθι (στην περίπτωση όπου απο το καλάθι αφαιρείται προϊόν, του οποίου η κατάσταση αποθήκης ισούται με 0

Για να ενεργοποιήσετε τις ενημερώσεις, θα πρέπει να πατήσετε στο εικονίδιο „καμπανάκι” που βρίσκεται δίπλα στο προϊόν, να εισάγετε την επιθυμητή ποσότητα και να επιβεβαιώσετε την επιλογή με το πλήκτρο „εγγραφή”.

Εάν η ενημέρωση πρόκειται να αποστέλλεται για κάθε αύξηση της κατάστασης αποθήκης, θα πρέπει κατά την ενεργοποίησή του να σημειώσετε το ευρισκόμενο σε αυτό εικονίδιο. Τέτοιο είδος ενημέρωσης θα είναι ενεργό μέχρι το σημείο όπου η κατάσταση αποθήκης θα καλύπτει τις ανάγκες που έχουν δηλωθεί κατά 100%.

Όλες οι πληροφορίες που αφορούν ενεργές ενημερώσεις βρίσκονται στον πίνακα „Ενημερώσεων”, ο οποίος είναι προσβάσιμος μετά την είσοδο στην υπηρεσία.

Οι ρυθμίσεις των ενημερώσεων μπορούν εξατομικευμένα να τροποποιηθούν. Αρκεί το πάτημα στην επιθυμητή ποσότητα, πραγματοποίηση των αλλαγών και επιβεβαίωση με το πλήκτρο „εγγραφή”.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να απενεργοποιηθεί:

 • Στον πίνακα, σημειώνοντας το εικονίδιο δίπλα σε δεδομένο προϊόν, και κατόπιν πάτημα στο πλήκτρο „διαγραφή”,
 • στον κατάλογο Γρήγορης Αγοράς, στο πεδίο των Αγαπημένων, ή στην κάρτα προϊόντος, μετά το πάτημα στο εικονίδιο των αγαπημένων, και το πάτημα του πλήκτρου „διαγραφή”,Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε την πρόταση αποστολής ενημερώσεων κατά την αφαίρεση θέσης με μηδενική κατάσταση αποθήκης, αρκεί να πατήσετε το πλήκτρο „Ακύρωση χωρίς εκ νέου ερώτηση”.

Η ενημέρωση αυτή μπορεί να ενεργοποιηθεί εκ νέου, επιλέγοντας την κατάλληλη επιλογή από τον πίνακα ενημερώσεων.

Στον πίνακα ενημερώσεων υπάρχει η δυνατότητα φιλτραρίσματος προϊόντων κατά:

 • σύμβολο TME,
 • σύμβολο Πελάτη,
 • σήμανση κατασκευαστή,
 • ονομασία κατασκευαστή,
 • περιγραφή προϊόντος.

Οι ενημερώσεις αυτές αποστέλλονται στην διεύθυνση email του προσώπου που έχει εισέλθει στην υπηρεσία. Είναι ορατές απο τόν πίνακα „Ο λογαριασμός σας → Στοιχεία επικοινωνίας”.

Η μηχανή αναζήτησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον, επιλέξτε την αναβαθμισμένη έκδοση