Βρίσκεστε σε περιήγηση της ιστοσελίδας για πελάτες από: Greece. Με βάση τα δεδομένα τοποθεσίας, η προτεινόμενη έκδοση της ιστοσελίδας για εσάς είναι USA / US
Εδώ θα βρείτε τον μέχρι πρότινως ”χώρο στάθμευσης”
Πινακασ πελατη
Στο καλάθι σας
Εγγραφή

Σήμανση αγωγών σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα

2020-10-12

Σήμανση αγωγών σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα

Η ενοποίηση της μεθόδου σήμανσης καλωδίων και αγωγών με την βοήθεια εναρμονισμένων προτύπων, εισήχθηκε με σκοπό την διευκόλυνση αναγνώρισης των διαθέσιμων στην αγορά προϊόντων. Συχνά πρόκειται για προϊόντα διαφόρων κατασκευαστών πολωνικής προέλευσης ή άλλων χωρών. Η εξοικείωση με το σχεδιάγραμμα σήμανσης εναρμονισμένων προτύπων και η καθοδήγηση μέσω αυτού, παρέχει την σιγουριά της σωστής επιλογής αγωγού που προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις αναφορικά με το υλικό, από το οποίο κατασκευάζεται.

Οι κατασκευαστές καλωδίων και αγωγών συνηθέστερα χρησιμοποιούν σημάνσεις κυρίως με βάση τα εθνικά πρότυπα και τα περιεχόμενα σε αυτά συστήματα ή σχεδιαγράμματα σήμανσης καλωδίων. Τέτοιες λύσεις απέδιδαν στην τοπική αγορά, αλλά προκάλεσαν δυσκολίες στο διεθνές εμπόριο. Στο άρθρο παραθέτουμε παραδείγματα αγωγών που κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα πολωνικά πρότυπα, καθώς και την χρήση του σχεδιαγράμματος εναρμονισμένων προτύπων. Προηγούμενως όμως, θα θέλαμε να εστιάσουμε στο ίδιο το σύστημα σήμανσης αγωγών και να αναγνωρίσουμε τις περιεχόμενες σε αυτά τοποθετήσεις αριθμών και γραμμάτων.

Το εναρμονισμένο σύστημα σήμανσης καλωδίων και αγωγών εισήχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εναρμόνισης Ηλεκτροτεχνικών (CENELEC), η οποία υποστηρίζει τον Ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο και του οποίου μέλος είναι επίσης η Πολωνική Επιτροπή Εναρμόνισης (PKN). Το σύστημα κατηγοριοποίησης περιέχεται στο κείμενο PN-HD 361 S3 „Κατηγοριοποίηση αγωγών και καλωδίων”, στο οποίο ταυτόχρονα ορίζεται η αλληλουχία σημάνσεων σε περίπτωση καλωδίων και αγωγών με ονομαστική τάση έως 450/750V. Η σήμανση των αγωγών χωρίζεται σε τμήματα ανάλογα με τις βασικές ιδιότητες του κάθε αγωγού με την διατήρηση της αλληλουχίας:

1. Ορισμός σχέσης με το εναρμονισμένο πρότυπο:

 • H – αγωγός κατασκευασμένος σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο
 • A – αγωγός μή εναρμονισμένος (αγωγός εθνικού τύπου)

2. Ονομαστική τάση:

 • 01 - τάση 100/100V
 • 03 - τάση 300/300V
 • 05 - τάση 300/500V
 • 07 - τάση 450/750V

3. Υλικό μόνωσης:

 • B – καουτσούκ αιθυλενίου - προπυλενίου
 • G – συμπολυμερές αιθυλενίου – οξικού βινυλίου
 • J – πλέγμα από υαλόνημα
 • N – καουτσούκ πολυχλωροπρενίου πυροεπιβραδυντικό
 • N2 – ειδικό μείγμα πολυχρωλοπρενίου σε επικάλλυψη αγωγών ηλεκτροκόλλησης
 • N4 – χλωροσουλφονωμένο πολυαιθυλένιο ή χλωριωμένο αιθυλένιο
 • R – κοινό καουτσούκ αιιυλενίου -πολυπροπυλενίου
 • S – καουτσούκ σιλικόνης
 • T – πλέγμα υφάσματος
 • V - πολυβινίτης (PVC)
 • V2 - πολυβινίτης ανθεκτικός σε θερμότητα (PVC)
 • V3 - πολυβινίτης για αγωγούς εγκατεστημένους σε χαμηλές θερμοκρασίες
 • V4 - πολυβινίτης διασυνδεδεμένος
 • V5 - πολυβινίτης ειδικός, ανθεκτικός σε έλαια
 • Z – διασυνδεδεμένο μείγμα πολυολεφίνης και μικρής εκπομπής αερίων
 • Z1 –θερμοπλαστικό μείγμα πολυολεφίνης με μικρή εκπομπή αερίων

4. Μεταλλικό κάλυμμα:

