Βρίσκεστε σε περιήγηση της ιστοσελίδας για πελάτες από: Greece. Με βάση τα δεδομένα τοποθεσίας, η προτεινόμενη έκδοση της ιστοσελίδας για εσάς είναι USA / US
Εδώ θα βρείτε τον μέχρι πρότινως ”χώρο στάθμευσης”
Πινακασ πελατη
Στο καλάθι σας
Εγγραφή

Πολιτική cookies

  1. Τι είναι τα cookies;

Τα αρχεία cookies, δηλαδή «μπισκοτάκια», είναι αρχεία κειμένου που γράφονται από την βιτρίνα στον υπολογιστή ή άλλων συσκευών που διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο και έχουν την δυνατότητα να αναγνωρίζουν τα αποτελέσματα αναζήτησης, ή να αποθηκεύουν πληροφορίες και ρυθμίσεις. Τα «cookies», συνήθως περιέχουν το όνομα της ονομασίας της ιστοσελίδας προέλευσής τους τον χρόνο αποθήκευσής τους στον υπολογιστή ή άλλη συσκευή, καθώς και έναν μοναδικό αριθμό.

Τα αρχεία «cookies» επιτρέπουν την αναγνώριση της συσκευής του χρήστη, εξασφαλίζουν ικανοποιητική περιήγηση μεταξύ σελίδων, έχουν την ικανότητα μνήμης των προτιμήσεων του χρήστη ενώ βελτιώνουν συνολικά την χρήση ιστοσελίδων. Ορισμένα αρχεία είναι απαραίτητα για την ολοκληρωμένη χρήση βιτρινών του διαδικτύου. Τα αρχεία «cookies», χρησιμοποιούνται επίσης για την αναγνώριση των προτιμήσεων του χρήστη με την βοήθεια της παρακολούθησης του ιστορικού αναζητήσεων στο διαδίκτυο.

Τα αρχεία «cookies» επισκόπησης, διαγράφονται αυτόματα με το κλείσιμο της μηχανής αναζήτησης, ενώ τα μόνιμα αρχεία «cookies», παραμένουν στο σύστημα του χρήστη ακόμη και μετά την απενεργοποίηση της συσκευής ( μεταξύ άλλων προκειμένου να διατηρούν στην μνήμη τους, τις ρυθμίσεις του χρήστη όταν θα επισκεφθεί την ίδια ιστοσελίδα μελλοντικά).

  1. Για ποιό λόγο χρησιμοποιούνται τα αρχεία «cookies»;

Τα αρχεία «cookies» χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας, προκειμένου να διευκολύνουν την περιήγηση μεταξύ των υποσελίδων, λαμβάνοντας πληροφορίες στατιστικού περιεχομένου καθώς και καταγράφοντας τις προτιμήσεις και ρυθμίσεις σας κατά την επίσκεψη συγκεκριμένης σελίδας. Εφαρμόζουμε τα αρχεία “cookies” επίσης, προκειμένου να τελειοποιήσουμε την εξυπηρέτηση που προσφέρουμε μέσα από την βιτρίνα, και να σταθούμε με αποτελεσματικότητα απέναντι στις επιθυμίες των πελατών μας.

Επόμενος δυνατός τρόπος εκμετάλλευσης των αρχείων cookies, είναι η διαφήμιση της προσφοράς της ΤΜΕ, στο διαδίκτυο, βασισμένη σε μάρκετινγκ, που πραγματοποιείται με την βοήθεια εργαλείων από εξωτερικές εταιρείες (μετ. άλλων Google Adwords, Google Analytics, DoubleClick, AdRoll, Seznam). Οι διαφημίσεις της ΤΜΕ, στο διαδίκτυο εμφανίζονται από εξωτερικούς συνεργάτες. Η ΤΜΕ καθώς και οι εξωτερικοί συνεργάτες (μετ. άλλων Google, DoubleClik, AdRoll, Seznam) κάνουν χρήση των αρχείων cookies, με βάση τα οποία εμφανίζονται διαφημίσεις σύμφωνα με την επισκεψιμότητα του παραλήπτη, των διαφημίσεων στην ιστοσελίδα της ΤΜΕ.

