Przegledate stranicu za klijente iz: Croatia. Predlažemo za vas web stranicu USA / US
Panel kupca
U vašoj košarici
Registriraj se

Politika privatnosti

Preporučuje se da osobe koje posjećuju web stranicu na adresama (www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, tme-germany.de) i Klijenti Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. ili njegovih društava kćeri se upoznaju s ovom Politikom o zaštiti privatnosti prije navođenja bilo kakvih osobnih podataka i/ili popunjavanjem bilo kojeg obrasca na web stranici. Ova politika pokazuje kakve informacije koje omogućuju identifikaciju osobe mogu biti prikupljane i korištene. U ovoj politici su opisana također bitna pitanja koja se odnose na privatnost osoba.
 
 

Politika o zaštiti privatnosti

Sadržaj:

1. Opće odredbe
2. Prikupljanje podataka
3. Korištenje podataka
4. Prava vezana za obrađivane osobne podatke
5. Vrijeme pohranjivanja podataka
6. Inspektor za zaštitu podataka
7. Sigurnost informacija
8. Prikupljanje podataka pri korištenju cookies
9. Profiliranje
10. Primanje besplatnih newslettera (Bilten TME)
11. Slanje na druge web stranice
12. Završne odredbe

 

1. Opće odredbe

Cilj ove Politike je:

 • da se zajamči da shvaćate kakve osobne podatke od Vas prikupljamo i na kakvom temelju i razlozi zbog kojih prikupljamo i koristimo te podatke i kome ih dajemo na raspolaganje,

 • objašnjenje na kakav način koristimo osobne podatke koje nad dajete na raspolaganje da možete ugodno koristiti web stranice TME, i

 • objašnjenje Vaših prava i preferencija što se tiče osobnih podataka koje prikupljamo i načina na koji štitimo Vašu privatnost.

1) Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. sa sjedištem u Łodziu, adresa: ul. Ustronna 41., 93-350 Łódź, registrirana u Općinskom sudu za Łódź-Srodmiescie u Łódź, XX Gospodarski odjel KRS pod brojem 0000165815, visina temeljnog kapitala: 3.300.000,00 zlota, PIB 729-010-89-84, OIB 473171710 (dalje Društvo) i njegova društva kćeri poštuju pravila privatnosti fizičkih osoba i ispravno štite te osobne podatke.

Ova Politika zaštite privatnosti se primijenjuje za sve informacije prikupljane ili korištene od strane Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. ili njegovih društava kćeri, posebno se odnosi na usluge koje nudi Društvo i njima kontrolirani subjekti putem web stranica dostupnih na adresama: www.tme.eu/pl, /gb, /de, /ro, /hu, /cz, /sk, /es, /it, /sk svaki se dalje posebno zove „Web stranica TME“.

2) Ako u odnosu za određenu web stranicu TME vrijede posebni pravni zahtjevi koji se odnose na zaštitu privatnosti i obradu osobnih podataka uređeni su u posebnoj politici privatnosti i nalaze se na toj web stranici TME na koju se odnose (dalje „Lokalna politika privatnosti TME“). Odredbe Lokalne politike privatnosti TME u okviru u kojem su u skladu s ovom Politikom zaštite privatnosti se na odgovarajući način zamjenjuju, mijenjaju ili isključuju odredbe ove Politike zaštite privatnosti, ali isključivo prema web stranici TME na kojoj se nalazi Lokalna politika privatnosti.

3) Ova Politika zaštite privatnosti ne obuhvaća web stranice i usluge trećih strana kojima pristup je moguće dobiti pomoću linkova koji se nalaze na gore navedenoj stranici.

4) Klijent u smislu ove Politike su fizičke osobe koje posjećuju web stranicu TME i/ili koriste usluge Društva i subjekata koje kontrolira.

 

2. Prikupljanje podataka

1) Administrato osobnih podataka dakle subjekt koji odlučuje o ciljevima i načinima obrade osobnih podataka u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka te o slobodnom kretanju takvih podataka i kojom se ukida Direktiva 95/46 / EZ (dalje: GDPR) u odnosu na osobne podatke klijenata, potencijalnih klijenata i drugih fizičkih osoba koje koriste web stranicu https://www.tme.eu, je Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. sa sjedištem u Łodziu, adresa: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź (dalje: TME).