 • C – ομοαξονικός κλώνος χαλκού
 • C4 – πλέγμα χαλκού στο εσωτερικό

5. Κάλυμμα μή μεταλλικό:

 • B - καουτσούκ αιθυλενίου - προπυλενίου
 • G - συμπολυμερές αιθυλενίου – οξικού βινυλίου
 • J - πλέγμα από υαλόνημα
 • N - καουτσούκ πολυχλωροπρενίου πυροεπιβραδυντικό
 • N2 - ειδικό μείγμα πολυχρωλοπρενίου σε επικάλλυψη αγωγών ηλεκτροκόλλησης
 • N4 - χλωροσουλφονωμένο πολυαιθυλένιο ή χλωριωμένο αιθυλένιο
 • Q - πολυουρεθάνη
 • Q4 - πολυαμίδιο
 • R – κοινό καουτσούκ αιιυλενίου -πολυπροπυλενίου
 • S - καουτσούκ σιλικόνης
 • T - πλέγμα υφάσματος
 • V - πολυβινίτης (PVC)
 • V2 – πολυβινίτης ανθεκτικός σε θερμότητα (PVC)
 • V3 – πολυβινίτης για αγωγούς εγκατεστημένους σε χαμηλές θερμοκρασίες
 • V4 - πολυβινίτης διασυνδεδεμένος
 • V5 - πολυβινίτης ειδικός, ανθεκτικός σε έλαια
 • Z - διασυνδεδεμένο μείγμα πολυολεφίνης και μικρής εκπομπής αερίων
 • Z1 - θερμοπλαστικό μείγμα πολυολεφίνης με μικρή εκπομπή αερίων

6. Δομή αγωγού:

 • χωρίς σήμανση για στρογγυλούς αγωγούς
 • H – επίπεδο, διαιρετό καλώδιο
 • H2 – επίπεδο, αδιαίρετο καλώδιο
 • H6 – επίπεδο, τριών ή περισσότερων κλώνων

7. Υλικό κλώνου:

 • A - Αλουμίνιο
 • Η ύπαρξη παύλας „-„ χωρίς πρόσθετη γραμματική σήμανση, αποτελεί πληροφορία πως το υλικό που χρησιμοποιείται για την δομή του κλώνου, είναι χαλκός. Αξίζει ταυτόχρονα να σημειωθεί πως η ίδια η παύλα αποτελεί στοιχείο μετάβασης μεταξύ περιγραφής μόνωσης και δομής αγωγού, με την εσωτερική περιγραφή των κλώνων.

8. Δομή κλώνου:

 • D – εύκαμπτη, χρησιμοποιούμενη σε αγωγούς ηλεκτροκόλλησης
 • E – πολύ εύκαμπτη, χρησιμοποιούμενη σε αγωγούς ηλεκτροκόλλησης
 • F – εύκαμπτη για αγωγούς (κλάση 5)
 • H – πολύ εύκαπτη για αγωγούς (κλάση 6)
 • K – εύκαμπτη για αγωγούς μόνιμης τοποθέτησης (κλάση 5)
 • R – σκληρή στριφτή πολύκλωνη
 • U – στρογγυλή μονόκλωνη

9. Αριθμητική σήμανση αριθμού κλώνων σε αγωγό

10. κλώνος προστασίας

 • G – κίτρινος –πράσινος κλώνος προστασίας
 • X – άνευ κίτρινου –πράσινου κλώνου προστασίας
 • U – στρογγυλός μονόκλωνος

11. Αριθμητική σήμανση διατομής κλώνου σε αγωγό

Αφήνωντας πίσω μας το θεωρητικό κομμάτι, μπορούμε να πούμε πως το ίδιο σχεδιάγραμμα σήμανσης αγωγών σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο, δεν είναι πολύπλοκο. Αξίζει αντιθέτως να στρέψουμε την προσοχή μας στον τρόπο σήμανσης των υλικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή της εξωτερικής μόνωσης ή της εξωτερικής κάλυψης του αγωγού. Ας προσπαθήσουμε να αναγνωρίσουμε την δομή και τις βασικές ιδιότητες παράδειγματικών προϊόντων που είναι διαθέσιμα στην προσφορά της ΤΜΕ.

Αγωγός μονόκλωνος H07V2-K

 • Σχέση με το εναρμονισμένο πρότυπο: H – αγωγός κατασκευασμένος σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο
 • Ονομαστική τάση: 07- τάση 450/750V
 • Υλικό μόνωσης: V2- πολυβινίτης ανθεκτικός σε θερμότητα (PVC)
 • Δομή αγωγού: άνευ σήμανσης: στρογγυλός αγωγός
 • Υλικό κλώνου: παύλα που σημαίνει χαλκό
 • Δομή κλώνου: K - εύκαμπτη για αγωγούς μόνιμης τοποθέτησης (κλάση 5)
 • Αριθμός κλώνων: 1
 • Κλώνος προστασίας: X - άνευ κίτρινου –πράσινου κλώνου προστασίας
 • Διατομή κλώνου: 10mm2

