Εδώ θα βρείτε τον μέχρι πρότινως ”χώρο στάθμευσης”
Πινακασ πελατη
Στο καλάθι σας
Συνδεθείτε

Πολιτική απορρήτου

Προτείνεται ότι τα πρόσωπα που επισκέπτονται το σέρβις που είναι διαθέσιμο στις διευθύνσεις (www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, tme-germany.de) και ι πελάτες της εταιρείας Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. ή μια από τις θυγατρικές εταιρείας της, να εξοικειωθούν με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, πριν παραδώσουν οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και/ή πριν συμπληρώσουν οποιοδήποτε ηλεκτρονικό έντυπο που βρίσκεται στο διαδικτυακό σέρβις. Η παρακάτω πολιτική δείχνει ποιες πληροφορίες που επιτρέπουν ταυτοποίηση προσώπου μπορεί να συγκεντρωθούν και χρησιμοποιηθούν. Στην παρούσα πολιτική λήφθηκαν υπόψην ακόμη άλλα σημαντικά θέματα που αφορούν ιδιωτική ζωή προσώπων.
 
 

Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικής Ζωής

Πίνακας περιεχομένων:

1. Γενικές προβλέψεις
2. Συλλογή δεδομένων
3. Επεξεργασία δεδομένων
4. Δικαιώματα σχετικά με επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
5. Χρόνος διατήρησης δεδομένων
6. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
7. Ασφάλεια δεδομένων
8. Συλλογή δεδομένων με χρήση των cookies
9. Προφιλοποίηση
10. Συνδρομή των δωρεάν (Newsletter TME)
11. Αποστολή σε άλλες ιστοσελίδες
12. Τελικές διατάξεις

 

1. Γενικές διατάξεις

Ο σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι:

 • η εγγύηση να καταλάβετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνουμε από σας, σε ποια βάση και για ποιους λόγους συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα καθώς και σε ποιον τα διθέτουμε,

 • η εξήγηση με ποιον τρόπο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας δίνετε με σκοπό να χρησιμοποιήσετε ευχαρίστως του σέρβις TME και

 • η εξήγηση των διακαιωμάτων και των προτιμήσεων σας σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτηρα και τον τρόπο με τον οποίο προστατεύοοουμε την ιδιωτικήζωή σας.

1) η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης «Multisort Elektronik Sp. z o.o.» με έδρα στο Λούτζ [Łódź], διεύθυνση: Ustronna 41, 93-350 Łódź, καταγραμμένης στο Πρβτοδίκαιο για τη Λούτζ-Σρουντμιέστσιε [Łódź-Śródmieście] Κ' Οικονομικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου (KRS) υπό τον Αριθμό Εθνικού Δικαστικού Μητρώου (KRS): 0000165815, ποσό του εταιρικού κεφαλείοτ: 3.300.000,00 ζλότυ, ΑΦΜ 729-010-89-84, Στατιστικός αριθμός επιχείρησης «REGON» 473171710 (εφεξής εταιρεία) και οι θυγατρικές εταιρείες της, παρατηρούν τους κανόνες προστασία ιδιωτικής ζωής φυσικών προσώπων και κατάλληλα προστατεύουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους.

Η παρούσα πολιτική απορρήτους εφαρμόζεται σε όλες τις πληροφορίες που συλλέγονται ή χρησιμοποιούνται από τη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. ή τις θυγατρικές εταιρείες της και ειδικά αφορά στις υπηρεσίες που προσφέρονται από την εταιρεία και τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις μέσα από τα διαδικτυακά σέρβις διαθέσιμα στις εξής ιστοσελίδες: www.tme.eu/pl, /gb, /de, /ro, /hu, /cz, /sk, /es, /it, /sk και καθένα από αυτά λέγεται ξεχωριστά « Διαδικτυακό Σέρβις ΤΜΕ».

2) αν σχετικά με συγκεκριμένο διαδικτυακό σέρβις ΤΜE ισχύουν ειδικές νομικές απαιτήσεις σχετικά με προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κι επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αυτές ρυθμίζονται από την ξεχωριστή πολιτική απορρήτου και διαθέτονται στην ιστοσελίδα αυτού του διαδικτυακού σέρβις ΤΜΕ το οποίο αφορούν (εφεξής «Τοπική Πολιτικής Ιδιωτικής Ζωής ΤΜΕ». Προβλέψεις της τοπικής πολιτικής απορρήτου ΤΜΕ στο πλαίσιο που αυτές είναι συμβατές με την παρούσα πολιτική απορρήτου κατάλληλα αντικαθίστανται, τροποποιούν ή αποκλείουν προβλέψεις της παρούσας πολιτικής απορρήτου, αλλά αποκλειστικά σε σχέση με το διαδικτυακό σέρβις ΤΜΕ στη σελίδα του οποίους υπάρχει η τοπική πολιτική απορρήτου.

