Βρίσκεστε σε περιήγηση της ιστοσελίδας για πελάτες από: Greece. Με βάση τα δεδομένα τοποθεσίας, η προτεινόμενη έκδοση της ιστοσελίδας για εσάς είναι USA / US
Εδώ θα βρείτε τον μέχρι πρότινως ”χώρο στάθμευσης”
Πινακασ πελατη
Στο καλάθι σας
Εγγραφή

Όροι εγγύησης

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. O Πωλητής, Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. με έδρα την πόλη Łodz (Ούτζ), διεύθυνση: οδ. Ustronna 41, 93-350 Łódź, εγγεγραμμένη στο Δικαστικό Μητρώο της πόλης του Łodz – κέντρο, ΧΧ Τμήμα εμπόρων, αριθμός KRS 0000165815ΑΦΜ729-010-89-84, REGON 473171710 , ύψος εταιρικού κεφαλαίου : 3.300.000,00 ζλότυ Πολωνίας, ονομαζόμενη στο εξής και ως „Εγγυητής” παραχωρεί στον αγοραστή του προϊόντος, εγγύηση για το χρονικό διάστημα ……….. μηνών, [η χρονική περίοδος της εγγύησης ορίζεται στις περιγραφές εμπορευμάτων στην ιστοσελίδα www.tme.eu]. Για τους συσσωρευτές που παραδίδονται μαζί με προϊόν, η διάρκεια εγγύησης ανέρχεται σε 6 μήνες από την ημερομηνία αγοράς.

2. Η περίοδος εγγύησης ξεκινά από την στιγμή παράδοσης του προϊόντος στον καταναλωτή. Σε περίπτωση που ο αγοραστής δεν είναι ταυτόχρονα καταναλωτής, η περίοδος εγγύησης ξεκινά από την στιγμή μετάθεσης σε αυτόν, των κινδύνων που σχετίζονται με την αγορά του προϊόντος.

3. Το γεωγραφικό εύρος κάλυψης περιλαμβάνει το έδαφος της Πολωνίας και το έδαφος του κράτους στο οποίο παραδίδεται το προϊόν από τον Εγγυητή.

4. Προκειμένου να αποφευχθούν φθορές, συνιστάται στον καταναλωτή, η λεπτομερής γνωριμία με τις οδηγίες χρήσης, η συμμόρφωση με αυτές και η αποφυγή υπέρβασης των μέγιστων παραμέτρων λειτουργίας του προϊόντος.

5. Η ευθύνη εκ του τίτλου εγγύησης δεν περιλαμβάνει ελαττώματα του προϊόντος, τα οποία προέκυψαν από αίτια άλλα από αυτά που προκύπτουν κατά την παραγωγή, και ειδικότερα αυτά που προέρχονται από την χρήση του προϊόντος, σε αντίθεση με τον προορισμό του και τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης.

6. Από την εγγύηση δεν καλύπτονται τμήματα από γυαλί, μπαταρίες, αγωγοί, περιβλήματα καθώς και υλικά που τυγχάνουν φυσιολογικής φθοράς κατά την διάρκεια της εκμετάλλευσης του προϊόντος (π.χ. ακίδες, καρβουνάκια κινητήρων, λαμπτήρες, κλπ). Θερμαντικά στοιχεία καλύπτονται από μία κατά μέγιστο αλλαγή στα πλαίσια της εγγύησης.

7. Η εγγύηση παύει να έχει ισχύ σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβιάσεις σφραγίδων, εκτέλεση ερασιτεχνικής αποσυναρμολόγησης, επισκευών ή μετατροπών από άτομα που δεν είναι εξουσιοδοτημένα ( δηλ. σημείο επισκευών χωρίς εξουσιοδότηση), ατελούς συντήρησης προϊόντος ή έλλειψης αυτής.

