Przegledate stranicu za klijente iz: Croatia. Predlažemo za vas web stranicu USA / US
Panel kupca
U vašoj košarici
Registriraj se

Pravo na povlačenje iz ugovora

PRAVO NA POVLAČENJE IZ UGOVORA

Potrošač koji je sklopio ugovor o prodaji na daljinu s TME-om (putem web stranice, e-maila, faksa, telefona) ima pravo odustati od ugovora u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Rok za povlačenje iz ugovora ističe nakon 14 dana od dana:

a. u kojem je kupac došao u posjed predmeta ili u kojem je treća osoba, osim prijevoznika i koja je naznačena od strane potrošača, došla u posjed stvari,

b. dok u slučaju ugovora koji obvezuje prenijeti vlasništvo nad više stvari, koje se dostavljaju odvojeno, u kojima je kupac došao u posjed posljednje stavke ili u kojoj je treća osoba, osim prijevoznika i naznačenog od strane kupca, došla u posjed posljednje stavke

Da bi ostvario pravo na odustajanje od ugovora, potrošač mora obavijestiti:

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
ul. Ustronna 41,
93-350 Łódź
tel.
+42 645 55 65, fax 42 645 55 00
e-mail:
reklamacje@tme.pl

o svojoj odluci da se povuče iz ovog ugovora putem nedvosmislene izjave (na primjer, pismo poslano poštom, faksom ili e-poštom).

Klijent može koristiti uzorak obrazac za povlačenje priložen uz e-mail koji potvrđuje narudžbu i dostupan za je preuzimanje u nastavku, ali nije obavezan.

Kako bi se održao rok za povlačenje iz ugovora, dovoljno je da potrošač pošalje informacije o ostvarivanju prava potrošača da se povuče iz ugovora prije isteka roka za povlačenje iz ugovora.

Učinci povlačenja iz ugovoraU slučaju odustajanja od ovog ugovora, TME će kupcu nadoknaditi sve uplate primljene od kupca, uključujući troškove isporuke (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz načina isporuke koji je izabrao kupac, osim najjeftinijeg načina isporuke koje nudi TME), odmah, a u svakom slučaju ne kasnije od 14 dana od dana kada je TME obaviješten o odluci klijenta da iskoristi pravo na povlačenje iz ovog ugovora. Nadoknada plaćanja od strane TME-a izvršit će se na isti načinu plaćanja koje je potrošač koristio u izvornoj transakciji, osim ako se potrošač izričito ne dogovori drugačije; u svakom slučaju, kupac neće snositi nikakve naknade u vezi s tim povratom. TME može uskratiti naknadu do primitka predmeta ili dok TME ne dostavi dokaz o povratku, ovisno o tome koji se događaj dogodi prvi.

Pošaljite ili proslijedite na:Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o., ul. Ustronna 41, 93-350 źLódźpredmet na koji se odnosi na povlačenje odmah, a u svakom slučaju, najkasnije 14 dana od dana kada je potrošač obavijestio TME o povlačenju iz ovog ugovora. Rok je ispunjen ako potrošač vrati predmet u roku od 14 dana. Potrošač će morati snositi izravne troškove vraćanja robe. Ako se, zbog svoje naravi, pošiljka ne može poslati na uobičajeni način poštom, iznos tih troškova kada se prodaja vrši u Poljskoj procjenjuje se na najviše 100 zlota.

Potrošač je odgovoran samo za smanjenje vrijednosti predmeta koje proizlaze iz njegove uporabe na drugačiji način nego što je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja stvari.

Gubitak prava na povlačenje iz ugovora i okolnosti u kojima potrošač gubi pravo na odustajanje od ugovora.