2) Obrađujemo Vaše osobne podatke, jer je to potrebno za provođenje ugovora koji je sklopljen putem web stranice https://www.tme.eu tj. provođenja usluge (i to je u skladu s čl. 6., st. 1 slovo b GDPR), osim toga osobne podatke obrađujemo u svrhu:

 • registracije korisnika u sustavu narudžbi i osiguranja servisa za Korisnika uključujući prezentaciju ponude proizvoda i realizacije narudžbe (i to je u skladu s čl. 6., st. 1. slovo b GDPR),
 • radi eventualnog kontakta i odgovora na prijavljen pomoću obrasca problem/upit, (to je u skladu s čl. 6., st. 1. slovo a GDPR),
 • radi eventualnog kontakta i odgovora na prijavljen pomoću obrasca upit vezan za ponudu proizvoda, (to je u skladu s čl. 6., st. 1. slovo a GDPR),
 • rješavanja žalbi i reklamacija (to je u skladu s čl. 6., st. 1. slovo c GDPR),
 • realizaciju potraživanja vezanih za sklopljen ugovor o osiguranju (to je u skladu s čl. 6., st. 1 slovo f GDPR) gdje pravno obrazložen cilj je pravo da se realiziraju potraživanja,
 • za arhivske svrhe (to je u skladu s čl. 6., st. 1. slovo c GDPR),
 • za statističke svrhe (to je u skladu s čl. 6., st. 1 slovo f GDPR) gdje pravno obrazložen cilj administratora je posjedovanje informacija o statistikama o aktivnostima koje vodimo i to nam omogućuje unaprijeđenje naše djelatnosti.

Osim toga podatke možemo obrađivati u marketinške svrhe tj. promomicanja naših proizvoda i usluga. Ako to radimo bez korištenja sredstava za elektroničku komunikaciju onda pravni temelj za provođenje takvih radnji je čl. 6., st. 1 slovo f GDPR) gdje pravno obrazložen cilj administratora je provođenje marketinških aktivnosti. Ali u slučaju ako u te svrhe koristimo sredstva za elektroničku komunikaciju, tj. e-poštu, telefon onda zbog drugih validnih pravnih propisa, podatke obrađujemo isključivo na temelju Vaš suglasnosti (to je u skladu s čl. 6., st. 1. slovo a GDPR).

3) Osobni podaci Klijenata Društva se pohranjuju i zaštićeni su u skladu s pravnim propisima koji su validni u okviru zaštite osobnih podataka između ostalog propisima GDPR i propisima Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Društvo daje, ne prodaje i ne posuđuje prikupljene osobne podatke drugim osobama i institucijama osim omogućivanja realizacije obveza koje proizlaze iz pravnih propisa ili uz suglasnost osobe na koju se odnose podaci. Društvo može dati podatke na obradu drugim subjektima po uvjetima određenim u validnim pravnim propisima.

4) Klijent pri registraciji na web stranici putem obrasca za registraciju navodi ime i prezime, mjesto boravka, adresu e-pošte, kontakt telefon, državu, grad, poštanski broj, jezik. Navođenje ovih podataka je dobrovoljno, a navođenje imena i prezimena, adrese boravka je potrebno za to da se s Društvom sklopi ugovor o prodaji roba.

5) U tijeku registracije Klijent navodi login i lozinku za osiguranje računa Klijenta na web stranici. Login i lozinka trebaju biti osigurani od strane Klijenta od neovlaštenog korištenja.  

3. Korištenje podataka

1) Osobni podaci mogu biti prosljeđivani drugim subjektima koji obrađuju podatke u vlastito ime uključujući između ostalog:

 • subjekte koji vode poštansku ili kurirsku djelatnost,
 • banke i posrednici za plaćanje (ovisno o tome kakav je Klijent izabrao način plaćanja) – da bi se vratila neopravdana plaćanja,
 • posrednicima za plaćanje (u slučaju ako Klijent izabere takav način plaćanja) – da bi se realiziralo plaćanje,
 • državnim organima ili drugim subjektima ovlaštenim na temelju pravnih propisa, da bi se realizirale obveze koje su na nama (Porezna uprava, organi gonjenja, itd.),
 • subjektima koji servisiraju naše informatičke sustave (hosting firmama, dobavljačima IT usluga),
 • subjektima koji nama pružaju usluge u okviru pravne pomoći, računovodstva, poreza, za vindikaciju ili konzalting.

2) Podaci prikupljeni putem neposrednog kontakta Klijenta s Društvom preko web stranice se koriste isključivo za vođenje korespondencije s Klijentom i da radi odgovora na njegova pitanja.  

4. Prava vezana za obrađivane osobne podatke

1) Imate prvo pristupa svojim podacima i pravo na njihovo ispravljanje, brisanje, ograničenje obrade, pravo na prijenos podataka, pravo na davanje protivljenja, pravo na povlačenje suglasnosti u bilo kojem trenutku bez utjecaja na sukladnost s pravom na obrađivanje koje je provedeno na temelju suglasnosti prije povlačenja (ukoliko se određena obrada odvija na temelju suglasnosti).

