Εδώ θα βρείτε τον μέχρι πρότινως ”χώρο στάθμευσης”
Πινακασ πελατη
Στο καλάθι σας
Εγγραφή

Πώς να παραγγείλετε

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Τα δεδομένα της επικεφαλίδας μπορούν αλλαχθούν καθόλη την διάρκεια της διαδικασίας παραγγελίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ποσότητας του προϊόντος που προέρχεται από γραμμή για την οποία η τιμή υπάρχει χειρόγραφα από υπάλληλο της ΤΜΕ.

 1. Εάν περιηγείστε στην ιστοσελίδα μας για πρώτη φορά ή δεν διαθέτετε τον δικό σας
  κωδικό εισόδου και πρόσβασης, συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής νέου πελάτη και εγγραφείτε στην βάση των πελατών μας.
 2. Εάν ήδη έχετε στοιχεία εισόδου, συμπληρώστε τα κουτιά: κωδικός εισόδου, κωδικός πρόσβασης, και επιβεβαιώστε πατώντας στο εικονίδιο "είσοδος" .
 3. Εάν είναι απαιτητό, συμπληρώστε την φόρμα ταυτοποίησης υπευθύνου επικοινωνίας
 4. Εάν έχετε μην ολοκληρωμένες παραγγελίες, η λίστα τους θα εμφανιστεί στο καλάθι (στην πάνω δεξιά γωνία του καταλόγου). Τότε μπορείτε να προσθέσετε επόμενα προϊόντα στην προηγουμένως ανοικτή παραγγελία ή να επιλέξετε το άνοιγμα μιας καινούριας παραγγελίας.
 5. Επιλέξτε το είδος που σας ενδιαφέρει χρησιμοποιώντας τη μηχανή αναζήτησης ή μέσω επισκόπησης στις ομάδες προϊόντων. Κατά την διάρκεια της αναζήτησης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συμβολισμούς που θέσατε νωρίτερα, σημειώνοντας το πεδίο “αναζήτηση στα σύμβολά μου”
 6. Γράψτε την επιλεχθείσα ποσότητα του επιλεγμένου προϊόντος, προσέχοντας τα εξής:
  • Πολλαπλασιασμό που ορίζεται στην στήλη "ποσότητα παραγγελίας" ,
  • Ελάχιστη ποσότητα του εμπορεύματος η οποία δηλώνει την ελάχιστη ποσότητα που ορίζεται για το συγκεκριμένο προϊόν στον πίνακα τιμών,
  • Πληρότητα παράδοσης – εσείς αποφασίζετε εάν σε περίπτωση έλλειψης της απαιτούμενης ποσότητας στην αποθήκη, αν θέλετε να περιμένετε την πληρότητα της παραγγελίας σας (σε αυτή την περίπτωση σημειώστε το παραθυράκι δίπλα στο συγκεκριμένο προϊόν στο καλάθι).
  • Σύμβολο πελάτη – Στο πεδίο αυτό μπορείτε να ορίσετε τον δικό σας ατομικό κωδικό για τα προϊόντα της ΤΜΕ. Χρειάζεται να επιβεβαιώσετε τον ορισμό πατώντας το εικονίδιο με την δισκέτα.
   Μετά την εισαγωγή του κωδικού σας στο σύστημα, θα μπορείτε να τον χρησιμοποιείτε κατά την αναζήτηση προϊόντων από τον κατάλογο.
 7. Επιβεβαιώστε πατώντας το εικονίδιο "Παραγγέλνω". Η παραγγελία του προϊόντος (επιβεβαίωση με το εικονίδιο "παραγγέλνω") αυτομάτως θέτει σε λειτουργία την κράτησή του στην αποθήκη, κάτι το οποίο αποδεικνύεται από την αλλαγή της ποσότητας διαθέσιμων τεμαχίων στην στήλη "κατάσταση αποθήκης" και η εμφάνιση του επιλεγμένου από εσάς προϊόντος στο καλάθι.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η μέγιστη ποσότητα γραμμής παραγγελίας καθώς και ολόκληρης της κατατεθειμένης παραγγελίας σε μια ημέρα, υπόκεινται σε περιορισμούς. Σε περίπτωση αδυναμίας προσθήκης στο καλάθι των επιλεγμένων προϊόντων, λόγω υπέρβασης των περιορισμών αυτών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα Εξαγωγών.

 1. Εάν ανοίγξετε μια νέα παραγγελία, πρίν να εισηγάγατε του πρώτου προϊόντος θα δείτε την επικεφαλίδα της παραγγελίας την οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε.

