Przegledate stranicu za klijente iz: Croatia. Predlažemo za vas web stranicu USA / US
Panel kupca
U vašoj košarici
Registriraj se

Uvjeti jamstva

UVJETI JAMSTVA

1. Prodavatelj, Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. sa sjedištem ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź (Poljska) registrirana u Rejonskom sudu za Łodzi –Centar u Łodzi, XX Gospodarski odjel KRS pod brojem 0000165815, NIP 729-010-89-84 REGON 473171710, visina temeljnog kapitala: 3.300.000,00 zloti, zvani dalje „Jamac” daje kupcu proizvoda jamstvo na razdoblje ……….. mjseci [jamstveni rok naveden je u opisu proizvoda www.tme.eu]. Za baterije jamstveni rok iznosi 6 mjeseci od dana kupnje.

2. Jamstveni rok počinje od trenutka predaje proizvoda potrošaču. U odnosu na kupca koji nije potrošač, jamstveni rok se računa od datuma prelaska na njega rizike povezane s kupljenim proizvoda.

3. Teritorijalni opseg jamstva pokriva područje teritorije Poljske i teritorij zemlje otpreme od strane Jamca.

4. Kako bi se izbjegla oštećenja, korisnika se potiče da se detaljno upozna s uputama, primjenjuju upute i ne prelaze maksimalne radne parametre proizvoda.

5. Odgovornost temeljem jamstva ne pokriva nedostatke proizvoda koji je nastao zbog razloga koji nisu u proizvodu, a posebno zbog uporabe proizvoda za svrhe koje nisu u skladu s njegovom namjenom i preporučenim uputama.

6. Jamstvo ne pokriva staklene dijelove, baterije, kabele, kućišta i materijale koji uobičajeno podliježu trošenju (npr. ugljene četkice, šiljci, žarulje i slično). Elementi grijanje podliježu najviše jednokratnoj zamjeni u okviru jamstva.

7. Jamstvo gubi vrijednost u slučaju povrede plombe, nestručne demontaže, remonta ili popravaka od strane neovlaštenih osoba (tj. neovlašteni servis), nepravilnog održavanje ili nedostatak održavanja.

8. Jamstvo daje pravo, ako nastane kvar u jamstvenom roku, na besplatni popravak kupljenog proizvoda. Način popravke proizvoda određuje jamac. Jamac može po vlastitom nahođenju, umjesto popravke proizvoda zamijeniti na proizvod bez nedostataka ili platiti iznos jednak prodajnoj cijeni. Jamstvo ne daje pravo tražiti zamjenski proizvod bez grešaka ili odustati od ugovora o prodaji ili zahtjevati povrat cijene.

9. Prijava o greškama proizvoda treba biti poslana u pisanom obliku, e-poštom ili faksom (kontakt podaci u zaglavlju jamstva) i treba sadržavati: ime i prezima ili naziv kupca, adresu, broj telefona, model, serijski broj, broj računa i opis greške u radu proizvoda pod jamstvom.

10. Povratak neispravnog proizvod mora biti do sjedišta Jamca (Multisort Elektronik sp. z o.o. sa sjedištem u ul. Ustronna 41, 93-350 Lodz). Molim vas, nemojte slati neispravan proizvod Jamcu bez njegove prethodne suglasnosti.

11. Greške koje otežavaju ili onemogućuju korištenje proizvoda u skladu s njegovom namjenom, a koje se pojave u jamstvenom roku biti će odklonjene u roku od 30 dana, od dana dostave proizvoda do sjedišta jamca, uz rezervu točke. 8.

12. U slučaju gubljenja jamstvene kartice jamac ne izdaje duplikat.

13. Jamac informira kupca da je administrator osobnih podataka dostavljenih u skladu sa stavkom. 9. ovog jamstva, Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. sa sjedištem u ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź. Osobni podaci koji su dostavljeni će se obrađivati isključivo u svrhe vezane uz provedbu jamstva i u skladu s propisima. Osobni podaci će biti dostupni samo osobama ovlaštenim zakonom. Dostava podataka je dobrovoljna od strane kupca, ali u slučaju odbijanje davanja podataka u prijavi, spriječava realizaciju navedenih ciljeva. Kupac ima pravo pristupa svojim osobnim podacima i može ih ispraviti.

14. U mjeri dopuštenoj mjerodavnim pravom, jamstvo je predmet poljskog zakonu, te će se tumačiti u skladu s njim.

15. Svi sporovi koji bi mogli nastati iz ovog jamstva dodjeljenog subjektu koji nije potrošač, nadležni sud biti će sud u sjedištu TME

16. Podaci iz fakture o kupnji proizvoda u odnosu na broj proizvoda, datum prodaje, su sastavni dio jamstva.

17. Jamstvo na prodati proizvod ne isključuje, ne ograničava i ne suspendira prava Kupca prema odredbama o jamstvu za nedostatke prodane robe.

Vaš preglednik više nije podržan, preuzmite novu verziju

Chrome Chrome Preuzmi
Firefox Firefox Preuzmi
Opera Opera Preuzmi
Internet explorer Internet Explorer Preuzmi