8. Η εγγύηση εξουσιοδοτεί, σε περίπτωση διαπίστωσης ελαττωμάτων, στα πλαίσια ισχύος αυτής. Σε δωρεάν επισκευές του αγορασθέντος προϊόντος. Τον τρόπο επισκευής του προϊόντος, ορίζει ο παρέχων την εγγύηση. Ο εγγυητής μπορεί ανάλογα με την εκτίμησή του, αντί επισκευής του προϊόντος να το αλλάξει με άλλο, απαλλαγμένο από ελαττώματα, είτε να προβεί σε επιστροφή χρημάτων, ίση με την αξία αγοράς του. Η εγγύηση δεν εξουσιοδοτεί την απαίτηση αλλαγής του προϊόντος με άλλο ελεύθερο από ελαττώματα ή την αποχώρηση από την συμφωνία και απαίτηση επιστροφής χρημάτων.

9. Η δήλωση βλάβης το προϊόντος θα πρέπει να κατατεθεί γραπτώς, μέσω e-mail, ή μέσω φάξ, ( στοιχεία επικοινωνίας στην επικεφαλίδα των όρων εγγύησης), και θα πρέπει επίσης να περιέχει: Όνομα, Επώνυμο, ή επωνυμία του Αγοραστή, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, μοντέλο, σειριακό αριθμό προϊόντος, αριθμό τιμολογίου καθώς και περιγραφή της βλάβης που είναι αποδεκτή από την εγγύηση.

10. Επιστροφές ελαττωματικού προϊόντος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στην έδρα του εγγυητή (Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. με έδρα στην οδό. Ustronna 41, 93-350, Łódź). Παρακαλούμε να μην αποστέλλετε ελαττωματικά προϊόντα στην έδρα του Εγγυητή χωρίς την προηγούμενη συμφωνία με τον Εγγυητή.

11. Ελαττώματα που δυσκολεύουν ή καθιστούν αδύνατη την χρήση του προϊόντος σύμφωνα με τον προορισμό του, και που αποκαλύπτονται σε χρόνο που καλύπτεται από εγγύηση, εξυπηρετούνται δωρεάν εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών από την ημέρα παράδοσης του προϊόντος στην έδρα του εγγυητή, με επιφύλαξη αναφορικά με το σημείο 8.

12. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας εγγύησης =, ο εγγυητής δεν εκδίδει διπλότυπο.

13. Ο εγγυητής ενημερώνει τον αγοραστή, πως διαχειριστής προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το σημ. 9 της παρούσας εγγύησης είναι η Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. με έδρα στην οδό. Ustronna 41, 93-350, στην πόλη Łódź.

14. Τα στοιχεία διατηρούνται αποκλειστικά για σκοπούς συσχετισμένους με την πραγματοποίηση των δικαιωμάτων που προκύπτουν από την εγγύηση καθώς και την αρχειοθέτηση. Τα προσωπικά στοιχεία είναι διαθέσιμα αποκλειστικά και μόνο σε άτομα εξουσιοδοτημένα με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Η παροχή δεδομένων από τον αγοραστή είναι εθελοντική, όμως η άρνηση παροχής, δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση των ανωτέρω αναφερόμενων σκοπών. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενο των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων καθώς και τις διορθώσεις τους. Στα επιτρεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, πλαίσια, η εγγύηση υπόκειται στο Πολωνικό δίκαιο και σύμφωνα με αυτό θα ερμηνεύεται.

15. Οποιεσδήποτε διαφορές μπορεί να προκύψουν από την παρούσα εγγύηση που χορηγείται σε αγοραστή ο οποίος δεν αποτελεί καταναλωτή, υπόκεινται στην επίλυση από δικαστήριο αρμόδιο για την έδρα της ΤΜΕ.

16. Τα στοιχεία τιμολογίου αγοράς προϊόντων στα πλαίσια αριθμού συσκευών / προϊόντων, ημερομηνίας πώλησης, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των όρων εγγύησης.

17. Η εγγύηση για πωληθέντα προϊόντα δεν αποκλείει, δεν περιορίζει και δεν αναιρεί τα δικαιώματα του καταναλωτή που προκύπτουν από εξασφαλίσεις για ελαττώματα του προϊόντος.

Η μηχανή αναζήτησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον, επιλέξτε την αναβαθμισμένη έκδοση