3) Η παρούσα πολιτική προστασίας ιδιωτικής ζωής δεν καλύπτει ιστοσελίδες και υπηρεσίες τρίτων η διάθεση στις οποίες προσφέρεται μέσα από τους συνδέσμους που βρίσκονται στην προαναφερόμενη πύλη.

4) Ο πελάτης εν έννοια της παρούσας πολιτικής απορρήτου είναι φυσικό πρόσωπο που επισκέπτεται το διαδικτυακό σέρβις ΤΜE και/ή χρησιμοποιεί υπηρεσίες της εταιρείας αι των συνδεδεμένων επιχειρήσεών της.

 

2. Συλλογή δεδομένων

1) Ο υπεύθυνος επιχείρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δηλαδή η οντότητα που αποφασίζει για τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τους κανόνες του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (εφεξής: ΓΚΠΔ) σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πελατών πιθανών πελατών κι άλλων φυσικών προσώπων που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα https://www.tme.eu, είναι η εταιρείας περιορισμένης ευθύνης Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. με έδρα στο Λούτζ [Łódź], διεύθυνση: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź (εφεξής: η TME).

2) Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας γιατί αυτό είναι απαραίτητο με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης που περιέχεται στην ιστοσελίδα https://www.tme.eu, δηλ. εκτέλεση υπηρεσιών και αυτό είναι συμβατό με το άρθρο 6 εδάφιο 1 γράμμα β του ΓΚΠΔ) και επιπλέον επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό:

 • την καταγραφή το χρήστη στο σύστημα παραγγελιών και τη διασφάλιση εξυπηρέτησης του χρήστη συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης της προσφοράς προϊόβτων και τη εκτέλεσης παραγγελίας (αυτό είναι συμβατό με το άρθρο 6 εδάφιο 1 γράμμα β του ΓΚΠΔ),
 • την πιθανή επαφή και την απάντηση στο πρόβλημα/την ερώτηση που δηλώνεται μέσα από το έντυπο (αυτό είναι συμβατό με το άρθρο 6 εδάφιο 1 γράμμα α του ΓΚΠΔ),
 • την πιθανή επαφή και την απάντηση στην ερώτηση σχετικά με την προσφορά προϊόντων που δηλώνεται μέσα από το έντυπο (αυτό είναι συμβατό με το άρθρο 6 εδάφιο 1 γράμμα α του ΓΚΠΔ),
 • την ανάκριση αξιώσεων και παραπόνων (αυτό είναι συμβατό με το άρθρο 6 εδάφιο 1 γράμμα γ του ΓΚΠΔ),
 • την αξίωση απαιτήσεων σχετικά με τη σύμβαση ασφάλισης (αυτό ειναι συμβατό με το άρθρο 6 εδάφιο 1 γράμμα ζ του ΓΚΠΔ) όπου νόμιμμα βεσισμένος σκοππός είναι το δικαίωμα αξίωσης απαιτήσεων,
 • την αρχειοθήκη (αυτό ειναι συμβατό με το άρθρο 6 εδάφιο 1 γράμμα γ του ΓΚΠΔ),
 • τη στατιστικοποίηση (αυτό ειναι συμβατό με το άρθρο 6 εδάφιο 1 γράμμα ζ του ΓΚΠΔ) όπυ νόμιμα βαασεσένος σκοπός του διχειριστή δεδομένων είνααι η κατοχή στατιστικών στοιχείων των δράσεων που άαγουμε και έτσι μπορούμε να βελτιώσουμε τη δραστηριότητα που άγουμε.

