Βρίσκεστε σε περιήγηση της ιστοσελίδας για πελάτες από: Greece. Με βάση τα δεδομένα τοποθεσίας, η προτεινόμενη έκδοση της ιστοσελίδας για εσάς είναι USA / US
Εδώ θα βρείτε τον μέχρι πρότινως ”χώρο στάθμευσης”
Πινακασ πελατη
Στο καλάθι σας
Εγγραφή

Αντιγραφή και διάθεση συνδέσμου για σύγκριση

Μπορούμε την σύγκριση που έχουμε ορίσει, να την δείξουμε σε άλλους. Όλες οι εφαρμοσμένες ρυθμίσεις παραμένουν χωρίς αλλαγές και το άτομο στο οποίο αποστέλλουμε τον σύνδεσμο, μπορεί να δει την δική μας διαμόρφωση.

Η διάθεση της σύγκρισης είναι δυνατή μέσω του πλήκτρου „Διάθεση” που βρίσκεται στην δεξιά πάνω γωνία του πίνακα σύγκρισης. 

Με το άνοιγμα του νέου παραθύρου μπορούμε να αντιγράψουμε στο αρχείο τον δημιουργημένο σύνδεσμο ( σε ορισμένες εκδόσεις μηχανών αναζήτησης μπορούμε επίσης να κάνουμε χρήση της επιλογής “αντιγραφή στο αρχείο”)

Η μηχανή αναζήτησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον, επιλέξτε την αναβαθμισμένη έκδοση