Πληροφορiεσ για τα προϊoντα

2017-03-21

Συνδετικά RF από την Telegärtner

Συνδετικά RF από την Telegärtner

logo telegartner

Η TME προσφέρει συνδετικά υψηλής συχνότητας του γερμανού κατασκευαστή TELEGARTNER.

Τα συνδετικά TELEGARTNER χαρακτηρίζονται από μεγάλη αξιοπιστία, κάτι που προκύπτει από την ακρίβεια της κατασκευής καθώς και την χρήση υψηλής ποιότητας υλικών:

  • μόνωση από τεφλόν,
  • επίχρυσες ή επάργυρες επαφές,
  • επινικελωμένο ή επίχρυσο περίβλημα στην περίπτωση τμημάτων προϊόντων.

Διατίθενται συνδετικά τύπου BNC, N, SMA, TNC καθώς και UHF για διάφορα είδη καλωδίων, μετ. αλλ. CNT-240, H155, H1000, KX15, LMR195, RG141, RG142, RG213, RG214, RG223, RG400 ή RG58.

Σύμβολο Περιγραφή
J01000A0049 Φις; BNC; αρσενικό; ευθύ; 50Ω; B7808A,CNT-240,H155,LMR240; τεφλόν
J01000A1255Y Φις; BNC; αρσενικό; ευθύ; 50Ω; B9907,KX15,RG58C/U; σύσφιξη
J01000A1256 Φις; BNC; αρσενικό; ευθύ; 50Ω; RG223,RG400; σύσφιξη; για αγωγό
J01000A1257 Φις; BNC; αρσενικό; γωνιακό 90°; 50Ω; B9907,RG58C/U; για αγωγό
J01000A1940 Φις; BNC; αρσενικό; ευθύ; 50Ω; RG11,RG213,RG214,RG216,RG393
J01010A0005 Φις; TNC; αρσενικό; γωνιακό 90°; 50Ω; B9907,KX15,RG141,RG58C/U
J01010A0006 Φις; TNC; αρσενικό; γωνιακό 90°; 50Ω; RG142,RG223,RG400; για αγωγό
J01010A0022 Φις; TNC; αρσενικό; ευθύ; 75Ω; KX15,LMR195,RG141,RG142,RG58C/U
J01010A0023 Φις; TNC; αρσενικό; γωνιακό 90°; 50Ω; RG213,RG214; βιδωτό (τσιμπίδα)
J01010A0051 Φις; TNC; αρσενικό; ευθύ; 50Ω; RG213; σύσφιξη; για αγωγό
J01010A0052 Φις; TNC; αρσενικό; ευθύ; 50Ω; RG214; σύσφιξη; για αγωγό
J01010A0065 Φις; TNC; αρσενικό; γωνιακό 90°; 50Ω; H1000,RG213; για αγωγό; τεφλόν
J01010A2255 Φις; TNC; αρσενικό; ευθύ; 50Ω; B9907,KX15,LMR195,RG58C/U; τεφλόν
J01011A2265 Φις; TNC; θηλυκό; ευθύ; 50Ω; B9907,KX15,RG58C/U; σύσφιξη
J01011A2287 Φις; TNC; θηλυκό; ευθύ; 50Ω; RG223,RG400; σύσφιξη; επίχρυσο
J01020A0035 Φις; N; αρσενικό; γωνιακό 90°; 50Ω; B9907,KX15,LMR195,RG141,RG58C/U
J01020A0036 Φις; N; αρσενικό; γωνιακό 90°; 50Ω; RG142,RG223,RG400; για αγωγό
J01020A0045 Φις; N; αρσενικό; γωνιακό 90°; 50Ω; RG214,RG393; για αγωγό; τεφλόν
J01020A0046 Φις; N; αρσενικό; γωνιακό 90°; 50Ω; RG213; κόλληση, σύσφιξη
J01020A0097 Φις; N; αρσενικό; γωνιακό 90°; 50Ω; B7808A,CNT-240,H155,LMR240