Επιπρόσθετα μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα για τους λόγους μάρκετινγκ δηλαδή την προαγωγή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αν το κάνουμε χωρίς να χρησιμοποιούμε τα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, τότε η νομική βάση τέλεσης αυτών των πράξεων είναι το άρθρο 6 εδάφιο 1 γράμμα ζ του ΓΚΠΔ όπου ο νόμιμα βασισμένος σκοπός του διαχειριστή δεδομένων είναι τέλεση των πράξεων μάρκετινγκ. Ενώ, όταν για αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε τα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας δηλαδή το e-mail, το τηλέφωνο, τότε σχετικά με άλλες ισχύουσες νομικές διατάξεις, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο βάσει της συναίνεσής σας (το άρθρο 6 εδάφιο 1 γράμμα α του ΓΚΠΔ).

3) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της εταιρείας είναι υπό επεξεργασία και προστατεύονται σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις που ισχύουν σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ άλλων τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και τις διατάξεις του περί προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα νόμου.

Η εταιρεία δεν μεταβιβάζει, δεν πουλάει και δεν δανείζει τα συλλεγμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε άλλα πρόσωπα ή άλλους φορείς εκτός αν έτσι πληροί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις νομικές διατάξεις ή τη συναίνεση του προσώπου το οποίο αυτές αφορούν. Η εταιρεία μπορεί να παρέχει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την επεξεργασία τους σε άλλες φορείς και επιχειρήσεις με τους όρους που ορίζονται από τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

4) Ο πελάτης καταγραφόμενος στο σέρβις μέσα από το έντυπο καταγραφής, δίνει το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας, τι e-mail, το τηλέφωνο επικοινωνίας, τη χώρα, την πόλη, τον ταχυδρομικό κώδικα και τη γλώσσα. Το να παρέχει τα εν λόογω δεδομένα είναι εθελοντικό, ενώ το να γράψωει το όνομα, το επώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας είναι υποχρεωτικός με σκοπό τη σύναψη σύμβασης πώλησης προϊόντων με την εταιρεία.

5) Κατά την καταγραφή του ο πελάτης γράφει τον κωδικό login και τον κωδικό πρόσβασης στο λογαρισμό του πελάτη στο σέρβις. Το login και ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να προστατεύονται από τον πελάτη από τη χρήση τους από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
 

3. Χρήση δεδομένων

1) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να μεταβιβάζονται σε άλλους φορείς που επεξεργάζονται τα δεδομένα εξ ονόματός τους, μεταξύ άλλων:

 • οι φορείς που ασκούν δραστηριότητα ταχυδρομείου ή κούριερ,
 • οι τράπεζες και οι διαμεσολαβητές πληρωμών (στην εξάρτηση από τη μέθοδο πληρωμής που επέλεξε ο πελάτης) με σκοπό την επιστροφή των μην δικαιολογημένων παροχών,
 • οι διαμεσολαβητές πληρωμών (σε περίπτωση που ο πελάτης επιλέγει αυτή τη μέθοδο πληρωμής - με σκοπό την εκτέλεση της πληρωμής,
 • οι δημόσιοι φορείς ή άλλοι φορείς που είναι εξουσιοδοτημένοι, βάσει νομικών διατάξεων, με σκοπό την εκπλήρωση των καθηκόντων τους (Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, αρχές επιβολής του νόμου κλπ.),
 • οι φορείς που εξυπηρετούν τα τηλεπικοινωνιακά συστήματά μας (εταιρείες hosting, παροχέας υπηρεσιών IT),
 • οι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες για μας στο πλαίσιο νομικής συνδρομής, λογιστικής, φόρων, εκτέλεσης ή συμβουλών.

2) Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσα από την άμεση επαφή του πελάτη με την εταιρεία μέσα από την ιστοσελίδα, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με σκοπό την αλληλογραφία με τον πελάτη, και η ανταπόκριση στις ερωτήσεις τους.
 

4. Δικαιώματα σχετικά με τη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1) Έχετε δικαιώματα πρόσβασης στο περιεχόμενο των δεδομένων σας και το δικαιώματα να τα διορθώσετε, διαγράψετε, να περιορίσετε την επεξεργασία τους, το δικαίωμα μεταβίβασης δεδομένων, το δικαίωμα αντίταξης, το δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεσή σας οποιαδήποτε στιγμή χωρίς επίδρασή στη συμβατότητα με το δικαίωμα επεξεργασίας, η οποία έγινε πριν βάσει της συναίνεσής σας πριν από την απόσυρσή της (εκτός αν η επεξεργασία γίνεται βάσει της συναίνεσης).

