ΠΡΟΪOΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

2014-10-13

Μεταγωγέας επιτήρησης αλληλουχίας φάσεων MKF-12PK

Μεταγωγέας επιτήρησης αλληλουχίας φάσεων MKF-12PK

logo pollin

Ο μεταγωγέας ασυμμετρίας τάσης MKF-12PK διαθέτει στην έξοδο δύο ζεύγη επαφέων μετάβασης, διαχωρισμένων με γαλβανισμό, και δυνατότητας φορτίου 8A 250V AC.
Είναι προορισμένος για την προστασία τριφασικών κινητήρων (3 x 400 V AC) από συνέπειες λειτουργίας κατά την διακοπή της τάσης σε έναν από τους αγωγούς τροφοδοσίας (διακοπή τάσης), σε πτώση τάσης (ασυμμετρία τάσης φάσεων), καθώς και σε λανθασμένη αλληλουχία φάσεων. Η αρχή λειτουργίας έγκειται στην μέτρηση της συνιστώσας συμμετρικής τάσης τροφοδοσίας. Σε περίπτωση έλλειψης μίας εκ των φάσεων ή την πτώση της τάσης σε περίπου 175 V για όχι περισσότερο από 3,5 δευτ. ο μεταγωγέας MKF-12PK αποσυνδέει τον κινητήρα.
Μετά την εύρεση του αιτίου δυσλειτουργίας, γίνεται αυτόματα η επανεκκίνηση του κινητήρα. Σε περίπτωση εσφαλμένης αλληλουχίας φάσεων, ο μεταγωγέας MKF-12PK αποσυνδέει τον κινητήρα άμεσα. Ο έλεγχος της αλληλουχίας φάσεων γίνεται από την πλευρά του τριφασικού δικτύου. Η λειτουργία του μεταγωγέα σηματοδοτείται με δίοδο LED, η οποία ανάβει με πράσινο χρώμα όταν το δίκτυο είναι ορθό. Η διακοπή φωτισμού της διόδου σημαίνει έλλειψη τουλάχιστον μίας φάσης ή πτώσης τάσης σε φάση, κάτω των 175 V. Η αλλαγή χρώματος σε κόκκινο, σημαίνει την εσφαλμένη αλληλουχία φάσεων.

Ελεγχόμενα μεγέθη 3x230/400VAC 50/60Hz, αλληλουχία φάσεων, πτώση τάσης, Έλλειψη τάσης
Παράμετροι εξόδου DPDT 250VAC/8A
Χρόνος απόκρισης περ. 3,5 s, άμεσα σε περίπτωση εσφαλμένης αλληλουχίας φάσεων
Θερμοκρασία λειτουργίας -25°C ÷ +40°C
Σύμβολο Περιγραφή
MKF-12PK Μεταγωγέας επιτήρησης τάσης; Συναρμολόγηση: DIN; Είδος WY1: DPDT

linecard

Επιλέξτε κατασκευαστή και / ή κατηγορία

Quick Buy

?
σύμβολο προϊόντος ποσότητα
Προεπισκόπηση

Άλλες επιλογές QuickBuy.

paypal_help

Η ιστοσελίδα αυτή κάνει χρήση των αρχείων cookies. Πατήστε εδώ, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την διαχείρηση και τις ρυθμίσεις τους.

Να μην εμφανιστεί ξανα