J01020A0107 Φις; N; αρσενικό; ευθύ; 50Ω; RG213; σύσφιξη; για αγωγό; τεφλόν
J01020A0108 Φις; N; αρσενικό; ευθύ; 50Ω; B9907,KX15,RG58C/U; σύσφιξη
J01020A0110 Φις; N; αρσενικό; ευθύ; 50Ω; RG214; σύσφιξη; για αγωγό; τεφλόν
J01020A0113 Φις; N; αρσενικό; ευθύ; 50Ω; RG223,RG400; σύσφιξη; για αγωγό
J01020A0119 Φις; N; αρσενικό; ευθύ; 50Ω; B7808A,CNT-240,H155,LMR240; τεφλόν
J01020A0127 Φις; N; αρσενικό; ευθύ; 50Ω; B7810A,B9913,B9914,LMR400; τεφλόν
J01020B0081 Φις; N; αρσενικό; ευθύ; 50Ω; B7810A,B9913,B9914,LMR400; τεφλόν
J01020I1070 Φις; N; αρσενικό; ευθύ; 50Ω; RG213,RG214,RG393; για αγωγό; τεφλόν
J01024A0004 Συνδετικό; N πρίζα, αμφίπλευρη; ευθεία; 50Ω; τεφλόν; επίχρυσο
J01024J1094 Συνδετικό; N φις, αμφίπλευρο; ευθύ; 50Ω; τεφλόν; επίχρυσο
J01040A0001 Φις; UHF (PL-259); αρσενικό; ευθύ; σύσφιξη; για αγωγό; 50Ω
J01040A0006 Φις; UHF (PL-259); αρσενικό; ευθύ; RG213; σύσφιξη; για αγωγό
J01040A0009 Φις; UHF (PL-259); αρσενικό; ευθύ; RG223,RG400; σύσφιξη; 50Ω
J01040A0010 Φις; UHF (PL-259); αρσενικό; ευθύ; RG214; σύσφιξη; για αγωγό
J01040A0602 Φις; UHF (PL-259); αρσενικό; ευθύ; RG213; σύσφιξη; για αγωγό
J01150A0031 Φις; SMA; αρσενικό; ευθύ; 50Ω; RG142,RG223; κόλληση, σύσφιξη
J01150A0039 Φις; SMA; αρσενικό; ευθύ; 50Ω; RG142,RG223,RG400; για αγωγό
J01150A0049 Φις; SMA; αρσενικό; ευθύ; 50Ω; RG58C/U; κόλληση, σύσφιξη
J01150A0081 Φις; SMA; αρσενικό; γωνιακό 90°; 50Ω; RG142,RG223,RG400; για αγωγό
J01150A0091 Φις; SMA; αρσενικό; γωνιακό 90°; 50Ω; B9907,KX15,RG58C/U; για αγωγό
J01150A0521 Φις; SMA; αρσενικό; γωνιακό 90°; 50Ω; B7808A,CNT-240,H155,LMR240
J01150A0588 Φις; SMA; αρσενικό; ευθύ; 50Ω; B7810A,B9913,CNT-400,LMR400
J01150A0611 Φις; SMA; αρσενικό; ευθύ; 50Ω; B7808A,CNT-240,H155,LMR240; τεφλόν
J01150A0618 Φις; SMA; αρσενικό; ευθύ; 50Ω; B7808A,CNT-240,H155,LMR240; τεφλόν
J01151A0491 Φις; SMA; θηλυκό; ευθύ; 50Ω; B9907,KX15,RG58C/U; για αγωγό
J01151A0611 Φις; SMA; θηλυκό; ευθύ; 50Ω; RG142,RG223,RG400; για αγωγό

linecard

Επιλέξτε κατασκευαστή και / ή κατηγορία

Quick Buy

?
σύμβολο προϊόντος ποσότητα
Προεπισκόπηση

Άλλες επιλογές QuickBuy.

paypal_help

Η ιστοσελίδα αυτή κάνει χρήση των αρχείων cookies. Πατήστε εδώ, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την διαχείρηση και τις ρυθμίσεις τους.

Να μην εμφανιστεί ξανα