Επιπλέον, σε περίπτωση που σκεφτείτε ότι η επεξεργασία δεδομένων που τελούμε παραβιάζει τους κανόνες του ΓΚΠΔ, δικαιούστε να ασκήσετε την προσφυγή στο εποπτικό όργανο στο πλαίσιο προστασίας δεδομένων (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

 

5. Διάρκεια διατήρησης δεδομένων

Τα δεδομένα σας θα φυλάσσονται έως τη στιγμή οπότε ισχύει η σύμβαση (εκτέλεση υπηρεσιών), καθώς και μετά από την ολοκλήρωση τους:

 • Τα δεδομένα που περιέχονται στις συμβάσεις - έως την παραγραφή συμβατικών αξιώσεων (το μέγιστο κατά 10 έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης εκτέλεσης της σύμβασης).
 • Για τους σκοπούς που προκύπτουν από τις νομικές διατάξεις και εδικά σχετικά με την υποχρέωση διατήρησης λογιστικών εγγράφων, έκδοσης τιμολογίων κλπ.
 • Τα έγγραφα σχετικά με την εγγύηση και τα παράπονα θα φυλάσσονται κατά 1 έτος μετά από λήξη της εγγύησης ή υπολογισμό του παραπόνου.
 • Τα δεδομένα μεταβιβάζονται με χρήση του εντύπου επικοινωνίας - κατά την περίοδο καταγραφής πιθανών αξιώσεων (το μέγιστο 3 έτη).
 • Τα δεδομένα γι τους σκοπούς μάρκετινγκ.

  • σε περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων βάσει της συναίνεσης - έως την απόσυρσή της ή έως την ολοκλήρωση των δράσεων μάρκετινγκ.
  • σε περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων βάσει του νομικά προστατευόμενου σκοπού της ΤΜΕ - έως άσκηση της αντίθεσης ή ολοκλήρωση των τελούμενων δράσεων μάρκετινγκ.
    

6. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

1) Στα θέματα σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στο e-mail dpo@tme.eu ή γραπτώς στη διεύθυνση της έδρας:
Marcin Gadzki
Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o.,
ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź (Πολωνία)

 

7. Ασφάλεια πληροφοριών

1) Η εταιρεία και οι θυγατρικές εταιρείες της εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα ασφαλίας με σκοπό την προστασία δεδομένων από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβασης, τροποποίηση, δημοσιοποίηση στο κοινό ή καταστροφή τους. Κατάλληλη ασφάλεια καλύπτει τόσο τεχνικές λύσεις που περιέχονται στον ίδιο σέρβις και βασίζονται μεταξύ άλλων στην κατάλληλη κωδικοποίηση δεδομένων που μεταβιβάζονται στο διαδίκτυο, αυστηρό έλεγχο φυσικής πρόσβασης στου υπολογιστές και μεταφορείς δεδομένων στους οποίους καταγράφονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όσο και στην εφαρμογή και χρήση κατάλληλων διαδικασιών φύλαξης και διαχείρισης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όλα τα πρόσωπα που διαχειρίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών για χρήση του διαδικτυακού σέρβις ΤΜΕ, έχουν κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις που εκδόθηκαν από τον υπεύθυνο διαχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κυκλικά εκπαιδεύονται σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2) Η εταιρεία δημιουργεί αποθεματικά αντίγραφα και μπορεί να εφαρμόζει άλλα παρόμοια μέτρα με σκοπό την προστασία από τυχαία καταστροφή ή βλάβη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών.

3) ι καταβολές με χρήση των πιστωτικών καρτών η με το ηλεκτρονικό έμβασμα εξυπηρετούνται από τα σέρβις PayPal, PayU. Αυτά τα σέρβις είναι υπεύθυνα για τα δεδομένα που αναφέρονται στα έντυπά τους και ακόμη αυτά προστατεύονται με κατάλληλες τεχνικές λύσεις.
 

8. Συλλογή δεδομένων με χρήση των cookies

1) Κάποιες περιοχές του σέρβις ΤΜΕ μπορεί να χρησιμοποιούνται τα cookies δηλαδή μικρά αρχεία κειμένου που στέλνονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του πελάτη και έτσι τον ταυτίζουν με τον τρόπο που επιτρέπει συλλογή πληροφοριών για τις επισκέψεις του στην ιστοσελίδα και την καταγραφή των προτιμήσεών του όπως π.χ. η γλώσσα σύνδεσης. Με χρήση των cookies δεν διαχειριζόμαστε ούτε φυλάσσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Τα παραπάνω αφορούν ακόμη τα πρόσωπα που επισκέπτονται το διαδικτυακό σέρβις ΤΜΕ, αλλά δεν είναι συνδεδεμένα μέσα στο σέρβις.