Osim toga u situaciji ako ćete zaključiti da obrada koju provodimo krši propise GDPR imate pravo da podnesete žalbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka (Ured za zaštitu osobnih podataka).  

5. Vrijeme pohranjivanja podataka

Vaši osobni podaci će biti pohranjivani do trenutka kada je ugovor na snazi (realizacije usluge) i također nakon njezinog završetka.

 • Podaci sadržani u ugovorima – do trenutka zastare potraživanja koja proizlaze iz ugovora (maksimalno u razdoblju od 10 godina od dana završetka realizacije ugovora),
 • U svrhe koje proizlaze iz pravnih propisa, posebno obveze pohranjivanja računovodstvenih dokumenata, izdavanja računa itd.,
 • Dokumenti koji se odnose na jamstvo i reklamacije će biti pohranjivani 1 godinu nakon isteka jamstvenog roka ili rješenja reklamacije.
 • Podaci koji se šalju pomoću kontakt obrasca – u razdoblju do zastare eventualnih potraživanja (maksimalno 3 godine).
 • Podaci za marketinške svrhe:

  • u slučaju obrade podataka na temelju suglasnosti – do trenutka njezinog povlačenja ili završetka provođenja marketinških aktivnosti,
  • u slučaju obrade podataka na temelju pravno obrazloženog cilja TME – do trenutka podnošenja protivljenja ili završetka provođenja marketinških aktivnosti.  

6. Inspektor za zaštitu podataka

1) Po pitanjima vezanim za zaštitu osobnih podataka možete kontaktirati Inspektora za zaštitu osobnih podataka na adresi e-pošte dpo@tme.eu ili pismeno na adresu našeg sjedišta.
Marcin Gadzki
Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o.,
ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź (Poljska)
 

7. Sigurnost informacija

1) Društvo i njegova društva kćeri primijenjuje odgovarajuće sigurnosne mjere u svrhu zaštite podataka od neovlaštenog pristupa, zamjene, objave ili njihovog uništavanja. Odgovarajuće osiguranje obuhvaća jednako tehnička rješenja koja se nalaze na samoj web stranici kojima je princip odgovarajuće šifriranje podataka koji su prenošeni u mreži Internet, stroga kontrola fizičkog pristupa računalima i nosačima podataka na kojima su registrirani osobni podaci i implementacija i primjena odgovarajućih procedura pohranjivanja i postupanja s osobnim podacima. Sve osobe koje obrađuju za potrebe web stranice TME osobne podatke Klijenata imaju odgovarajuća ovlaštenja izdane administratorom osobnih podataka i redovitoprolaze obuke o zaštiti osobnih podataka.

2) Društvo radi rezervne kopije i može primjenjivati druge slične mjere da bi izbjeglo slučajno oštećenje ili uništavanje osobnih podataka Klijenata.

3) Plaćanje pomoću kreditne kartice ili elektroničkom doznakom provođeno u servisima PayPal, PayU. Ti su servisi odgovorni za podatke navedene u njihovim obrascima koji su također osigurani pomoću odgovarajućih tehničkih rješenja.  

8. Prikupljanje podataka pri korištenju cookies

1) Neke oblasti web stranice TME mogu koristiti cookies, tj. male tekst datoteke koje se šalju na hard disk računala Klijenta koje ga identificiraju na način koji omogućuje prikupljanje informacija o njegovim posjetama na web stranici i pohranjivanje njegovih preferencija, kao npr. jezik logiranja. Pomoću cookies datoteka se ne obrađuju ili ne pohranjuju osobni podaci. Gore navedeno se odnosi također na osobe koje posjećuju web stranicu TME, ali nisu na njoj registrirani.

2) „Cookies“ datoteke se koriste za prilagođavanje sadržaja web stranica preferencijama korisnika stranica TME. Koriste se također za stvaranje anonimnih statistika koje pomažu razumjeti kako korisnici web stranica koriste web stranice, što omogućuje poboljšanje njihove strukture i sadržaja, isključujući osobnu identifikaciju korisnika. Cookies datoteke omogućuju analizu koji dijelovi web stranica su za korisnike najinteresantniji.

Cookies datoteke se mogu koristiti za remarketing. To je grafička ili tekst reklama koja je zasnovana na ranije pohranjenih preferencijama korisnika, prikazuje se na drugim web stranicama osobama koje su ranije posjetile određenu stranicu.

Reklamirajuće se na internetu TME može koristiti remarketing pomoću alata Google Adwords/Google Analytics. Reklame TME na internetu prikazuju vanjski dobavljači. TME i vanjski dobavljači uključujući Google koriste cookie datoteke i na njihovom temelju se prikazuju reklame na osnovu prijašnjih posjeta primatelja reklame na stranici TME.