  1. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία «cookies», και την χρήση τους στις σελίδες της Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Αρχεία «cookies» που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα tme.eu:
α) Απαραίτητα αρχεία «cookies» – τα αρχεία «cookies», σας επιτρέπουν την περιήγηση στην ιστοσελίδα και την χρήση του πλήρους φάσματος των λειτουργιών της, όπως η πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά, ορισμένα τμήματα της ιστοσελίδας μας δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν, όπως η δυνατότητα αγορών. Δεν συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες που παρακολουθείτε στο διαδίκτυο, ή εκείνες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μάρκετινγκ.
β) Τα αρχεία «cookies» που σχετίζονται με αποδοτικότητα - Με τη βοήθεια των αρχείων «cookies» αυτών, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας μας, μεταξύ των οποίων, δεδομένα επισκεψιμότητας από χρήστες, αλλά και τυχόν σφάλματα. Τα αρχεία «cookies» αυτής της κατηγορίας δεν συλλέγουν πληροφορίες οι οποίες θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την ταυτότητα του χρήστη: διατηρούνται ώς ανώνυμα δεδομένα και χρησιμεύουν αποκλειστικά για σκοπούς στατιστικούς - για την βελτίωση της λειτουργίας ιστοσελίδας μας, αναγνώριση ενδιαφερομένων ατόμων που την επισκέπτονται, μέτρηση αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών μας.
γ) Τα αρχεία «cookies» συνδέονται με την λειτουργικότητα - τα αρχεία αυτά διορθώνουν την ποιότητα της επισκόπησης των πόρων της ιστοσελίδας μας, εξασφαλίζοντας διεύρυνση της λειτουργικότητας, για παράδειγμα μέσω της αποθήκευσης των προτιμήσεων του χρήστη ( πχ επιλογή κράτους, γλώσσας).
δ) Αρχεία «cookies» εξωτερικών εταιρειών – στο σύστημά μας μπορεί να χρησιμοποιηθούν αρχεία «cookies» τρίτων. Πρόκειται για αρχεία που προέρχονται είτε από εγκατεστημένους μηχανισμούς στο λογισμικό της tme.eu, και παραγόμενους από εταιρείες καθώς και αρχεία που τυγχάνουν διαχείρισης από εξωτερικούς μηχανισμούς τρίτων εταιρειών. Πρόκειται για αρχεία τα οποία δεν συγκεντρώνουν πληροφορίες οι οποίες μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να αποκαλύψουν τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη: διατηρούνται ώς ανώνυμα δεδομένα και χρησιμεύουν αποκλειστικά για σκοπούς στατιστικούς - για την βελτίωση της λειτουργίας ιστοσελίδας μας, αναγνώριση ενδιαφερομένων ατόμων που την επισκέπτονται, μέτρηση αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών μας.

  1. Διαχείριση αρχείων «cookies»

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα κάθε στιγμή να ελέγχει τον τρόπο χρήσης των αρχείων «cookies» μέσα από την μηχανή αναζήτησης που διαθέτει ο υπολογιστής του, καθώς από την λειτουργία “βοήθεια” της μηχανής αναζήτησης παρέχονται όλες οι πληροφορίες που δίνουν οδηγίες για τον τρόπο. Πληροφορίες για τα αρχεία “cookies” βρίσκονται στην επιλογή της βοήθειας σε κάθε μηχανή αναζήτησης. Μπορούμε συγκεκριμένα να ορίσουμε τις προεπιλογές και να προβούμε σε ρυθμίσεις έτσι ώστε η μηχανή αναζήτησης να απενεργοποιεί την χρήση «cookies», να τα μπλοκάρει, ή να προβάλλει ειδοποίηση πρίν την εγγραφή του αρχείου «cookies» στον υπολογιστή του χρήστη.

Θα πρέπει να να θυμάστε πως οι προεπιλογές μπορούν να ρυθμιστούν μεμονωμένα σε κάθε μηχανή αναζήτησης σε όλους τους υπολογιστές που χρησιμοποιούνται.

Σημαντικό: Εάν ο χρήστης απενεργοποιήσεις όλα τα αρχεία «cookies» ή μπλοκάρει την λειτουργία της υπηρεσίας των αρχείων «cookies» για συγκεκριμένη βιτρίνα, ενδέχεται η προεπισκόπησή της, να εξακολουθήσει να λειτουργεί κανονικά, αλλά ορισμένες λειτουργίες της μπορεί να μην λειτουργούν κανονικά ή να μην λειτουργούν καθόλου.

Για παράδειγμα, εάν ο χρήστης μπλοκάρει ή διαφορετικά ακυρώσει την αποδοχή λήψης αρχείων «cookies» δεν θα είναι εφικτή η χρήση της βιτρίνας, στην οποία θα απαιτείται είσοδος μέσω κωδικού.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία “cookies” καθώς και τους τρόπους αναστολής των υπηρεσιών των αρχείων «cookies» μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.aboutcookies.org.

Πληροφορίες σχετικά με την χρήση των αρχείων «cookies» σε μηχανές αναζήτησης κινητών τηλεφώνων καθώς και τρόποι απόρριψης ή διαγραφής, θα πρέπει να αναζητηθούν στις οδηγίες του κινητού σας τηλεφώνου.

  1. Αλλαγές όρων χρήσης των αρχείων «cookies»

Το κείμενο αυτό μπορεί να είναι μερικώς ανανεωμένο σε συνάρτηση με αλλαγές στην ιστοσελίδα μας ή όρους που αφορούν αρχεία «cookies», και για τον λόγο αυτό, σας παροτρύνουμε να προβαίνετε σε έλεγχο τακτικά με σκοπό την αποκόμιση πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο που κάνουμε χρήση των αρχείων αυτών.

Το κείμενο αυτό ανανεώθηκε τελευταία φορά στις 20.03.2013

Η νεώτερη έκδοση των κανόνων, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα αυτή.

Για οποιαδήποτε ερώτηση / ή παρατήρηση που αφορά την χρήση αρχείων «cookies» από την εταιρεία Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. θα πρέπει να απευθύνεστε στην διεύθυνση: internet@tme.pl

Η μηχανή αναζήτησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον, επιλέξτε την αναβαθμισμένη έκδοση