Panel kupca
U vašoj košarici
Registriraj se

Informacije koje se odnose na zaštitu okoliša

Poštovani Klijente,

Želimo Vas obavijestiti da tvrtka Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o kao poduzeće koje uvodi na hrvatsko tržište elektroničku i električnu opremu, te baterije je obvezana ispuniti određene zahtjeve u području zaštite okoliša.

U vezi s implementacijom direktive WEEE 2012/19/EU i direktive o baterijama 2006/66/EZ, proizvođači elektroničke i električne opreme (EEE) i baterija, te akumulatora (BAT) su obvezni organizirati i financirati skupljanje, ponovno korištenje, reciklažu i odgovarajuću obadu iskorištene električne i elektroničke opreme te baterija i akumulatora koje su uveli na tržište na području Europske unije nakon 13. kolovoza 2005. godine. Cilj te direktive je minimalizacija količine električnog i elektroničkog otpada i poticanje na ponovnu uporabu i reciklažu nakon uporabe.

Tvrtka Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o je ispunila svoje nacionalne obveze koje proizlaze iz direktiva EEEE i BAT tako da je registrirana u državama u kojima je Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o uvoznik/proizvođač. Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o je također odlučila da se priključi programima sukladnosti s WEEE, BAT koji funkcioniraju u nekim državama da bi upravljala povratom iskorištene električne i elektroničke opreme od strane potrošaća. Ako ste na području EU kupili elektronički ili električni uređaj sa znakom Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o i namjeravate završiti njegovu uporabu, molimo da ga ne bacate zajedno s domaćim otpadima.

Tvrtka Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o je na svojim proizvodima stavila simbol prekrižene kante za smeće da bi obratila pozornost klijenata na to da proizvodi s tim znakom ne bi trebali doći u deponije smeća ni da se bacaju s komunalnim tpadom na području EU. Obavještavamo Vas da Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o omogućuje korištenje sustava skupljanja tog tipa proizvoda, bez potrebe da snosite troškove prijevoza ili reciklaže.

Rješavanje se takvih proizvoda na odgovarajući način će doprinijeti zaštiti vrijednih prirodnih resursa i preventivi mogućih negativnih za zdravlje i ljudsko zdravlje posljedica neispravnog zbrinjavanja otpada. Osim toga bacanje takvih otpada u nekim državama može biti vezano za sankcije zbog kršenja prava.

U Hrvatskoj tvrtka Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. je registrirana u 1 programu skupljanja elektrootpada:

Što se tiče skupljanja otpada tipa WEEE, akumulatori/baterije i pakiranja - program skupljanja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU).

 

Naš ovlašteni predstavnik (AP) u Hrvatskoj je Zajednički odvjetnički ured Masa Gluhinic & Monja Matic.

Vaš preglednik više nije podržan, preuzmite novu verziju

Chrome Chrome Preuzmi
Firefox Firefox Preuzmi
Opera Opera Preuzmi
Internet explorer Internet Explorer Preuzmi