Koristimo usluge personaliziranog retargetinga RTB House i to omogućuje da Vam prikažemo najbolje profilirane reklame vezane za sadržaje koje ste gledali na našim stranicama. Te se reklame prikazuju na temelju Vaše aktivnosti na stranici. Naravno možete odbaciti tog tipa usluge postupajući u skladu s uputama na stranici http://www.rtbhouse.com/pl/privacy/ (dovoljno je kliknuti OPT OUT) ili postaviti odgovarajuće opcije u pretraživaču.

3) Cookies možete u bilo kojem trenutku isključiti u opcijama pretraživača, ali to može uzrokovati da nećete moći koristiti web stranice TME.

Standardni softver koji se koristi za pregledavanje web stranica u osnovnim postavkama omogućuje pohranjivanje cookies datoteka u krajnjem uređaju. Postavke se mogu mijenjati na način da blokiraju automatsko rukovanje cookies datotekama u postavkama web-preglednika ili obavještavaju o svakom unosu u korisničkom uređaju od strane web stranice. Informacije o mogućnostima i načinima rukovanja s cookies datotekama dostupne su u postavkama softvera (web preglednika).

Ali treba pamtiti da ograničenje primjene cookies datoteka može negativno utjecati na neke funkcije dostupne na web stranici.

Da bi saznali više o cookies datotekama koje koristi TME i upravljanju njihovim postavkama kliknite ovdje.
 

9. Profiliranje

Vaši osobni podaci će se obrađivati na automatski način (uključujući u to profiliranje), ali to Vam neće uzrokovati nikakve posljedice ili na sličan način neće utjecati na Vašu situaciju.  

10. Primanje besplatnih newslettera (Bilten TME)

1) Newsletter je besplatna usluga kojoj je princip informiranja Klijenata koji su izrazili takvu volju upisujući se u popis primatelja o ponudi Društva i njegovih društava kćeri, događajima i svim drugim informacijama koje su vezane za trgovačku djelatnost Društva i njegovih društava kćeri tako da se povremeno šalju izabrani sadržaji elektroničkim putem kao e-dopis.

2) Upis na popis primatelja newslttera se odvija tako da označite na glavnoj stranici web stranice odgovarajuće polje o tome da dajete suglasnost za primanje besplatnog newslettera („dodaj”) i navedete adresu e-pošte, eventualno da odaberete odgovarajuće polje u obrascu za registraciju, to polje nije obvezno. Na takav način dobiveni podaci se dodaju u meiling popis.

3) Klijent koji se odluči upisati se na popis primatelja koji primaju newsletter Društva daje suglasnost za primanje marketinških materijala elektroničkim putem sukladno čl. 8., st. 1 Zakona od 18. srpnja 2002. godine o pružanju usluga elektroničkim putem Dz.U. br. 144 stavak 1204 od 2002. godine) u obliku newslettera.

4) Podaci klijenata koji su se registrirali na web stranici radi dobivanja pristupa newslettera se koriste isključivo da bi se slali određenom Klijentu.

5) Klijent može u svakom trenutku odustati od usluga newslettera tako da na glavnoj stranici web stranice označi odgovarajuće polje o tome da ne daje suglasnost za primanje besplatnog newslettera (polje „briši“).  

11. Slanje na druge web stranice

Web stranica TME može sadržavati linkove na druge stranice koji se tu nalaze za komfor i na znanje Klijenta. Društvo ne snosi odgovornost za informacije koje se tamo nalaze i za politike privatnosti. Klijent mora biti svjestan o tome da su to posebne web stranice od web stranice TME i svaki put mora provjeriti samostalno politiku web stranice koju posjećuje pomoću linka.  

12. Završne odredbe

1) Društvo može uvesti izmjene u ovu Politiku zaštite privatnosti u bilo kojem trenutku. Svaki put u trenutku objave nove Politike privatnosti na web stranici TME ona postaje važeća i primjenjuje se za sve podatke prikupljane u vezi s aktivnosti Klijenta na web stranici TME nakon postavljanja aktualizirane verzije Politike zaštite privatnosti na odgovarajućoj stranici TME.

2) U slučaju pitanja vezanih za Politiku zaštite privatnosti kontaktirajte Inspektora za zaštitu osobnih podataka na adresi e-pošte: dpo@tme.eu ili pismeno na adresu:

Marcin Gadzki

Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o.,

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź (Poljska)

Vaš preglednik više nije podržan, preuzmite novu verziju

Chrome Chrome Preuzmi
Firefox Firefox Preuzmi
Opera Opera Preuzmi
Internet explorer Internet Explorer Preuzmi