Αγωγός τροφοδοσίας πολύκλωνος H03VVH2-F

 • Σχέση με το εναρμονισμένο πρότυπο: H - αγωγός κατασκευασμένος σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο
 • Ονομαστική τάση: 03 - τάση 300/300V
 • Υλικό μόνωσης: V- πολυβινίτης (PVC)
 • Κάλυμμα μή μεταλλικό: V - πολυβινίτης (PVC)
 • Δομή αγωγού: H2 – επίπεδο, αδιαίρετο καλώδιο
 • Υλικό κλώνου: παύλα που σημαίνει χαλκό
 • Δομή κλώνου: F – εύκαμπτη για αγωγούς (κλάση 5)
 • Αριθμός κλώνων: 12
 • Κλώνος προστασίας: G - κίτρινος –πράσινος κλώνος προστασίας
 • Διάτομή κλώνου: 1,5mm2

Αγωγός τροφοδοσίας πολύκλωνος H07RN-F

 • Σχέση με το εναρμονισμένο πρότυπο: H - αγωγός κατασκευασμένος σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο
 • Ονομαστική τάση 07- τάση 450/750V
 • Υλικό μόνωσης: R - κοινό καουτσούκ αιθυλενίου -πολυπροπυλενίου
 • Κάλυμμα μή μεταλλικό: N - καουτσούκ πολυχλωροπρενίου πυροεπιβραδυντικό
 • Δομή αγωγού: άνευ σήμανσης: στρογγυλός αγωγός
 • Υλικό κλώνου: παύλα που σημαίνει χαλκό
 • Δομή κλώνου: F – εύκαμπτη για αγωγούς (κλάση 5)
 • Αριθμός κλώνων: 12
 • Κλώνος προστασίας: G - κίτρινος –πράσινος κλώνος προστασίας
 • Διάτομή κλώνου: 1,5mm2

Αγωγός τροφοδοσίας πολύκλωνος H05RR-F

 • Σχέση με το εναρμονισμένο πρότυπο: H - αγωγός κατασκευασμένος σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο
 • Ονομαστική τάση 05 - τάση 300/500V
 • Υλικό μόνωσης: R - κοινό καουτσούκ αιθυλενίου -πολυπροπυλενίου
 • Κάλυμμα μή μεταλλικό: R - κοινό καουτσούκ αιθυλενίου -πολυπροπυλενίου
 • Δομή αγωγού: άνευ σήμανσης: στρογγυλός αγωγός
 • Υλικό κλώνου: παύλα που σημαίνει χαλκό
 • Δομή κλώνου: F – εύκαμπτη για αγωγούς (κλάση 5)
 • Αριθμός κλώνων: 2
 • Κλώνος προστασίας: X – άνευ κίτρινου –πράσινου κλώνου προστασίας
 • Διάτομή κλώνου: 0,75mm2

Αγωγός τροφοδοσίας πολύκλωνος H05VVH6-F

 • Σχέση με το εναρμονισμένο πρότυπο: H - αγωγός κατασκευασμένος σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο
 • Ονομαστική τάση 05 - τάση 300/500V
 • Υλικό μόνωσης: V - polwinit (PVC)
 • Κάλυμμα μή μεταλλικό: V - πολυβινίτης (PVC)
 • Δομή αγωγού: H6 – επίπεδος κατ’ελάχιστον 3-κλώνων
 • Υλικό κλώνου: παύλα που σημαίνει χαλκό
 • Δομή κλώνου: F – εύκαμπτη για αγωγούς (κλάση 5)
 • Αριθμός κλώνων: 12
 • Κλώνος προστασίας: G - κίτρινος –πράσινος κλώνος προστασίας
 • Διάτομή κλώνου: 0,75mm2

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τους δημοφιλέστερους αγωγούς σύμφωνα με το εφαρμοσμένο κατά καιρούς πολωνικό πρότυπο, καθώς και το απαιτούμενο πλέον εναρμονισμένο πρότυπο

Σήμανση κατά το Πολωνικό Πρότυπο: Σήμανση κατά το Εναρμονισμένο Πρότυπο:
OMY 300/300V H03VV-F
OMYp 300/300V H03VVH2-F
LgY 300/500V H05V-K
LgY 450/750V H07V-K
OWY 300/500V H05VV-F
OWYp 300/500V H05VVH2-F

Ο κατάλογος των αγωγών που διατίθενται από την ΤΜΕ, περιέχει ομοίως ευρέως διαδεδομενες από τους πολωνούς, σημάνσεις του πολωνικού προτύπου, καθώς επίσης και την ευρωπαϊκή σήμανση σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο PN-HD 361 S3. Μπορείτε να αναζητήσετε τα προϊόντα μας με την βοήθεια και των δύο ειδών σήμανσης.

Δείτε τους αγωγούς στον κατάλογο

ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΕΠΊΣΗΣ

Η μηχανή αναζήτησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον, επιλέξτε την αναβαθμισμένη έκδοση