Σχετικά με μάς

2011-11-29

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ούτζ (Łódź), 29.11.2011.

 

Τα σημαντικότερα κριτήρια των δραστηριοτήτων της ΤΜΕ είναι η κατάκτηση ηγετικής θέσης στην αγορά της κεντρικής, βόρειας και ανατολικής Ευρώπης, στον τομέα των ηλεκτρονικών ηλεκτρομηχανικών εξαρτημάτων, εξοπλισμού συνεργείων καθώς και η συνεχής ενίσχυσή της. Ο στόχος μας είναι να γίνουμε “εταιρεία πρώτης επιλογής”, προσφέροντας όλο και ποιό ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας, προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες των παρόντων αλλά και μελλοντικών πελατών μας. Στην ΤΜΕ εφαρμόζουμε πολιτική ισορροπημένης ανάπτυξης η οποία προϋποθέτει συνειδητή και κατάλληλα διαμορφωμένη σχέση μεταξύ την οικονομική ανάπτυξη, την φροντίδα του περιβάλλοντος και την ανθρώπινη υγεία.
Σημαντικό στοιχείο όλων των εργασιών που πραγματοποιούνται σε όλες τις οργανωτικές κυψέλες της
TME Sp. z o.o. είναι η εξασφάλιση ποιότητας και η διαρκής βελτιστοποίησή της.

Η πολιτική μας πραγματοποιείται μέσα από:

 • Την εφαρμογή και την συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2008 καθώς και των προτύπων περιβάλλοντος ISO 14001:2005 που επιτρέπει την σωστή οργάνωση της εργασίας, προσφέροντας ικανοποίηση στους πελάτες και το προσωπικό μας.
 • Την υπεύθυνη και αποδοτική εκμετάλλευση πρώτων υλών, ενέργειας καθώς και ελαχιστοποίηση των παραγόμενων απορριμμάτων και εκπομπών στον αέρα, καθώς και πρόληψη ρύπανσης.
 • Την διατήρηση των νομικών και άλλων απαιτήσεων οι οποίες αφορούν θέματα περιβάλλοντος και των οποίων το πεδίο εφαρμογής βρίσκει έδαφος στις δραστηριότητές μας.
 • Την εφαρμογή και βελτιστοποίηση της πολιτικής διαχείρισης και επίβλεψης χημικών ουσιών.
 • Την σύναψη με τους πελάτες μας, καθώς τους κατασκευαστές μας, σχέσεις εμπορικής συνεργασίας που εκπληρώνουν τις απαιτήσεις των πελατών μας.
 • Την αύξηση της απευθείας επαφής με πελάτες μέσω επαγγελματικών ταξιδιών, παρουσιάσεων, συναντήσεων καθώς και εκθέσεων με στόχο την γνωριμία μας με παλιούς και νέους πελάτες, υπό το πρίσμα της εξειδίκευσης της αγοράς.
 • Την προσαρμογή και εξειδίκευση της προσφοράς των εξαρτημάτων της ΤΜΕ στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες των αγορών.
 • Την τελειοποίηση της εταιρικής οργάνωσης από απόψεως χρόνου παράδοσης των παραγγελιών.
 • Την διατήρηση εκτελεστικότητας των αποθηκών της ΤΜΕ στο επιθυμητό επίπεδο.
 • Την ανάλυση των εγγυητικών ενστάσεων με σκοπό την εξάλειψη αιτιών εμφάνισης σφαλμάτων τα οποία αποτελούν την ρίζα αυτών των ενστάσεων.
 • Την ποιότητα που υπηρετεί τον στρατηγικό στόχο των θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων καθώς και την επέκταση σε τοπικές και διεθνείς αγορές.
 • Την διαρκή τελειοποίηση αποτελεσματικότητας του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος.
 • Την προσφορά κινήτρων και την αύξηση προσόντων των εργαζομένων της ΤΜΕ, έτσι ώστε οι ενέργειές τους οι οποίες αφορούν ποιότητα, να είναι συνειδητές και υπεύθυνες, ενώ οι πληροφορίες σε θέματα περιβάλλοντος, να τους προτρέπουν στην διατήρηση οικολογικής συμπεριφοράς.

 

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της TME Sp. z o.o.

linecard

Επιλέξτε κατασκευαστή και / ή κατηγορία

Quick Buy

?
σύμβολο προϊόντος ποσότητα
Προεπισκόπηση

Άλλες επιλογές QuickBuy.

Η ιστοσελίδα αυτή κάνει χρήση των αρχείων cookies. Πατήστε εδώ, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την διαχείρηση και τις ρυθμίσεις τους.

Να μην εμφανιστεί ξανα