Pravo na povlačenje iz ugovora sklopljenog na daljinu potrošaču ne pripada u odnosu na sljedeće ugovore:1) o pružanju usluga, ako je poduzetnik u cijelosti izvršio uslugu uz izričiti pristanak potrošača koji je bio obaviješten prije početka pružanja usluga, da nakon ostvarene usluge od strane poduzetnika gubi pravo na odustajanje od ugovora;

2) u kojoj cijena ili naknada ovisno o fluktuacijama na financijskom tržištu nad kojima poduzetnik nema kontrolu, a koje mogu nastupiti prije isteka roka za odustajanje od ugovora;

3) u kojem je predmet usluge ili odrađena roba, proizvedena prema specifikaciji potrošača ili koja služi za zadovoljavanje njegovih individualnih potreba;

4) u kojoj je predmet usluge ili predmet koji se brzo propada ili ima kratak vijek trajanja;

5) ako je predmet usluge stvar koja se dostavlja u zapečaćenoj ambalaži, koja se nakon otvaranja ambalaže ne može vratiti iz zdravstvenih ili higijenskih razloga, ako je ambalaža otvorena nakon isporuke;

6) u kojoj su predmet usluge stvari koje su nakon isporuke, zbog svoje prirode, nerazdvojno povezane s drugim stvarima;

7) u kojem je potrošač izričito tražio da mu poduzetnik dođe na hitnu popravku ili održavanje; ako poduzetnik pruža dodatne usluge, osim onih koje je potrošač zahtijevao, ili pruža uslugu i ugrađuje druge dijelove osim rezervnih dijelova potrebnih za obavljanje popravka ili održavanja, pravo povlačenja iz ugovora ne pripada potrošaču u odnosu na druge usluge ili predmete

8) u kojem su predmet usluge zvučni ili vizualni snimci ili računalni programi koji se dostavljaju u zapečaćenoj ambalaži, ako je pakiranje otvoreno nakon isporuke

9) za ugovor zaključen putem javne dražbe;

10) za dostavu digitalnog sadržaja koji nije zabilježen na materijalnom mediju, ako je izvedba započela s izričitom suglasnošću potrošača prije isteka roka za povlačenje iz ugovora i nakon obavještavanja poduzetnika o gubitku prava na odustajanje od ugovora.

UZORAK OBRASCA ZA POVLAČENJE IZ UGOVORA

(ovaj obrazac treba ispuniti i vratiti samo ako želite odustati od ugovora)

Primatelj: Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o., ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, fax 42 645-55-00, e-mail: reklamacje@tme.pl

Ja/Mi(*) Ovim obavještavam/obavještavamo (*) o mom/našem (*) povlačenju iz kupoprodajnog ugovora stvari:

....................

Datum sklapanja ugovora(*)/preuzimanja(*):
....................

Ime i prezime potrošača):
....................

Adresa potrošača):
....................

Dodatni podaci (nije obavezno, Ali vrlo korisno za pravilno rješavanje predmeta):

Broj klijenta:
....................

Broj fakture:
....................

NAPOMENA: Plaćanje se vraća istim načinom plaćanja koji je potrošač koristio u transakciji, osim ako se izričito ne dogovori drugačije; u svakom slučaju, potrošač neće snositi nikakve naknade u vezi s tim povratom. Ako je plaćanje izvršeno bankovnim prijenosom ili platnom karticom, ako ne bude naveden broj bankovnog računa, povrat će biti izvršen na bankovni račun ili platnu karticu s koje je izvršena uplata, a plaćanje u slučaju pouzeća plaćanje će se izvršiti poštanskim nalogom ako se ne slažete da se uplata izvrši prijenosom na bankovni račun):

Prihvaćam povrat uplate bankovnom doznakom na broj bankovnog računa

....................

....................

Potpis potrošača

(samo ako je poslan u papirnoj verziji)

....................

Datum

(*)Nepotrebno precrtati

Uzorak obrasca za povlačenje iz ugovora u pdf formatu

Vaš preglednik više nije podržan, preuzmite novu verziju

Chrome Chrome Preuzmi
Firefox Firefox Preuzmi
Opera Opera Preuzmi
Internet explorer Internet Explorer Preuzmi