2) Τα αρχεία "cookies" χρησιμοποιούνται με σκοπό την προσαρμογή του περιεχομένου των ιστοσελίδων στις προτιμήσεις του χρήστη της ιστοσελίδας TME. Χρησιμοποιούνται ακόμη με σκοπό τη δημιουργία ανώνυμων στατιστικών στοιχείων που βοηθάνε να καταλάβουμε με ποιον τρόπο ο χρήστης χρησιμοποιεί ιστοσελίδες και έτσι μας βοηθάτε στη βελτίωση της δομής και του περιεχομένου τους εκτός από την ατομική ταυτοποίηση του χρήστη. Τα αρχεία cookies επιτρέπουν ακόμη να αναλύουμε ποια μέρη των ιστοσελίδων είναι πιο ενδιαφέροντα για τους χρήστες τους.

Τα αρχεία cookies μπορεί να χρησιμοποιούντα κατά το re-marketing. Αυτό είναι μια γραφική διαφήμιση ή μια διαφήμιση κειμένου που βασίζεται στις προγενέστερα προτιμήσεις του χρήστη.

Η TME διαφμιζόμενη στο διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιεί το re-marketing με χρήσση των εργαλείων Google Adwords/Google Analytics. Οι διαφημίσεις της TME στο διαδίκτυο προβάλλονται από τρίτους. Η TME και οι τρίτοι, συμπεριλαμβανόμενης της Google, χρησιμοποιούν τα cookie, βάσει των οποίων προβάλλονται οι διαφημίσεις σε αναφορά με τις προγενέστερες επισκέψεις της ιστοσελίδας TME του παραλήπτη των διαφημίσεων.

Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες προσωποιημένου retargeting της RTB House που επιτρέπουν να σας παρέχουμε τις πιο κατάλληλες διαφημίσεις σχετικά με το περιεχόμενο που βλέπετε στα σέρβις μας. Οι διαφημίσεις προβάλλονται βάσει τςη δραστηριότητας σας στο σέρβις. Βεβαίως μπορείτε να καταγγείλετε αυτές τις υπηρεσίες σύμφωνα με τις οδηγίες που βρίσκονται στην ιστοσελίδα: http://www.rtbhouse.com/pl/privacy/ (φτάνει να κάνετε κλικ στο OPT OUT) ή ρυθμίζοντας κατάλληλες επιλογές στη μηχανή αναζήτησης διαδικτύου σας.

3) Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να απενεργοποιήσετε στις επιλογές στη μηχανή αναζήτησης διαδικτύου σας της εξυπηρέτηση των cookies, αλλά έτσι υπάρχει κίνδυνος να μη χρησιμοποιήσετε το διαδικτυακό σέρβις TME.

Τυπικά το λογισμικό που χρησιμοποιείται για επίσκεψη ιστοσελίδων κατά προεπιλογή επιτρέπει τοποθέτηση των cookies στην τελική διάταξη. Μπορείτε όμως να αλλάξετε τις ρυθμίσεις έτσι ώστε να μπλοκάρουν αυτόματα εξυπηρέτηση των cookies στις ρυθμίσεις της μηχανής αναζήτησης διαδικτύου σας ή να σας ενημερώνουν εκάστοτε για την αποστολή τους στη διάταξη του χρήστη. Πληροφορίες για δυνατότητες και μεθόδους εξυπηρέτησης των cookies είναι διαθέσιμες στις ρυθμίσεις του λογισμικού (μηχανή αναζήτησης διαδικτύου).

Πρέπει όμω ςνα θυμηθελίτε ότι ι περιορισμοί χρήσης των cookies, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά κάποιες λειτουργίες που είνααι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα.

Με σκοπό να μάθετε περισσότερα για τα cookie που χρησιμοποιούνται από την ΤME και τη διαχείρισή των ρυθμίσεών τους, κάντε κλικ εδώ.
 

9. Προφιλοποίηση

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας θα είναι υπό την αυτόματη επεξεργασία (συμπεριλαμβανόμενης της προφιλοποίησης), αλλά αυτό δεν θα προκαλέσει για σας καμιά νομική συνέπεια ή με παρόμοιο τρόπο δεν επηρεάζει σημαντικά στην κατάστασή σας.
 

