CIJENE

CIJENE

Nakon prijave na „on-line narudžbe ” cijene se mogu pregledati u slijedećim valutama: PLN, USD, EUR, HUF, CZK, RON, BGN, GBP, SEK, DKK, HRK.

Nakon logiranja vidljive su cijene u valuti koju ste naveli u registracijskom obrascu.

Obavezujuća je cijena ona koja je objavljena od TME na internet stranici: www.tme.eu w na dan isporuke robe ili cijena koja je pismeno usuglašena s ovlaštenim zaposlenikom TME. Cijena objavljena od strane TME na internetskoj stranici odnose se na količinu robe koja je u trenutku davanja narudžbe bila dostupna na skladištu. Cijene za one robe kojih u trenutku davanja narudžbe, nije bilo dovoljno ili je njihovo stanje bilo 0, mogu se promijeniti. Neće se međutim, promijeniti cijene roba za koje je izvršeno avansno plaćanje.

Treba imati na umu da cijene ovise o količinama naručene robe! U slučaju velikig narudžbi postoji mogućnost pregovaranja o cijenama.

linecard

Odaberi proizvođača ili kategoriju

Quick Buy

?
simbol proizvoda količina
Pregledajte

Ostale opcije Quick Buy

Ova vitrina koristi privremene datoteke cookie “kolačiće“. Kliknite ovdje, kako bi saznali više o cooke i mogli upravljati njihovim postavkama.

Ne pokazuj to više