  Σε αυτήν βρίσκονται:

  • Όλες οι διευθύνσεις που είναι απαραίτητες για την σύνταξη της παραγγελίας όπως η διεύθυνση τιμολόγησης, η διεύθυνση του παραγγέλοντος καθώς και οι ενδεχόμενες διευθύνσεις αποστολής.
  • Αριθμός παραγγελίας του πελάτη – Ο δικός σας συμβολισμός της παραγγελίας στην ΤΜΕ.
  • Αναμενόμενη ημερομηνία αποστολής της παραγγελίας: – Η ημερομηνία που ορίζει τον χρόνο πραγματοποίησης της παραγγελίας από τον πελάτη
  • ΑΦΜ/ΑΦΜ EΕ – Ο αριθμός αυτός εμφανίζεται στο τιμολόγιο
  • Τρόπος αποστολής – Το είδος του μεταφορέα που εκτελεί την παράδοση του δέματος
  • Τρόπος πληρωμής – Ο τρόπος με τον οποίο εξοφλείται η δεδομένη παραγγελία
 2. Εάν θέλετε να παραγγείλετε γραμμή από την προσφορά πατήστε στον σύνδεσμο „Υπάρχει προσφορά" που βρίσκεται στο δεδομένο προϊόν και επομένως πατήστε το εικονίδιο „Παραγγέλνω".
  Αξιοποιώντας την προσφορά, μπορείτε να παραγγείλετε μόνο την ποσότητα που προτείνεται στην τιμή αυτή.
 3. Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε την ποσότητα του προϊόντος που παραγγέλνετε ή να το αφαιρέσετε από τα επιθυμητά, μεταβείτε στο καλάθι σας και κάντε τις αλλαγές που επιθυμείτε γράφοντας την απαιτούμενη ποσότητα στην στήλη "νέα ποσότητα" και επιβεβαιώστε την αλλαγή πατώντας το εικονίδιο με την δισκέτα.
  Ως αποτέλεσμα της επιβεβαίωσης θα είναι:
  • Νέα ποσότητα του προϊόντος στην γραμμή παραγγελίας ή αφαίρεση της δεδομένης γραμμής από την παραγγελία,
  • Αλλαγή της ποσότητας στην αποθήκη.
 4. Εάν θέλετε να καταθέσετε προκαταβολή για τα παραγγελθέντα προϊόντα, θα πρέπει να ανοίξετε την προφόρμα τιμολογίου. Για τον σκοπό αυτό, σημειώστε την επιλογή προκαταβολής κατά την υποβολή της παραγγελίας.
 5. Εάν θέλετε να προωθήσετε την παραγγελία προς πραγματοποίηση, πατήστε το εικονίδιο "Ολοκλήρωση παραγγελίας".
  Με το πάτημα του εικονιδίου “ολοκλήρωση παραγγελίας”, στην οθόνη θα εμφανιστεί η περίληψή της. Παρακαλούμε να ελέγξετε αν όλα τα στοιχεία είναι σωστά και κατόπιν επιβεβαιώστε την παραγγελία.

  Μπορείτε επίσης να δώσετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, στην οποία θα αποσταλεί επιβεβαίωση της παραγγελίας σε μορφή PDF.

 6. Εάν επιλέξατε ως τρόπο πληρωμής την μέθοδο της „προκαταβολής", με το κλείσιμο της παραγγελίας θα δείτε ένα κουτί με την δυνατότητα μετάβασης στον πίνακα πληρωμών μέσω PayPal/eService. Σας παρέχεται επίσης η δυνατότητα εκτύπωσης ή της λήψης της προφόρμας τιμολογίου με την μορφή PDF.
  Οι παραγγελίες με τον τρόπο πληρωμής «προκαταβολή» δεν συνδέονται με άλλες παραγγελίες. Το κόστος μεταφοράς υπολογίζεται σε κάθε προτιμολόγιο (proforma).

Προσοχή! Εάν δεν καταθέσετε παραγγελία μέσω του πλήκτρου "Κατάθεση παραγγελίας με υποχρέωση πληρωμής", πριν τις 02:00 ώρας Πολωνίας, όλες οι μη ολοκληρωμένες παραγγελίες που βρίσκονται στο καλάθι, την στιγμή εκείνη θα διαγραφούν και θα μεταφερθούν στα Αγαπημένα.

Η μηχανή αναζήτησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον, επιλέξτε την αναβαθμισμένη έκδοση