10. Συνδρομή στα δωρεάς Newsletter (Ενημερωτικό δελτίο TME)

1) Το Newsletter είναι δωρεάν ηλεκτρονική υπηρεσία που βασίζεται στην ενημέρωση των πελατών, που δήλωσαν τέτοια βούληση εγγράφοντας στον κατάλογο παραληπτών, για την προσφορά της εταιρείας, των θυγατρικών εταιρειών της, τις εκδηλώσεις και όλες τις άλλες πληροφορίες μέσα από περιοδική αποστολή επιλεγμένων περιεχομένων ηλεκτρονικά με μορφή ενός ηλεκτρονικού μηνύματος.

2) Η εγγραφή στον κατάλογο παραληπτών του Newsletter γίνεται όταν σημειώνετε στη αρχική ιστοσελίδα του διαδικτυακού σέρβις το κατάλληλο πεδίο σχετικά με τη συναίνεση για παραλαβή του δωρεάν Newsletter ("προσθέστε") και να δηλώσετε το e-mail σας εναλλακτικά όταν επιλέγετε κατάλληλο πεδίο στο έντυπο καταγραφής όπου αυτό το πεδίο δεν είναι υποχρεωτικό. Έτσι τα στοιχεία αυτά προσθέτονται στον κατάλογο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

3) Ο πελάτης που αποφασίσει να εγγραφεί στον κατάλογο παραληπτών που παραλαμβάνουν το Newsletter της εταιρείας παρέχει τη συναίνεσή του στην παραλαβή των υλικών μάρκετινγκ ηλεκτρονικά σύμφωνα με το άρθρο 8 εδάφιο 1 του της 18ης Ιουλίου του έτους 2002 έτους περί παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικά νόμου (πολωνικό ΦΕΚ "Dz.U." αριθμός 144 στοιχείο 1204 τιυ έτους 2002) με μορφή του newsletter.

4) τα δεδομένα των πελατών που εγγράφηκαν στο σέρβις με σκοπό να λάβουν πρόσβαση στο Newsletter χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με σκοπό την αποστολή καινούργιου Newsletter στο συγκεκριμένο πελάτη.

5) Ο πελάτης οποιαδήποτε στιγμή δικαιούται να παραιτηθεί από την υπηρεσία Newsletter σημειώνοντας στην αρχική σελίδα του διαδικτυακού σέρβις καατάλληλο πεδίο μη πααροχής τςη συναίνεσης για παραλαβή του δωρεάν Newsletter (πεδίο "διαγραφή").
 

11. Παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες

Το διαδικτυακό σέρβις TME μπορεί να περιέχει παραπομπές σε άλλες ιστοσελίδες που τοποθετούνται για άνεση και ενημέρωση του πελάτη. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τις πληροφορίες και εγφαρμοζόμενη πολιτική απορρήτου σε αυτές τις ιστοσελίδες. Ο πελάτης πρέπει να είναι συνειδητός ότι αυτές οι σελίδες είναι αυτόνομες κααι ξεχωριστές από το διαδικτυακό σέρβις ΤΜΕ κι εκάστοτε πρέπει να ελέγχει μόνο του την πολιτική της πύλης που επισκέπτεται μέσα από τον σύνδεσμο.
 

12. Τελικές προβλέψεις

1) Η εταιρεία μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική προστασίας ιδιωτικής ζωής οποιαδήποτε στιγμή. Κάθε φορά που δημοσιεύεται η καινούρια πολιτική προστασία ιδιωτικής ζωής στην ιστοσελίδα του διαδικτυακού σέρβις ΤΜΕ, αυτή ισχύει και εφαρμόζεται σε όλα τα δεδομένα που συλλέγονται σχετικά με τη δραστηριότητα του πελάτη στ σέρβις ΤΜΕ, αφού η ενημερωμένη εκδοχή της πολιτικής προστασίας ιδιωτικής ζωής στην κατάλληλη ιστοσελίδα του διαδικτυακού σέρβις ΤΜΕ.

2) Σε περίπτωση που έχετε απορίες ή ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας ιδιωτικής ζωής, παρακαλούμε νε επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μέσα από το e-mail: dpo@tme.eu ή γραπτώς στη διεύθυνση:

Marcin Gadzki

Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o.,

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź (Πολωνία)

Η μηχανή αναζήτησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον, επιλέξτε την αναβαθμισμένη έκδοση