Βρίσκεστε σε περιήγηση της ιστοσελίδας για πελάτες από: Greece. Με βάση τα δεδομένα τοποθεσίας, η προτεινόμενη έκδοση της ιστοσελίδας για εσάς είναι USA / US
Εδώ θα βρείτε τον μέχρι πρότινως ”χώρο στάθμευσης”

Η μηχανή αναζήτησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον, επιλέξτε την αναβαθμισμένη έκδοση

Πινακασ πελατη
Στο καλάθι σας

Ορισμός προσωπικού τύπου αρχείων

Το Quick Buy επιτρέπει τον ορισμό προσωπικού τύπου αρχείων. Για να ενεργοποιηθεί θα πρέπει να πατήσετε στο πλήκτρο “Εισαγωγή νέου τύπου αρχείου”, και κατόπιν να ορίσετε τις παραμέτρους:

  • Ονομασία τύπου αρχείου,
  • Διαχωρισμό μεταξύ κυψελών,
  • Προκριματικούς,
  • Αριθμό γραμμής από την οποία αρχίζουν τα σύμβολα,
  • Αριθμό στήλης με σύμβολο,
  • Αριθμό στήλης με ποσότητα. 

Οι δοθέντες προηγουμένως τύποι αρχείων, μπορούν να τύχουν επεξεργασίας στο πεδίο “Εισαγωγή τύπου αρχείου”. 

Θέλοντας να κάνετε χρήση του προηγούμενα ανοιγμένου τύπου αρχείου, θα πρέπει από την λίστα επιλογών να επιλέξετε “προσωπικός τύπος αρχείου”, και κατόπιν να φορτώσετε το κατάλληλο αρχείο.  

Μετά την προσθήκη προϊόντων στο Quick Buy,  εμφανίζεται πίνακας με όλα τα δοθέντα μέχρι εκείνη τη στιγμή, αντικείμενα.

Σε περίπτωση λανθασμένης εγγραφής θέσεως, εμφανίζεται ενημέρωση σχετικά με το είδος του σφάλματος. Θα πρέπει να διορθώσετε την εσφαλμένη γραμμή, και κατόπιν να προχωρήσετε σε αποδοχή των αλλαγών με το πλήκτρο ‘enter”, ή με το εικονίδιο της δισκέτας που βρίσκεται στο άκρο της διορθωμένης γραμμής.